Johan Eklund

Professor nationalekonomi
Nationalekonomi, Finansiering och Statistik , Internationella Handelshögskolan
CeFEO - Centre for Family Entrepreneurship and Ownership , Internationella Handelshögskolan
Ekonomie Doktor
Tjänstledig
För en presentation av Johan Eklund, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Eklund, J., Thulin, P. (2020). Svensk konkurrenskraft: Hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd?. In: J. Eklund & P. Thulin (Ed.), Svensk konkurrenskraft: Hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd? (pp. 7 -21). Örebro: Entreprenörskapsforum
Eklund, J., Thulin, P. (2020). Vad förklarar Sveriges fall i välståndsligan?. In: J. Eklund & P. Thulin (Ed.), Svensk konkurrenskraft: Hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd? (pp. 49 -65). Örebro: Entreprenörskapsforum
Eklund, J., Pettersson, L. (2019). Education, human capital spillovers and productivity: Evidence from swedish firm level production functions. In: E. Lehmann & M. Keilbach (Ed.), From Industrial Organization to Entrepreneurship: A Tribute to David B. Audretsch (pp. 203 -223).
Andersson, M., Eklund, J. (2018). Navigera under osäkerhet: entreprenörskap, innovationer och experimentell policy. In: M. Andersson & J. Eklund (Ed.), Navigera under osäkerhet: entreprenörskap, innovationer och experimentell policy (pp. 7 -19). Örebro: Entreprenörskapsforum
Eklund, J. (2018). Entreprenörens återintåg i ekonomi och politik: En personlig betraktelse av Pontus Braunerhjelms bidrag. In: J. Eklund & P. Norlin (Ed.), Festskrift till Pontus Braunerhjelm (pp. 57 -64). Örebro: Entreprenörskapsforum
Eklund, J. (2015). Vinster, välfärd och entreprenörskap. In: Johan Eklund (Ed.), Vinster, välfärd och entreprenörskap (pp. 7 -16). Stockholm: Entreprenörskapsforum
Braunerhjelm, P., Eklund, J. (2014). En fungerande arbetsmarknad – Nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt. In: Pontus Braunerhjelm, Johan Eklund (Ed.), En fungerande arbetsmarknad – Nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt (pp. 7 -16). Stockholm: Entreprenörskapsforum
Eklund, J., Braunerhjelm, P. (2013). Innovationer eller regleringar?: Europas konkurrensproblematik under och efter skuldkrisen. In: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim & Thomas Persson (Ed.), Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris
Eklund, J., Larsson, J. (2011). The use of knowledge in investment theory. In: David Emanuel Andersson (Ed.), The Spatial Market Process (pp. 335 -351).
Bjuggren, P., Eklund, J. (2009). The cost of legal uncertainty: The impact of insecure property rights on cost of capital. In: Per-Olof Bjuggren, Dennis C. Mueller (Ed.), The Modern Firm, Corporate Governance and Investment (pp. 167 -184). Cheltenham, UK: Edward Elgar
Eklund, J. (2009). Corporate governance and investments in Scandinavia: ownership concentration and dual-class equity structure. In: Per-Olof Bjuggren, Dennis C. Mueller (Ed.), The Modern Firm, Corporate Governance and Investment (pp. 139 -166). Cheltenham: Edward Elgar
Bjuggren, P., Eklund, J. (2006). Turnover and mobility of firms and establishments in the Swedish service sector: A structural survey. In: Entrepreneurship and Dynamics in the Knowledge Economy (pp. 149 -166). New York: Routledge

Artikel

Braunerhjelm, P., Eklund, J., Thulin, P. (2021). Taxes, the tax administrative burden and the entrepreneurial life cycle Small Business Economics, 56(2), 681-694.
Eklund, J. (2020). Varför engagerar sig inte fler ekonomer i debatten? Ekonomisk Debatt, 48(3), 3-5.
Eklund, J. (2020). Inför självförsörjningsmål Dagens Industri, 1 juli.
Eklund, J. (2020). Rädda landets ekonomi och öka statsskulden Dagens Industri, 1 april.
Eklund, J. (2020). Alltför ljus bild av den ekonomiska integrationen Svenska Dagbladet, 16 april.
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Eklund, J. (2020). Äldre krisåtgärder håller inte nu, regeringen Svenska Dagbladet, 5 april.
Andersson, M., Braunerhjelm, P., Eklund, J. (2020). Regeringens krispaket löser inte småföretagens problem Dagens Nyheter, 22 mars.
Karlsson-Tuula, M., Persson, A., Braunerhjelm, P., Eklund, J. (2020). Rädda våra företagare nu! Dagens Juridik, 6 maj.
Desai, S., Eklund, J., Lappi, E. (2020). Entry Regulation and Persistence of Profits in Incumbent Firms Review of Industrial Organization, 57, 537-558.
Eklund, J., Levratto, N., Ramello, G. (2020). Entrepreneurship and failure: two sides of the same coin? Small Business Economics, 54(2), 373-382.
Eklund, J., Lappi, E. (2019). Persistence of profits in the EU: how competitive are EU member countries? Empirica, 46(2), 327-351.
Eklund, J., Lappi, E. (2018). Product regulations and persistence of profits: OECD evidence Journal of Regulatory Economics, 54(2), 147-164.
Eklund, J., Thulin, P. (2018). 250 miljarder fattigare! Svensk produktivitetsutveckling 1950–2027 Ekonomisk Debatt, 46(8), 70-78.
Button, K., Eklund, J. (2018). Are there inherent biases in applying cost–benefit analysis? Applied Economics Letters, 25(7), 461-464.
Eklund, J., Henrekson, M., Stenkula, M. (2017). Alla kan bli vinnare i en globaliserad värld , 14 maj.
Bjuggren, P., Eklund, J., Wiberg, D. (2016). Institutional ownership and returns on investment Corporate Ownership & Control, 13(4Cont3), 419-430.
Eklund, J. (2015). Penning- kontra bostadspolitik – en dåligt hanterad spänning Ekonomisk Debatt, 43(7), 3-5 Stockholm: Nationalekonomiska Föreningen .
Bjuggren, P., Eklund, J. (2015). Property rights and the cost of capital European Journal of Law and Economics, 39(3), 523-537.
Braunerhjelm, P., Desai, S., Eklund, J. (2015). Regulation, firm dynamics and entrepreneurship European Journal of Law and Economics, 40(1), 1-11.
Eklund, J. (2014). På vilket sätt bidrar svenska ekonomer till debatten? Ekonomisk Debatt, 42(6), 3-4 Stockholm: Nationalekomiska Föreningen .
Eklund, J., Braunerhjelm, P. (2014). Taxes, tax administrative burdens and new firm formation Kyklos (Basel), 67(1), 1-11.
Eklund, J., Desai, S. (2014). Ownership and Allocation of Capital: Evidence from 44 Countries Journal of Institutional and Theoretical Economics, 170(3), 427-452.
Eklund, J., Braunerhjelm, P. (2013). Hunden, frisbeen och optimala regleringar Ekonomisk Debatt, 41(7), 42-53.
Eklund, J., Palmberg, J., Wiberg, D. (2013). Inherited Corporate Control and Returns on Investment Small Business Economics, 41(2), 419-431.
Desai, S., Eklund, J., Högberg, A. (2011). Pro-market reforms and allocation of capital in India Journal of Financial Economic Policy, 3(2), 123-139.
Eklund, J., Falkenhall, B. (2011). Regler – Till vilken nytta och till vilken kostnad? Ekonomiska samfundets tidskrift, 169-182.
Bjuggren, P., Eklund, J. (2010). Svenska storföretag måste höja sina aktieutdelningar , 6 april.
Eklund, J. (2010). Q-theory of investment and earnings retentions: Evidence from Scandinavia Empirical Economics, 39(3), 793-813.
Palmberg, J., Eklund, J., Wiberg, D. (2009). Ownership Structure, Board Composition and Investment Performance Corporate Ownership and Control, 7(1), 117-127 Ukraine: Virtus Interpress .
Wiberg, D., Eklund, J. (2008). R&D and the Persistence of Profits The Icfai Journal of Managerial Economics, 6(2), 40-53.
Bjuggren, P., Eklund, J., Wiberg, D. (2007). Ändra hellre skattereglerna än lex Leo , 24 april.
Bjuggren, P., Eklund, J., Wiberg, D. (2007). Ownership structure, control and firm performance: The effects of vote-differentiated shares Applied Financial Economics, 17(6), 1323-1334.
Eklund, J. (2006). Förbjuda Insiderhandel? Ekonomisk Debatt, 31(5), 18-28.
Eklund, J., Wiberg, D. (2006). A- mot B-laget: en match för den svenska ägarmodellen Ekonomisk Debatt, 17-26.

