Eleonor Fransson

Universitetslektor Statistik
Docent Epidemiologi
Vice vd
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Medicine doktor

 

Hur påverkar faktorer i vår arbetsmiljö och livsstil risken att drabbas av sjukdom? Det är vad Eleonor Franssons forskning kretsar kring.

Eleonor Fransson är docent i epidemiologi vid Hälsohögskolan och hennes forskning handlar framför allt om hur faktorer i vår arbetsmiljö och livsstil påverkar risken att drabbas av sjukdom, som t.ex. hjärtinfarkt och stroke. För att studera dessa samband använder Eleonor stora befolkningsstudier. Hon är med i ledningsgruppen för WOLF-studien, en epidemiologisk studie som omfattar drygt 10 000 personer där alla deltagarna har svarat på en utförlig enkät om arbetssituation, livsstilsförhållanden och hälsa. Eleonor är även medarbetare i ett internationellt forskningsprojekt där man använder data från flera stora europeiska studier för att analysera sambanden mellan olika arbetsrelaterade faktorer och risken att drabbas av sjukdom. Några resultat som har framkommit i dessa studier är att bl.a. att arbetsrelaterad stress i form av höga krav och låg kontroll över arbetssituationen är kopplat till ökad risk för stroke och hjärtinfarkt. Ett annat pågående projekt handlar om hur IT-relaterad stress kan påverka vår hälsa.

Läs mer om Eleonors forskning:

Inslag i Vetenskapsradion, Sveriges Radio P1

Studie om stress och stroke

Kunskapsöversikt om fysisk träning och belastningsbesvär

Månadens forskare, JU, januari 2016

WOLF-studien

Följ Eleonor Fransson på Twitter: @EleonorFransson          

 

Antologibidrag

Fransson, E. (2008). Normalt åldrande. In: Den äldre parkinsonpatienten: Utredning, diagnostik och åtgärder för individuellt omhändertagande (pp. 7 -9). Stockholm: Svensk Geriatrisk Förening

