Marie Ernsth Bravell

Vd
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Universitetslektor
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan
Docent
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Ga850
Telefon
Schema
Ändra din information

I sitt avhandlingsarbete fokuserade Marie på de allra äldsta med syftet att bland annat ta reda på hur hälsa och socialt nätverk påverkar dagligt liv och hjälpmönster, samt hur vården och omsorgen fungerade för de här människorna det sista året. Marie har sedan disputationen fortsatt att studera äldreomsorg ur olika perspektiv men också olika typer av funktionell förmåga under åldrandet, och framför allt skillnader mellan män och kvinnor. Mellan åren 2011-2018 arbetade Marie deltid som äldrestrateg i Jönköpings kommun, med syfte att genomföra fördjupad forskning inom strategiskt utvalda äldreområden och i samverkan med personal i äldreomsorgen. År 2018 - 2020 kombinerade Marie gerontologisk forskning med uppdraget som vicerektor för forskning vid Jönköping University. Sedan första juli 2020 arbetar Marie som vd för Hälsohögskolan. 

Antologibidrag

Ernsth-Bravell, M. (2020). Gerontologi — vad är det?. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 19 -48). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Ernsth-Bravell, M. (2020). Hälsa bland äldre. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 95 -110). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Ernsth-Bravell, M. (2020). Biologiskt åldrande. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 153 -182). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Ernsth-Bravell, M. (2020). Vård den sista tiden i livet. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 353 -362). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Ågren, H., Alfredsson, M., Ernsth-Bravell, M., Westling, H. (2016). Rambeslut. In: Stefan Österström (Ed.), 10 förbättringar från DIALOGEN: En långsiktig strategi för att utveckla en innovativ, sammanhållen och hållbar socialtjänst (pp. 41 -59). Jönköping: Jönköpings kommun, socialtjänsten
Boström, M., Ekberg, K., Ernsth-Bravell, M., Ågren, H. (2016). Stärka tryggheten i flytt till särskilt boende. In: Stefan Österström (Ed.), 10 förbättringar från DIALOGEN: En långsiktig strategi för att utveckla en innovativ, sammanhållen och hållbar socialtjänst (pp. 133 -150). Jönköping: Jönköpings kommun, socialtjänsten
Ernsth Bravell, M. (2011). Gerontologi - vad är det?. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 21 -49). Stockholm: Gothia Förlag AB
Ernsth Bravell, M. (2011). Vård i livets slutskede bland de allra äldsta.. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 322 -329). Stockholm: Gothia Förlag AB
Ernsth Bravell, M. (2011). Prevention.. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 348 -373). Stockholm: Gothia Förlag AB
Ernsth Bravell, M. (2011). Biologiskt åldrande.. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 109 -141). Stockholm: Gothia Förlag AB
Boström, M., Ernsth Bravell, M. (2011). Sexualitet och åldrande.. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 221 -240). Stockholm: Gothia Förlag AB
Ernsth Bravell, M., Ericsson, I. (2011). Geriatrik och psykogeriatrik.. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 261 -307). Stockholm: Gothia Förlag AB
Ernsth, M., Larsson, B., Malmberg, B. (2002). Evening and Night Patrols reduce Environmental Demands. In: Bo Malmberg and Cecilia Henning (Ed.), Aspects on aging, old age care and local contexts (pp. 111 -119). Jönköping: Hälsohögskolan
Ernsth, M., Svensson, G. (2002). Respite Care: a Way of Improve the Interpersonal Resources. In: Bo Malmberg and Cecilia Henning (Ed.), Aspects on aging, old age care and local contexts (pp. 101 -110). Jönköping: Hälsohögskolan

