Carin Falkner

Universitetslektor pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Livslångt Lärande , Högskolan för lärande och kommunikation

ENCELL , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Kontakt

Rum
Hb 230
Telefon
+46 36-10 1403
Signatur/Kortnamn
FACA
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

För en presentation av Carin Falkner, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Falkner, C. (2013). Dataspill – et eksempel på danning i barnehagen. In: Steinsholt, Kjetil & Øksnes, Maria (Ed.), Danning i barnehagen: perspektiver og muligheter (pp. 227 -242). Oslo: Cappelen Damm Akademisk More information
Falkner, C. (2013). I folkbildningens gränsland. Agenter i krig och fred. In: Bjurström, Erling & Harding, Tobias (Ed.), Bildning och demokrati - nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet (pp. 177 -222). Stockholm: Carlsson Bokförlag More information
Falkner, C. (2010). Fritidens mening. In: Bernt, Gustavsson & Gunnel, Andersdotter (Ed.), Folkhögskolans praktiker i förändring II (pp. 125 -147). Örebro: Örebro universitet More information
Falkner, C. (2009). Att leda barn och ungas fritid – två utbildningars olika praxis. In: Gustavsson, Bernt; Andersdotter, Gunnel & Sjöman, Lena (Ed.), Folkhögskolans praktiker i förändring (pp. 225 -244). Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Øksnes, M., Knutas, A., Ludvigsson, A., Carin, F., Kjær, B. (2014). Lekens rolle i skandinaviske skolefritidsordninger og fritidshjem Barn, 32(3), 107-122. More information

Doktorsavhandling

Falkner, C. (2007). Datorspelande som bildning och kultur: en hermeneutisk studie av datorspelande (Doctoral thesis, Örebro: Örebro Studies in Education). More information

Konferensbidrag

Falkner, C., Öksnes, M., Knutas, A., Ludvigsson, A., Kjaer, B. (2015). The position of play in Scandinavian after-school programs. NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, 4-6 March, 2015. More information
Øksnes, M., Falkner, C., Ludvigsson, A., Knutas, A., Kjær, B. (2012). The leisure of childhood in after School programs: a Nordic model?. The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association in Copenhagen, 8 - 10 March 2012. More information
Falkner, C. (2011). I folkbildningens gränsland – Agenter i krig och fred. Mimers forskarkonferens 9 november, 2011, Valla folkhögskola. More information
Falkner, C. (2010). En nordisk bildningstradition utmanad. Symposium: Bildning - en stor sak, 25 september 2010, Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. More information
Falkner, C. (2009). Fritidens mening. Mimers forskarkonferens 3-4 november, 2009, Västerås folkhögskola. More information
Falkner, C. (2005). Att bilda sig själv genom att spela datorspel. Kulturstudier i Sverige, Nationell forskarkonferens 13–15 juni, 2005, Norrköping, Sweden. More information
Falkner, C. (2004). Ungdomars datorspelande – en bildande sysselsättning. Mimers forskarkonferens 2-3 november, 2004, Örebro universitet. More information

Rapport

Bjursell, C., Chaib, C., Falkner, C., Ludvigsson, A. (2015). Kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Visby: Nomen förlag More information
Falkner, C., Ludvigsson, A. (2012). God kvalitet i fritidshem: Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa. Malmö: Malmö stad More information

Samlingsverk

(2014). Symposiet Fritidshem - kunskap i gemenskap i backspegeln: En efterskrift redigerad av Ann Ludvigsson och Carin Falkner. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi More information

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information