Artikel

Ander, B., Fransson, E., Bergnéhr, D., Gerdner, A. (2020). Onset of substance use among early adolescents in Sweden Journal of Social Work Practice in The Addictions, 20(2), 105-121.
Virtanen, M. Jokela, M. Lallukka, T. Magnusson Hanson, L. Pentti, J. Nyberg, S. , ... Kivimäki M. (2020). Long working hours and change in body weight: analysis of individual-participant data from 19 cohort studies International Journal of Obesity, 44(6), 1368-1375.
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2020). Clinical and self-reported measurements to be included in the core elements of the World Dental Federation's theoretical framework of oral health International Dental Journal.
Stadin, M., Nordin, M., Fransson, E., Broström, A. (2020). Healthcare managers’ experiences of technostress and the actions they take to handle it: a critical incident analysis BMC Medical Informatics and Decision Making, 20.
Johansson, L., Lingfors, H., Golsäter, M., Kristenson, M., Fransson, E. (2019). Can physical activity compensate for low socioeconomic status with regard to poor self-rated health and low quality-of-life? Health and Quality of Life Outcomes, 17(1), 1-10.
Larsen, L., Ramstrand, N., Fransson, E. (2019). Psychosocial job demand and control: multi-site musculoskeletal pain in Swedish police Scandinavian Journal of Public Health, 47(3), 318-325.
Sundström, J. Söderholm, M. Söderberg, S. Alfredsson, L. Andersson, M. Bellocco, R. , ... Wiberg B. (2019). Risk factors for subarachnoid haemorrhage: a nationwide cohort of 950 000 adults International Journal of Epidemiology, 48(6), 2018-2025.
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2019). Repeated exposure to high ICT demands at work, and development of suboptimal self-rated health: findings from a 4-year follow-up of the SLOSH study International Archives of Occupational and Environmental Health, 92(5), 717-728.
Kivimäki, M. Luukkonen, R. Batty, G. Ferrie, J. Pentti, J. Nyberg, S. , ... Jokela M. (2018). Body mass index and risk of dementia: Analysis of individual-level data from 1.3 million individuals Alzheimer's & Dementia, 14(5), 601-609.
Fransson, E., Nordin, M., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H. (2018). Job strain and atrial fibrillation – Results from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health and meta-analysis of three studies European Journal of Preventive Cardiology, 25(11), 1142-1149.
Kivimäki, M. Pentti, J. Ferrie, J. Batty, G. Nyberg, S. Jokela, M. , ... Deanfield J. (2018). Work stress and risk of death in men and women with and without cardiometabolic disease: a multicohort study. The Lancet Diabetes and Endocrinology, 6(9), 705-713.
Ander, B., Fransson, E., Bergnéhr, D., Gerdner, A. (2018). Onset of substance use in early adolescence Journal of Social Work Practice in The Addictions.
Nyberg, S. Batty, G. Pentti, J. Virtanen, M. Alfredsson, L. Fransson, E. , ... Kivimäki M. (2018). Obesity and loss of disease-free years owing to major non-communicable diseases: a multicohort study , 3(10), e490-e497.
Hallgren, J., Fransson, E., Reynolds, C., Finkel, D., Pedersen, N., Dahl Aslan, A. (2018). Cognitive trajectories in relation to hospitalization among older Swedish adults Archives of gerontology and geriatrics (Print), 74, 9-14.
Wagman, P., Nordin, M., Alfredsson, L., Westerholm, P., Fransson, E. (2017). Domestic work division and satisfaction in cohabiting adults: Associations with life satisfaction and self-rated health Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(1), 24-31.
Kivimäki, M. Nyberg, S. Batty, G. Kawachi, I. Jokela, M. Alfredsson, L. , ... Tabak A. (2017). Long working hours as a risk factor for atrial fibrillation: a multi-cohort study European Heart Journal, 38(34), 2621-2628.
Dragano, N. Siegrist, J. Nyberg, S. Lunau, T. Fransson, E. Alfredsson, L. , ... Kivimäki M. (2017). Effort-reward imbalance at work and incident coronary heart disease: a multi-cohort study of 90,164 individuals Epidemiology, 28(4), 619-626.