Artikel

Johansson, A., Ernsth-Bravell, M., Karlsson, A., Fristedt, S. (2021). Valuable aspects of home rehabilitation in Sweden: Experiences from older adults Health Science Reports, 4(1).
Finkel, D., Bülow, P., Wilińska, M., Jegermalm, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P. (2021). Does the length of institutionalization matter? Longitudinal follow-up of persons with severe mental illness 65 years and older: shorter-stay versus longer-stay International Journal of Geriatric Psychiatry, 36(8), 1223-1230.
Johansson, A., Ernsth-Bravell, M., Fransson, E., Fristedt, S. (2021). Factors associated to functioning and health in relation to home rehabilitation in Sweden: a non-randomized pre-post intervention study BMC Geriatrics, 21(1).
Finkel, D., Ernsth-Bravell, M. (2020). Cohort by Education Interactions in Longitudinal Changes in Functional Abilities Journal of Aging and Health, 32(3-4), 208-215.
Jarling, A., Rydström, I., Ernsth-Bravell, M., Nyström, M., Dalheim-Englund, A. (2020). A responsibility that never rests – the life situation of a family caregiver to an older person Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34(1), 44-51.
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Sundström, G. (2020). Partneromsorg och uppsökande verksamhet Äldre i centrum, 60-63.
Jarling, A., Rydström, I., Ernsth-Bravell, M., Nyström, M., Dalheim-Englund, A. (2020). Perceptions of Professional Responsibility When Caring for Older People in Home Care in Sweden Journal of Community Health Nursing, 37(3), 141-152.
Johansson, L. Finkel, D. Lannering, C. Dahl Aslan, A. Andersson-Gäre, B. Hallgren, J. , ... Ernsth-Bravell M. (2020). Using aggregated data from Swedish national quality registries as tools to describe health conditions of older adults with complex needs Aging Clinical and Experimental Research.
Hallgren, J., Johansson, L., Lannering, C., Ernsth-Bravell, M., Gillsjö, C. (2020). Health- and social care in the last year of life among older adults in Sweden BMC Palliative Care, 19(1).
Lindmark, U., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Finkel, D. (2020). Oral health is essential for quality of life in older adults: A Swedish National Quality Register Study Gerodontology.
Jegermalm, M., Wilińska, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Bülow, P., Torgé, C. (2020). Filling the gaps? The role of voluntary organizations in supporting older people with severe mental illnesses Nordic Social Work Research, 10(3), 219-229.
Ernsth-Bravell, M., Bennich, M., Walfridsson, C. (2020). "In August, I Counted 24 Different Names": Swedish older adults' experiences of home care Journal of Applied Gerontology.
Lin, C., Ganji, M., Griffiths, M., Ernsth-Bravell, M., Broström, A., Pakpour, A. (2020). Mediated effects of insomnia, psychological distress and medication adherence in the association of eHealth literacy and cardiac events among Iranian older patients with heart failure: a longitudinal study European Journal of Cardiovascular Nursing, 19(2), 155-164.
Finkel, D., Ernsth-Bravell, M., Pedersen, N. (2020). Role of motor function and lung function in pathways to ageing and decline Aging Clinical and Experimental Research, 32, 2479-2487.
Lundgren, D., Ernsth-Bravell, M., Börjesson, U., Kåreholt, I. (2020). The association between psychosocial work environment and satisfaction with old age care among care recipients Journal of Applied Gerontology, 39(7), 785-794.
Finkel, D., Ernsth-Bravell, M. (2019). Genetic influences on lung function contribute to subsequent age changes in motor and cognitive function Behavior Genetics, 49(6), 492.
Jones, J., Fauth, E., Ernsth-Bravell, M., Johansson, B., Ledermann, T. (2019). Longitudinal correspondence between subjective and objective memory in the oldest old: A parallel process model by gender European Journal of Ageing, 16(3), 317-326.
