Johanna Falck

Programansvarig avancerad nivå
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Rum
F 320
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Johanna Falck är doktorand inom Hälsa och vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd samt adjunkt vid Avdelningen för omvårdnad och medlem i Jönköping Academy Centrumbildning.

Johannas doktorandprojekt handlar om den kroniska sjukdomen lipödem som kännetecknas av en onormal ökning av smärtsam fettvävnad främst i nedre delen av kroppen. Lipödem drabbar i stort sett enbart kvinnor under hormonella förändringar och sjukdomen har en negativ inverkan på hälsa och livskvalitet. Forskning om lipödem är mycket sparsam och kunskapen om sjukdomen inom vården är generellt låg. Syftet med doktorandprojektet är att uppmärksamma och öka kunskapen om lipödem genom att studera hälsa, livskvalité och erfarenheter av stöd, vård och behandling hos kvinnor som är drabbade av sjukdomen. Ett annat syfte är att undersöka i vilken utsträckning det sociala livet påverkas när man har lipödem. 

Biografi

Johanna är legitimerad sjuksköterska, barnmorska och specialistutbildad skolsköterska och har under många år kombinerat kliniskt arbete med ledarskap inom förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. 

 

Publikationer

Artikel

Falck, J., Rolander, B., Nygårdh, A., Jonasson, L-L., Mårtensson, J. (2022). Women with lipoedema: a national survey on their health, health-related quality of life and sense of coherence. BMC Women´s Health, 22:457. More information

Hammarlund, K., Falck, J., Lind, J., Thorstensson, S. (2015). Meeting and supporting students who have parents with mental ill-health. British Journal of School Nursing, 10(4), 182–187. More information

Petersson, C., Falck, J., Lundquist, M., Fredholm Ståhl, y. (2022). Measuring school children´s experiences of the school health services in Sweden: a pilot study. British Journal och Child Health, 3(3), 67-74. More information

Artikel

Falck, J., Rolander, B., Nygårdh, A., Jonasson, L., Mårtensson, J. (2022). Women with lipoedema: a national survey on their health, health-related quality of life, and sense of coherence BMC Women's Health, 22(1). More information