Kivimäki, M. Kuosma, E. Ferrie, J. Luukkonen, R. Nyberg, S. Alfredsson, L. , ... Jokela M. (2017). Overweight, obesity, and risk of cardiometabolic multimorbidity: Pooled analysis of individual-level data for 120 813 adults from 16 cohort studies from the USA and Europe , 2(6), e277-e285.
Fransson, E., Nordin, M., Knutsson, A., Westerholm, P., Alfredsson, L. (2016). Exposure to exhaust fumes, combustion products or soot and the risk of atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF study Occupational and Environmental Medicine, 73(Suppl 1), 140-141.
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology stress at work and development of suboptimal self-rated health Occupational and Environmental Medicine, 73(Suppl. 1), A150-A151.
Ferrie, J. Virtanen, M. Jokela, M. Madsen, I. Heikkilä, K. Alfredsson, L. , ... Kivimäki M. (2016). Job insecurity and risk of diabetes: a meta-analysis of individual participant data CMJA. Canadian Medical Association Journal. Onlineutg. Med tittel: ECMAJ. ISSN 1488-2329, 188(17-18), E447-E455.
Johnsen, A., Alfredsson, L., Knutsson, A., Westerholm, P., Fransson, E. (2016). Association between occupational physical activity and myocardial infarction: a prospective cohort study BMJ Open, 6(10).
Heikkila, K. Nyberg, S. Madsen, I. de Vroome, E. Alfredsson, L. Bjorner, J. , ... Kivimäki M. (2016). Long working hours and cancer risk: a multi-cohort study British Journal of Cancer, 114, 813-818.
Fristedt, S., Kammerlind, A., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2016). Concurrent validity of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire BMC Geriatrics, 16.
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work: the association with job strain, effort-reward imbalance and self-rated health in different socio-economic strata International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(7), 1049-1058.
Hallgren, J., Fransson, E., Kåreholt, I., Reynolds, C., Pedersen, N., Dahl Aslan, A. (2016). Factors associated with hospitalization risk among community living middle aged and older persons: results from the Swedish Adoption/TwinStudy of Aging (SATSA) Archives of gerontology and geriatrics (Print), 66, 102-108.
Virtanen, M. Jokela, M. Nyberg, S. Madsen, I. Lallukka, T. Ahola, K. , ... Kivimäki M. (2015). Long working hours and alcohol use: systematic review and meta-analysis of published studies and unpublished individual participant data. BMJ (Clinical research ed.), 350, g7772-.
Kivimäki, M. Jokela, M. Nyberg, S. Singh-Manoux, A. Fransson, E. Alfredsson, L. , ... Virtanen M. (2015). Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603 838 individuals The Lancet, 386(10005), 1739-1746.
Fransson, E. Nyberg, S. Heikkilä, K. Alfredsson, L. Bjorner, J. Borritz, M. , ... Kivimäki M. (2015). Job Strain and the Risk of Stroke: An Individual-Participant Data Meta-Analysis Stroke, 46(2), 557-559.
Kivimäki, M. Virtanen, M. Kawachi, I. Nyberg, S. Alfredsson, L. Batty, G. , ... Jokela M. (2015). Long working hours, socioeconomic status, and the risk of incident type 2 diabetes: a meta-analysis of published and unpublished data from 222 120 individuals. The Lancet Diabetes and Endocrinology, 3(1), 27-34.
Hallgren, J., Fransson, E., Reynolds, C., Pedersen, N., Dahl, A. (2015). Factors associated with hospitalization among older people in Sweden: Results from the Satsa Study The Gerontologist, 55, 678-679.
Fransson, E., Stadin, M., Nordin, M., Malm, D., Knutsson, A., Alfredsson, L., Westerholm, P. (2015). The association between job strain and atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF Study BioMed Research International, 2015, 1-7.
Hergens, M. Galanti, R. Hansson, J. Fredlund, P. Ahlbom, A. Alfredsson, L. , ... Magnusson C. (2014). Use of Scandinavian Moist Smokeless Tobacco (Snus) and the Risk of Atrial Fibrillation Epidemiology, 25(6), 872-876.
Heikkilä, K. Madsen, I. Nyberg, S. Fransson, E. Westerlund, H. Westerholm, P. , ... Kivimäki M. (2014). Job strain and the risk of severe asthma exacerbations: a meta-analysis of individual-participant data from 100 000 European men and women Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, 69(6), 775-783.