Lundgren, D., Ernsth-Bravell, M., Börjesson, U., Kåreholt, I. (2019). The impact of leadership and psychosocial work environment on recipient satisfaction in nursing homes and home care Gerontology and geriatric medicine, 5, 1-9.
Jarling, A., Rydström, I., Ernsth-Bravell, M., Nyström, M., Dalheim‐Englund, A. (2018). Becoming a guest in your own home: Home care in Sweden from the perspective of older people with multimorbidities International Journal of Older People Nursing, 13(3).
Ernsth-Bravell, M. (2018). Komplex bild när äldre både ger och tar emot omsorg , 36-39 Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum .
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Finkel, D. (2018). Using National Quality Registries In Gerontological Research: Pros and Cons Innovation in Aging, 2(suppl_1), 149.
Finkel, D., Ernsth-Bravell, M. (2018). Cohort By Education Differences In Longitudinal Change In Functional Ability Innovation in Aging, 2(suppl_1), 477.
Fauth, E., Schaefer, S., Zarit, S., Ernsth-Bravell, M., Johansson, B. (2017). Associations between Fine Motor Performance in Activities of Daily Living and Cognitive Ability in a Nondemented Sample of Older Adults: Implications for Geriatric Physical Rehabilitation Journal of Aging and Health, 29(7), 1144-1159.
Lannering, C., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2017). The effect of a structured nutritional care programme in Swedish nursing homes , 64-70.
Lannering, C., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L. (2017). Prevention of falls, malnutrition and pressure ulcers among older persons: nursing staff’s experiences of a structured preventive care process Health & Social Care in the Community, 25(3), 1011-1020.
Ernsth Bravell, M., Finkel, D., Dahl Aslan, A., Reynolds, C., Hallgren, J., Pedersen, N. (2017). Motor functioning differentially predicts mortality in men and women Archives of gerontology and geriatrics (Print), 72, 6-11.
Lundgren, D., Ernsth Bravell, M., Kåreholt, I. (2017). Municipal eldercare: Leadership differences in nursing homes and home help services MOJ Gerontology & Geriatrics, 1(2), 30-36.
Sternäng, O., Reynolds, C., Finkel, D., Ernsth-Bravell, M., Pedersen, N., Dahl Aslan, A. (2016). Grip Strength and Cognitive Abilities: Associations in Old Age The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 71(5), 841-848.
Finkel, D., Ernsth Bravell, M., Pedersen, N. (2016). Temporal dynamics of motor functioning and cognitive aging The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 71(1), 109-116.
Lannering, C., Ernsth Bravell, M., Midlöv, P., Östgren, C., Mölstad, S. (2016). Factors related to falls, weight-loss and pressure ulcers – more insight in risk assessment among nursing home residents Journal of Clinical Nursing, 25(7-8), 940-950.
Fristedt, S., Kammerlind, A., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2016). Concurrent validity of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire BMC Geriatrics, 16.
Lundgren, D., Ernsth-Bravell, M., Kåreholt, I. (2016). Leadership and the psychosocial work environment in old age care International Journal of Older People Nursing, 11(1), 44-54.
Hallgren, J., Ernsth Bravell, M., Mölstad, S., Östgren, C., Midlöv, P., Dahl Aslan, A. (2016). Factors associated with increased hospitalisation risk among nursing home residents in Sweden: a prospective study with a three-year follow-up International Journal of Older People Nursing, 11(2), 130-139.
Karlsson, C., Ernsth-Bravell, M., Ek, K., Johansson, L., Bergh, I. (2015). Reliability and face validity of the Abbey Pain Scale-SWE in Swedish dementia care practice .
Finkel, D., Ernsth Bravell, M., Pedersen, N. (2015). Sex differences in genetic and environmental influences on longitudinal change in functional ability in late adulthood The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 70(5), 709-717.
Foebel, A., Zavala, C., Ernsth Bravell, M., Reynolds, C., Pedersen, N. (2015). Latent growth curve analysis: Multimorbidity and sex affect functional trajectories in later life The Gerontologist, 55, 218-219.
Karlsson, C., Ernsth Bravell, M., Ek, K., Bergh, I. (2015). Home healthcare teams’ assessments of pain in care recipients living with dementia: a Swedish exploratory study International Journal of Older People Nursing, 10(3), 190-200.
Hallgren, J., Ernsth Bravell, M., Dahl Aslan, A., Josephson, I. (2015). In hospital we trust: Experiences of older peoples' decision to seek hospital care Geriatric Nursing, 36(4), 306-311.
Sternäng, O., Reynolds, C., Finkel, D., Ernsth-Bravell, M., Pedersen, N., Dahl Aslan, A. (2014). Factors associated with grip strength decline in older adults Age and Ageing, 44(2), 269-274 Oxford: Oxford University Press .
Kammerlind, A., Fristedt, S., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2014). Test–retest reliability of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire among community-dwelling older adults Clinical Rehabilitation, 28(8), 817-823.
Edberg, A., Ernsth Bravell, M. (2013). Kompetensen måste höjas på särskilda boenden för äldre Läkartidningen, 110(45), 1984-1986.
Boström, M., Ernsth-Bravell, M., Lundgren, D., Björklund, A. (2013). Promoting sense of security in old-age care Health, 5(6A2), 56-63.
Sigurðardóttir, S., Ernsth Bravell, M. (2013). Older caregivers in Iceland: Providing and receiving care Nordic Social Work Research, 3(1), 4-19.
Bravell, M., Boström, M. (2013). Inflytande och delaktighet vid flytt till äldreboende .
Dahl, A., Fauth, E., Ernsth-Bravell, M., Hassing, L., Ram, N., Gerstorf, D. (2013). Body Mass Index, Change in Body Mass Index, and Survival in Old and Very Old Persons Journal of The American Geriatrics Society, 61(4), 512-518.
Karlsson, C., Sidenvall, B., Bergh, I., Ernsth Bravell, M. (2013). Certified nursing assistants' perception of pain in people with dementia: a hermeneutic enquiry in dementia care practice Journal of Clinical Nursing, 22(13/14), 1880-1889 Uk .
Sundström, G., Ernsth Bravell, M., Johanson, L., Lundgren, D. (2012). Omsorgspanoramat: En beskrivning av utvecklingen före, under och efter Ädel Äldre i Centrum, 26(2), 15-17.
Sigurdardottir, S., Sundström, G., Malmberg, B., Ernsth Bravell, M. (2012). Needs and care of older people living at home in Iceland Scandinavian Journal of Public Health, 40(1), 1-9.
Karlsson, C., Sidenvall, B., Bergh, I., Ernsth Bravell, M. (2012). Registered nurses' view of pain assessment among persons with dementia as consultant advisors Open Nursing Journal, 62-70.
Ernsth Bravell, M., Westerlind, B., Midlöv, P., Östgren, C., Borgquist, L., Lannering, C., Mölstad, S. (2011). How to assess frailty and the need for care? Report from the Study of Health and Drugs in the Elderly (SHADES) in community dwellings in Sweden Archives of gerontology and geriatrics (Print), 53(1), 40-45.
Ernsth Bravell, M., Malmberg, B., Berg, S. (2010). End of life care in the oldest old Palliative & Supportive Care, 8, 335-344.
Ernsth Bravell, M., Berg, S., Malmberg, B., Sundström, G. (2009). Sooner or later?: A study of institutionalization in late life Aging Clinical and Experimental Research, 21(4/5), 329-337.
Ernsth Bravell, M., Berg, S., Malmberg, B. (2008). Health, functional capacity, formal care, and survival in the oldest old: a longitudinal study Archives of gerontology and geriatrics (Print), 46(1), 1-14.
Malmberg, B., Ernsth, M., Larsson, B., Zarit, S. (2003). Angels of the Night: Evening and Night patrols for Homebound Elders in Sweden The Gerontologist, 43(5), 761-765.
Ernsth, M. (2000). Kostprojekt på Trädgårdens äldreboende Socialbladet.
Ernsth, M. (1998). Hjälp att sova Äldreomsorg.
Ernsth, M. (1998). Dag klockan tolv på natten Äldreomsorg.

Bok

Ernsth Bravell, M. (2011). Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi.. Stockholm: Gothia Förlag AB

Doktorsavhandling

Ernsth Bravell, M. (2007). Care Trajectories in the Oldest Old (Doctoral thesis, Jönköping: Hälsohögskolan).

Konferensbidrag

Finkel, D., Ernsth-Bravell, M. (2019). Age changes in lung function precede and contribute to subsequent age changes in motor function and cognition. International Conference of Psychological Science, 7-9 March 2019, Paris, France.
Ernsth-Bravell, M., Walfridsson, C., Bennich, M. (2019). To receive care in my own home: Experiences from older people. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Jegermalm, M., Torgé, C., Wilińska, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Bülow, P. (2019). Filling the gaps? – The role of voluntary organizations in supporting older people with severe mental illnesses in Sweden: Towards increased responsibility for the civil society beyond the dichotomous substitute-or-complement paradigm. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Östlund, L. (2019). Wellbeing without restraints and coercion, the zero vision. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Fauth, B., Johannesson, S., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Malmberg, B., Johansson, B., Zarit, S. (2019). Sustained and successful model in international gerontological education: A short study abroad course fostering research collaboration and educational training for over a decade. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Bülow, P., Bülow, P., Wilińska, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M. (2019). The meaning of illness, times and spaces: Stories about severe mental illness from a life course perspective. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Johansson, L., Ernsth-Bravell, M., Finkel, D. (2019). Health and social care in the most ill older persons. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Finkel, D., Lindmark, U., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Oral health predicts quality of life in data from Swedish National Quality Registries. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Östlund, L., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Wellbeing of persons with dementia without restraints and coercion. 9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER2019), 23-25 May, 2019, Gothenburg, Sweden.
Ernsth-Bravell, M. (2018). Structured preventive work in Swedish nursing homes. 5th International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, 10-12 September 2018, Vienna, Austria.
Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Torgé, C., Wilińska, M., Bülow, P., Jegermalm, M. (2018). Older people with and without mental illness – Register-based population study from Sweden. The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2-4 May, 2018, Oslo, Norway.
Ernsth-Bravell, M., Foebel, A., Pedersen, N. (2018). Relations of loneliness, chronic disease risk, self-rated health, perceived impairment in activity and use of care among older people cross-sectional and longitudinal. 24th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norway, June 2-4, 2018.
Ernsth-Bravell, M., Finkel, D. (2018). Cohort differences in longitudinal change in functional ability. 24th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norway, June 2-4, 2018.
Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Wilińska, M., Bülow, P., Jegermalm, M. (2018). Similarities and Differences when Comparing Older People with Severe Mental Illness and a Population-based Study of Older People: Care and Living Conditions for Older People with Severe Mental Illness. Aging & Society: 8th Interdisciplinary Conference, Toyo University, Tokyo, Japan, 18–19 September 2018.
Wilińska, M., Bülow, P., Bülow, P., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M., Torgé, C. (2018). Severe mental illness from a life course perspective – the meaning of times and spaces. Narratives by older people living in homes for the Elderly. The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2-4 May, 2018, Oslo, Norway.
Bülow, P., Bülow, P., Wilińska, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M. (2018). Care and living conditions for older people with severe mental illness in a Swedish municipality. Nationell forskningskonferens i socialt arbete, 9-10 October 2018, Örebro University, Örebro, Sweden.
Fristedt, S., Ernsth-Bravell, M., Kammerlind, A., Fransson, E. (2018). Physical function factors associated with life-space mobility in later life. 24th Nordic Congress of Gerontology (24NKG), Oslo, Norway, May 2-4, 2018.
Kåreholt, I., Darin-Mattsson, A., Finkel, D., Ernsth-Bravell, M., Wilińska, M. (2018). Psychological distress, mental illness, and mood fluctuations in old age – causes and consequences. 24th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norway, June 2-4, 2018.
Ernsth Bravell, M., Foebel, A., Pedersen, N. (2016). The importance of social network factors among older adults in need of regular care. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016..
Ernsth Bravell, M., Jegermalm, M., Fransson, E., Zarit, S. (2016). Reciprocal patterns of support of very old people and their families. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016..
Fristedt, S., Kammerlind, A., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2015). Validitet och reliabilitet för Life-Space Assessment (LSA) - ett instrument för bedömning av äldre personers mobilitet. Arbetsterapiforum, Göteborg 15-16 april 2015.
Kammerlind, A., Fristedt, S., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Life-Space Assessment Questionnaire among community-dwelling older adults. 22nd Congress of Gerontology, Gothenburg.
Hallgren, J., Dahl Aslan, A., Ernsth-Bravell, M., Josephson, I. (2014). Older persons´ arguments for seeking hospital care while receiving home health care. 22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, May 25 – 28, 2014.
Hallgren, J. Dahl, A. Ernsth Bravell, M. Mölstad, S. Midlöv, P. Östgren, C. , ... Josephson I. (2013). Factors associated with a greater risk of hospitalization among nursing home residents. GSA 66th Annual Scientific Meeting in New Orleans.
Ernsth Bravell, M. (2012). The role of gender in the relationship between motor functioning and mortality. The Gerontological Society of America's 65th Annual Scientific Meeting, San Diego, USA, November 14-18, 2012..
Hallgren, J., Ernsth Bravell, M., Dahl, A., Östgren, C., Midlöv, P., Mölstad, S. (2012). Elderly living in institutions and their visits to acute care - Patterns; needs och habits?.. Nordic conference of Gerontology, Copenhagen, June 10-13, 2012..
Ernsth Bravell, M. (2011). ADL-function in late life. A matter of gender roles or objective function?:  . The Gerontological Society of America's 64th Annual Scientific Meeting..
Ernsth Bravell, M. (2011). Hur mår de äldre människorna som bor i särskilda boende för äldre - egentligen?. Medicinska Riksstämman Stockholm 2011.
Ernsth Bravell, M. (2010). Studies of the oldest old - troublesome yet necessary+. 20.e Nordiska kongressen i gerontologi, 2010..
Johannesson, S., Ernsth Bravell, M. (2010). Training in Gerontology - what is it good for?. 20.e Nordiska kongresen i gerontologi, Island 2010.
Ernsth Bravell, M. (2009). Self-reports of Activities of Daily Living: Their Correspondence with Performance-based Measures.. The Gerontological Society of Americas's 62nd Annual Scientific meeting 2009.
Ernsth Bravell, M. (2008). Professional Development in Gerontology.. 19.e Nordiska kongressen i gerontologi Oslo 2008.
Ernsth Bravell, M., Malmberg, B. (2007). The Last Year in Life: A Study of the Oldest-Old. 19.e Nordiska kongressen i gerontologi Oslo 2008.
Berg, S., Ernsth Bravell, M., Sundström, G. (2007). Predictors of institutionalization at the age of 70. 19.e Nordiska kongressen i gerontologi Oslo 2008.
Ernsth Bravell, M. (2007). Last year in life of the oldest old.. The Gerontological Society of America's 60th Annual Scientific Meeting, 2007..
Ernsth Bravell, M. (2007). Institutionalization: Sooner or Later?. The Gerontological Society of America's 60th Annual Scientific Meeting, 2007..
Ernsth Bravell, M. (2006). Changes in Health, ADL and Use of Care in the Oldest Old.. 18.e Nordiska Kongressen i Gerontologi, Jyväskylä.
Ernsth Bravell, M. (2005). Resources and Help Patterns in the Oldest old Swedes.. The 58th Annual Scientific meeting of Gerontological Society of America: The interdisciplinary Mandate.
Ernsth Bravell, M. (2002). Avlösningsvård ur flera perspektiv.. Äldre på egna villkor, Stockholm, Sverige..
Ernsth Bravell, M. (2002). Avlösningsvård ur flera perspektiv.. Korttidsboende, Stockholm, Sverige..
Ernsth Bavell, M. (2001). Avlösningsvård-korttidsvård-växelvård.. Konferens Ideforum, Kortidsvård, Äldreomsorg, Stockholm.
Ernsth Bravell, M. (2001). Är de äldre i riskzonen att utveckla trycksår?. Vetenskapens dag, Hälsohögskolan; Jönköping.
Ernsth Bravell, M., Larsson, B. (2000). En kartläggning av kvälls- och nattpatrullernas arbete i Jönköpings kommun.. 15:e Nordiska kongressen i gerontologi, Reykjavik, Island.
Ernsth Bravell, M. (2000). Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer för äldre.. 15:e Nordiska kongressen i gerontologi, Reykjavik, Island..
Malmberg, B., Gustafsson, G., Ernsth, M. (1998). Äldre mellan två stolar?. 15:e Nordiska kongressen i gerontologi, Reykjavik, Island..
Ernsth Bravell, M., Malmberg, B., Gustafsson, G. (1998). Vårdplanering av äldre personer vid utskrivning från sjukhus. 14:e Nordiska kongressen i gerontologi, Trondheim, Norge..
Ernsth, M. (1997). Vårdplanering- att överföra information. 14:e Nordiska kongressen i gerontologi, Trondheim, Norge..
Ernsth Bravell, M. (1997). Vårdplanering-att överföra information.. 11:e Jönköpingskonferensen i Äldre omsorg, Jönköping, Sverige..
Ernsth Bravell, M. (1997). Trycksår bland äldre inom särskilda boendeformer.. Hälso-och sjukvårdsstämman.
Ernsth Bravell, M., Gustafsson, G. (1996). Att undvika trycksår på äldre da´r.. 13:e Nordiska Kongressen i gerontologi, Helsingfors, Finland.
Ernsth Bravell, M., Gustafsson, G. (1996). Trycksår bland äldre inom särskilda boendeformer.. 13:e Nordiska Kongressen i gerontologi, Helsingfors, Finnland.

Rapport

Ernsth-Bravell, M., Torgé, C. (2019). Delaktighet i hälso- och sjukvård i Jönköpings kommun. Jönköping: Jönköpings kommun
Ernsth-Bravell, M. (2015). Uppföljning av hemsjukvården i kommunerna i Jönköpings län. Jönköping: Region Jönköpings län
Ernsth Bravell, M., Malmberg, B. (2004). Risk för trycksår?: Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköping. Jönköping: Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping
Malmberg, B., Ernsth, M., Svensson, G. (2002). "Då är det bara att ta nya tag": Avlösningsvård i Jönköpings län. Stockholm: Socialstyrelsen
Ernsth, M., Malmberg, B. (1999). Färdigbehandlad - och sedan?: Vårdplanering i Jönköpings län.. Jönköping: Institutet för gerontologi
Ernsth, M., Gustafsson, G. (1998). Kartläggning av avlösning och växelvård.
Malmberg, B., Gustafsson, G., Ernsth, M. (1997). Några medicinska kvalitetsindikatorer i det särskilda boendet för äldre i Jönköpings län 1996. Jönköping: Institutet för gerontologi
Malmberg, B., Gustafsson, G., Ernsth, M. (1997). Medicinska kvalitetsindikatorer i det särskilda boendet för äldre i Jönköpings län 1996. Jönköping: Institutet för gerontologi
Gustafsson, G., Ernsth, M. (1996). Förekomst och behandling av trycksår.

Samlingsverk

(2020). Äldre och åldrande: Grundbok i gerontologi. Malmö: Gleerups Utbildning AB

Övrigt

Lundgren, D., Ernsth-Bravell, M., Börjesson, U., Kåreholt, I. . Changes in perceived psychosocial work environment in old age carefrom 2007 to 2015.