Anitha Falk

Utbildningshandläggare JIBS
Tentamen
Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2030
Telefon
Schema
Ändra din information

Anitha Falk har en delad tjänst som utbildningshandläggare vid Jönköping International Business School (JIBS) 50% samt planering av tentamenstillfällen för Tekniska Högskolan samt Hälsohögskolan 50%. Besvarar också allmänna tentamensfrågor.

Administrerar följande program vid JIBS:

  • Marketing Manaement, kandidat program
  • Strategic Entrepreneurship, master program