Bok

Eklund, J., Pettersson, L. (2017). Högskola i otakt. Stockholm: Dialogos Förlag

Doktorsavhandling

Eklund, J. (2008). Corporate Governance, Private Property and Investment (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping International Business School).

Konferensbidrag

Palmberg, J., Eklund, J., Wiberg, D. (2009). Ownership Structure, Board Composition and Investments Performance. 36th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), 3-5 September 2009, Ljubljana, Slovenia.
Eklund, J., Wiberg, D. (2009). Profit dynamics and new firms: Regional entry and exit of firms and the persistence of profits. WRSA 48th Annual Meeting, Napa, California, February 22–25, 2009.
Wiberg, D., Eklund, J. (2009). Institutional Ownership and the Return on Investment. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J. (2007). Institutional Owners and Firm Performance: the Impact of Ownership categories on Investments. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J. (2007). Corporate Governance and Investments in Scandinavia: Ownership Concentration and Dual-Class Equity Structure. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J. (2007). Q-theory of Investments and Retentions: Evidence from Scandinavian Firms. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J. (2007). Ownership, Economic Entrenchment and Allocation of Capital. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J. (2007). Institutional Owners and the Return on Investments. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J., Wiberg, D. (2007). Persistence of Profits and the Systematic Search for Knowledge: R&D links to firm above-norm profits. Trollhättan: Department of Economics and Informatics, University West, Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J. (2007). Institutional Owners and Firm Performance. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J. (2006). Persistence of Profits and the Systematic Search for Knowledge. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J. (2006). The Cost of Legal Uncertainty: R2 Revisited. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J., Wiberg, D. (2005). Ownership, Succession and Entrepreneurship in an Aging Society. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J. (2005). Ownership, Vote-Differentials and Performance in Swedish Listed Firms.. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Eklund, J., Wiberg, D. (2005). Ownership Structure, Control and Firm Performance: the effect of vote-differentiated shares.. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.
Bjuggren, P., Eklund, J., Wiberg, D. (2004). Ownership, Control and Performance in Swedish Listed Companies. Corporate Governance Workshop, European Corporate Governance and Investment Network, Copenhagen, Denmark, CBS, 2009.

Rapport

Deiaco, E., Eklund, J. (2020). Vägar till självförsörjning: Slutrapport i projektet Integration Sverige. Stockholm: Entreprenörskapsforum
Eklund, J., Larsson, J. (2020). När blir utrikes födda självförsörjande?. Stockholm: Entreprenörskapsforum
Wikström, M., Eklund, J. (2018). Studiedestination Sverige - privat kapital för ökad kompetensförsörjning och konkurrenskraft?. Örebro: Entreprenörskapsforum
Eklund, J., Thulin, P. (2018). 250 miljarder fattigare! Svensk produktivitetsutveckling 1950–2027. Örebro: Entreprenörskapsforum
Braunerhjelm, P., Eklund, J., Henrekson, M., Kreicbergs, J., Malm, A. (2017). Skatterna och entreprenörskapet: Företagsbyggande, optioner och tillväxt. Örebro: Entreprenörskapsforum
Eklund, J., Thulin, P. (2015). Flytt- eller stannfågel?: Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad. Stockholm: Entreprenörskapsforum
Eklund, J., Palmberg, J., Wiberg, D. (2009). Ownership Structure, Board Composition and Investment Performance. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS
Wiberg, D., Eklund, J. (2009). Persistence of profits and the systematic search for knowledge: R&D and profits above the norm. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS
Högberg, A., Eklund, J., Desai, S. (2009). Promarket reforms and allocation of capital in India. Stockholm
Eklund, J., Desai, S. (2008). Ownership, Economic Entrenchment and Allocation of Capital. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS
Eklund, J., Wiberg, D. (2007). Persistence of Profits and the Systematic Search for Knowledge: R&D links to firm above-norm profits. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS

Recension

Samlingsverk

(2015). Vinster, välfärd och entreprenörskap. Stockholm: Entreprenörskapsforum

Övrigt

Lappi, E., Eklund, J., Klaesson, J. . Post-entrepreneurship earnings across education.