Niklas Elofsson

Universitetsadjunkt Utbildningsvetenskap
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb213
Telefon
Signatur/Kortnamn
ELNI
Schema
Ändra din information

Niklas Elofsson har en  barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot arbete som  fritidspedagog. Niklas har också en filosofie magisterexamen.

Niklas har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, främst inom fritidshem. 

Niklas undervisar i huvudsak på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

 

Student thesis

Elofsson, N. (2008). Lärande i fritidshem.