Niklas Elofsson

Universitetsadjunkt Utbildningsvetenskap

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb214
Telefon
+46 36-10 1964
Signatur/Kortnamn
ELNI
Schema
Ändra din information

Niklas Elofsson har en  barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot arbete som  fritidspedagog. Niklas har också en filosofie magisterexamen.

Niklas har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, främst inom fritidshem. 

Niklas undervisar i huvudsak på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem