Vasileios Fourlakidis

Postdoktor
Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB