Maria Farkas

Utbildningshandläggare JIBS
Tentamen
Studieadministration , Högskoleservice

Maria Farkas har en delad tjänst, men merparten av tiden ägnas åt utbildningsadministration där hon ansvarar för programmen nedan. Maria är även sekreterare i CUME (Council of Undergraduate and Master Education). Hon delar även ansvaret för JU:s tentamensschema med kollegan Anitha Falk.

Program:

  • International Economics
  • International Marketing
  • Global Management
  • Economic Analysis
  • Information Architecture and Innovation