Lars Eriksson

Professor industridesign
Industridesigner
Programansvarig Industridesign (master)

Forskning

Lars Eriksson är engagerad i forskningsprojekt kring funktionella ytor.

Biografi

Lars Eriksson är född 1964 och uppvuxen i Bromma. Efter studentexamen som gymnasieekonom, följde en militär utbildning till fänrik. Därefter påbörjades en yrkeskarriär inom teknisk utveckling parallellt med konstnärliga studier. År 1989 började Lars Eriksson utbildningen till industridesigner vid Designhögskolan i Umeå där han 1994 avlade en MFA i industridesign.

Under senare år har Lars Eriksson inriktat sig mot undervisning och forskning. Under två år ansvarade han för en masterutbildning vid Designhögskolan i Umeå. År 2002 tillträdde han som lektor i design vid Högskolan i Halmstad där han startade upp Design i Halland i samarbete med SVID.

År 2006 tillträdde Lars Eriksson som tf professor i industridesign vid Tekniska Högskolan och år 2007 tillträdde han som professor i industridesign vid Tekniska Högskolan.

Artikel

Rebeggiani, S., Bergman, M., Rosén, B., Eriksson, L. (2023). On communicating extruded aluminium surface quality along the supply chain: a customer approach to sustainable surfaces Surface Topography: Metrology and Properties, 11(1). More information
Bergman, M., Rosen, B., Eriksson, L., Lundeholm, L. (2020). Material & Surface design methodology-the user study framework Surface Topography-Metrology and Properties, 8(4). More information
De Goey, H., Hilletofth, P., Eriksson, L. (2019). Design-driven innovation: a systematic literature review. More information
De Goey, H., Hilletofth, P., Eriksson, L. (2017). Design-driven innovation: Making meaning for whom? The Design Journal, 20(Suppl. 1), S479-S491. More information
Rosen, B., Eriksson, L., Bergman, M. (2016). Kansei, surfaces and perception engineering Surface Topography: Metrology and Properties, 4(3). More information

Konferensbidrag

Rebeggiani, S., Bergman, M., Rosén, B., Eriksson, L. (2022). Towards an Objective Classification of Extruded Aluminum Surfaces-A Literature Review and Case Study. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Eriksson, L., Rosén, B., Bergman, M. (2018). Affective surface engineering- using soft and hard metrologhy to measure the sensation and perception in surface properties. Linköping: The Design Society, 13th Biennial Norddesign Conference, NordDesign 2018, 14 August 2018 through 17 August 2018. More information
De Goey, H., Hilletofth, P., Eriksson, L. (2017). Design-driven innovation: Making meaning for whom. EAD 12: Design for Next, Rome, April 12-14, 2017.. More information
De Goey, H., Hilletofth, P., Eriksson, L. (2016). Design-driven innovation: A literature review. The 20th DMI: Academic Design Management Conference, July 28-29, 2016 Massachusetts College of Art and Design, Boston, USA. More information
Rosén, B., Eriksson, L., Bergman, M. (2015). Affective Surface Engineering: the art of creating emotional response from surfaces. 15th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Charlotte, March 2-5, 2015. More information
Elmquist, L., Eriksson, L., Ekman, F. (2014). Workshop at a company with students from two different disciplines. 10th International CDIO Conference 16-19 June, Barcelona, Spain. More information
Karltun, J., McIlroy, C., Eriksson, L. (2014). Joint Context-Sharing Introductory Course for Four Different Master Programs. 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain, June 16-19, 2014. More information
Bergman, M., Rosén, B., Eriksson, L., Anderberg, C. (2013). Surface design methodology: challenge the steel. Bristol, UK: Institute of Physics Publishing (IOPP), MET & PROPS 2013. More information
Bergman, M., Rosén, B., Eriksson, L. (2012). Surface appearance and impression. International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research (KEER2012 : Green Kansei), 22-25 May 2012, Penghu, Taiwan. More information
Rosén, B., Bergman, M., Skillius, H., Eriksson, L., Rake, L. (2011). On linking customer requirements to surfaces: Two Industrial- and Engineering design case studies. 13th International Conference on Metrology and Properties of Engineeering Surfaces. More information