Heikkilä, K. Madsen, I. Nyberg, S. Fransson, E. Ahola, K. Alfredsson, L. , ... Kivimäki M. (2014). Job strain and COPD exacerbations: an individual-participant meta-analysis European Respiratory Journal, 44(1), 247-251.
Magnusson, L., Ramstrand, N., Fransson, E., Ahlström, G. (2014). Mobility and satisfaction with lower-limb prostheses and orthoses among users in Sierra Leone: A cross-sectional study Journal of Rehabilitation Medicine, 46(5), 438-446.
Heikkilä, K. Madsen, I. Nyberg, S. Fransson, E. Ahola, K. Alfredsson, L. , ... Kivimäki M. (2014). Job Strain and the Risk of Inflammatory Bowel Diseases: Individual-Participant Meta-Analysis of 95 000 Men and Women PLoS ONE, 9(2: e88711).
Nyberg, S. Fransson, E. Heikkilä, K. Ahola, K. Alfredsson, L. Bjorner, J. , ... Kivimäki M. (2014). Job strain as a risk factor for type 2 diabetes: a pooled analysis of 124,808 men and women Diabetes Care, 37(8), 2268-2275.
Fransson, E., Arenhall, E., Steinke, E., Fridlund, B., Nilsson, U. (2014). Perceptions of intimate relationships in partners before and after a patient's myocardial infarction Journal of Clinical Nursing, 23(15-16), 2196-2204.
Siegrist, J. Dragano, N. Nyberg, S. Lunau, T. Alfredsson, L. Erbel, R. , ... Kivimäki M. (2014). Validating abbreviated measures of effort-reward imbalance at work in European cohort studies: The IPD-Work consortium International Archives of Occupational and Environmental Health, 87(3), 249-256.
Kammerlind, A., Fristedt, S., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2014). Test–retest reliability of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire among community-dwelling older adults Clinical Rehabilitation, 28(8), 817-823.
Virtanen, M. Nyberg, S. Batty, D. Jokela, M. Heikkilä, K. Fransson, E. , ... Kivimäki M. (2013). Perceived job insecurity as a risk factor for incident coronary heart disease: systematic review and meta-analysis BMJ. British Medical Journal, 347(7921).
Bouillon, K. Kivimäki, M. Hamer, M. Sabia, S. Fransson, E. Singh-Manoux, A. , ... Batty G. (2013). Measures of frailty in population-based studies: An overview BMC Geriatrics, 13(64).
Falkenberg, H., Fransson, E., Westerlund, H., Head, J. (2013). Short- and long-term effects of major organisational change on minor psychiatric disorder and self-rated health: Results from the Whitehall II study Occupational and Environmental Medicine, 70(10), 688-696.
Heikkilä, K. Fransson, E. Nyberg, S. Zins, M. Westerlund, H. Westerholm, P. , ... Kivimäki M. (2013). Job strain and health-related lifestyle: Findings from an individual-participant meta-analysis of 118 000 working adults American Journal of Public Health, 103(11), 2090-2097.
Heikkilä, K. Nyberg, S. Theorell, T. Fransson, E. Alfredsson, L. Bjorner, J. , ... Kivimäki M. (2013). Work stress and risk of cancer: meta-analysis of 5700 incident cancer events in 116 000 European men and women BMJ. British Medical Journal, 345(f165).
Kivimäki, M. Nyberg, S. Fransson, E. Heikkilä, K. Alfredsson, L. Casini, A. , ... Batty D. (2013). Associations of job strain and lifestyle risk factors with risk of coronary artery disease: a meta-analysis of individual participant data CMJA. Canadian Medical Association Journal. Onlineutg. Med tittel: ECMAJ. ISSN 1488-2329, 185(9), 763-769.
Knutsson, A., Alfredsson, L., Karlsson, B., Åkerstedt, T., Fransson, E., Westerholm, P., Westerlund, H. (2013). Breast cancer among shift workers: results of the WOLF longitudinal cohort study Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 39(2), 170-177.
Madsen, I. Hannerz, H. Nyberg, S. Magnusson Hanson, L. Ahola, K. Alfredsson, L. , ... Kivimäki M. (2013). Study protocol for examining job strain as a risk factor for severe unipolar depression in an individual participant meta-analysis of 14 European cohorts , 2, 233-.
Magnusson, L., Ahlström, G., Ramstrand, N., Fransson, E. (2013). Malawian prosthetic and orthotic users' mobility and satisfaction with their lower limb assistive device Journal of Rehabilitation Medicine, 45(4), 385-391.
Nyberg, S. Fransson, E. Heikkilä, K. Alfredsson, L. Casini, A. Clays, E. , ... Kivimäki M. (2013). Job strain and cardiovascular disease risk factors: Meta-analysis of individual-participant data from 47,000 men and women PLoS ONE, 8(6), e67323-.
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Margaret, G., Reynolds, C., Pedersen, N. (2013). Body mass index across midlife and cognitive change in late life International Journal of Obesity, 37(2), 296-302.
Kivimäki, M. Nyberg, S. Batty, D. Fransson, E. Heikkilä, K. Alfredsson, L. , ... Theorell T. (2012). Job strain as a risk factor for coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of individual participant data The Lancet, 380(9852), 1491-1497.
Heikkilä, K. Nyberg, S. Fransson, E. Alfredsson, L. De Bacquer, D. Bjorner, J. , ... Kivimäki M. (2012). Job strain and tobacco smoking: An individual-participant data meta-analysis of 166 130 adults in 15 European studies PLoS ONE, 7(7), e35463-.
Heikkilä, K. Nyberg, S. Fransson, E. Alfredsson, L. De Bacquer, D. Bjorner, J. , ... Kivimäki M. (2012). Job strain and alcohol intake: A collaborative meta-analysis of individual-participant data from 140 000 men and women PLoS ONE, 7(7), e40101-.
Fransson, E. Heikkilä, K. Nyberg, S. Zins, M. Westerlund, H. Westerholm, P. , ... Kivimäki M. (2012). Job Strain as a Risk Factor for Leisure-Time Physical Inactivity: An Individual-Participant Meta-analysis of up to 170,000 Men and Women American Journal of Epidemiology, 176(12), 1078-1089.
Fransson, E. Nyberg, S. Heikkilä, K. Alfredsson, L. De Bacquer, D. Batty, G. , ... Kivimäki M. (2012). Comparison of alternative versions of the job demand-control scales in 17 European cohort studies: the IPD-Work consortium BMC Public Health, 12(62).
Nyberg, S. Heikkilä, K. Fransson, E. Alfredsson, L. De Bacquer, D. Bjorner, J. , ... Kivimäki M. (2012). Job strain in relation to body mass index: pooled analysis of 160 000 adults from 13 cohort studies Journal of Internal Medicine, 272(1), 65-73.
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Berg, S., Reynolds, C., Gatz, M., Pedersen, N. (2010). Being overweight in midlife is associated with lower cognitive ability and steeper cognitive decline in late life The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 65A(1), 57-62.
Fransson, E. Batty, D. Tabák, A. Brunner, E. Kumari, M. Shipley, M. , ... Kivimäki M. (2010). Association between change in body composition and change in inflammatory markers: An 11-year follow-up in the Whitehall II study Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 95(12), 5370-5374.
Sundström, G., Fransson, E., Malmberg, B., Davey, A. (2009). Loneliness among older Europeans European Journal of Ageing, 6(4), 267-275.
Fransson, E., Knutsson, A., Westerholm, P., Alfredsson, L. (2008). Indications of recall bias found in a retrospective study of physical activity and myocardial infarction Journal of Clinical Epidemiology, 61(8), 840-847.
Fransson, E. (2006). Motion och risken för hjärtinfarkt Svensk idrottsmedicin, 25(4), 10-11 Södertälje: Svensk idrottsmedicinsk förening .
Fransson, E., de Faire, U., Ahlbom, A., Reuterwall, C., Hallqvist, J., Alfredsson, L. (2006). The effect of leisure-time physical activity on the risk of acute myocardial infarction depending on body mass index: a population-based case-control study. BMC Public Health, 6, 296-.
Fransson, E., De Faire, U., Ahlbom, A., Reuterwall, C., Hallqvist, J., Alfredsson, L. (2004). The risk of acute myocardial infarction: interactions of types of physical activity. Epidemiology, 15(5), 573-582.
Fransson, E., Alfredsson, L., de Faire, U., Knutsson, A., Westerholm, P. (2003). Leisure time, occupational and household physical activity, and risk factors for cardiovascular disease in working men and women: the WOLF study Scandinavian Journal of Public Health, 31(5), 324-33.
Alfredsson, L. Hammar, N. Fransson, E. de Faire, U. Hallqvist, J. Knutsson, A. , ... Westerholm P. (2002). Job strain and major risk factors for coronary heart disease among employed males and females in a Swedish study on work, lipids and fibrinogen. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 28(4), 238-248.

Artikel, forskningsöversikt

Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review.
Madsen, I. Nyberg, S. Magnusson Hanson, L. Ferrie, J. Ahola, K. Alfredsson, L. , ... Kivimäki M. (2017). Job strain as a risk factor for clinical depression: systematic review and meta-analysis with additional individual participant data.

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala.
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport.
Fristedt, S., Ernsth-Bravell, M., Kammerlind, A., Fransson, E. (2018). Physical function factors associated with life-space mobility in later life. 24th Nordic Congress of Gerontology (24NKG), Oslo, Norway, May 2-4, 2018.
Fransson, E., Kivimäki, M. (2017). Psychosocial work environment and risk of stroke: Findings from the IPD-Work Consortium. The 7th ICOH international conference on work environment and cardiovascular diseases: Bridging the gap between knowledge and preventive interventions at the workplace to reduce cardiovascular diseases, Varese, May 3–5, 2017..
Hallgren, J., Fransson, E., Finkel, D., Dahl Aslan, A. (2017). Trajectories of motor function and cognition in relation to hospitalization. 21st World Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG), July 23-27, 2017, San Francisco, California.
Johnsen, A., Alfredsson, L., Knutsson, A., Westerholm, P., Fransson, E. (2016). Weak associations between occupational physical activity and myocardial infarction. 25th EPICOH Conference- Occupational Health: Think Globally, Act Locally, Barcelona, September 5-7, 2016..
Ernsth Bravell, M., Jegermalm, M., Fransson, E., Zarit, S. (2016). Reciprocal patterns of support of very old people and their families. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016..
Stadin, M., Maria, N., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work and development of suboptimal self-rated health: Prospective findings from the SLOSH study. Forte Talks 2016, Stockholm, 8-9 mars 2016..
Fransson, E., Nordin, M., Knutsson, A., Westerlund, H., Westerholm, P., Alfredsson, L. (2015). Associations betwwen physically demanding work and life-style: Results from the Swedish WOLF study. 31st Internatinal Congress on Occupational Health (ICOH), May 31-June 5, 2015, COEX Convention Center, Korea.
Fristedt, S., Kammerlind, A., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2015). Validitet och reliabilitet för Life-Space Assessment (LSA) - ett instrument för bedömning av äldre personers mobilitet. Arbetsterapiforum, Göteborg 15-16 april 2015.
Stadin, M., Maria, N., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2015). Information and communication technology demands: The association with job strain and effort-reward imbalance in different socioeconimic strata. Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research 2015, Stockholm, 11-12 november, 2015..
Fransson, E., Stadin, M., Nordin, M., Malm, D., Knutsson, A., Alfredsson, L., Westerholm, P. (2015). Job strain and the risk of atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF study. 31st International Congress on Occupational Health (ICOH).
Fransson, E., Nordin, M., Knutsson, A., Westerlund, H., Westerholm, P., Alfredsson, L. (2014). Associations between physically demanding work and life-style: results from the Swedish WOLF study. Santa Monica: The IEA Press, ODAM-NES 2014.
Kammerlind, A., Fristedt, S., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Life-Space Assessment Questionnaire among community-dwelling older adults. 22nd Congress of Gerontology, Gothenburg.
Fransson, E. (2013). Work stress and physical inactivity. 6th ICOH International Conference on Work Environment and Cardiovascular Diseases, Tokyo, Japan, March 27-30, 2013.
Magnusson, L., Ahlström, G., Ramstrand, N., Fransson, E. (2013). Malawian Prosthetic And Orthotic Users’ Performance And Satisfaction With Their Lower Limb Assistive Device. ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment 4th-7th February,Hyderabad India.
Magnusson, L., Ramstrand, N., Fransson, E., Ahlström, G. (2013). Performance And Satisfaction With Assistive Devices Among Amputees And Polio Patients In Sierra Leone. India ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment 4th-7th February,Hyderabad India.
Fransson, E., Nyberg, S., Heikkilä, K., Theorell, T., Kivimäki, M. (2012). Agreement between alternative versions of Karasek's job demand-control scale: The IPD-Work Consortium. X2012-7th International Conference on the Science of Exposure Assessment.
Fransson, E. Heikkilä, K. Nyberg, S. Zins, M. Westerlund, H. Westerholm, P. , ... Kivimäki M. (2011). Job Strain as a Risk Factor for Leisure-Time Physical Inactivity: An Individual-Participant Meta-analysis of up to 170 000 Men and Women. Inaugural UCL Physical Activity Research Group Symposium.
Fransson, E. Batty, D. Tabak, A. Brunner, E. Kumari, M. Shipley, M. , ... Kivimäki M. (2011). Weight gain is associated with greater increase in CRP among overweight and obese than among normal weight people. The 18th European Congress on Obesity, Istanbul, Turkiet, 25-28 maj.
Hassing, L., Dahl, A., Fransson, E., Reynolds, C., Margrete, G., Johansson, B., Pedersen, N. (2010). Overweight in midlife is related to lower cognitive function later in life. Nordic Congress of Gerotology.
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Pedersen, N. (2010). Is Self-reported Body Mass Index Less Reliable in Late Life?  . Nordic Congress of Gerontology.
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Reynolds, C., Gatz, M., Pedersen, N. (2009). Midlife Body Mass Index and Longitudinal Trajectories of Cognitive Change in Late Life: findings from the Swedish Adoption/Twin Study of Aging. Nordic Congress of Gerontology.
Malmberg, B., Nilsson, S., Fransson, E., Brismar, K. (2008). Increased Serum Prolactin in Elderly is Associated with Worse Subjective Health, Higher Risk of Dementia and Impaired Survival. Nordic Congress of Gerontology.
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Berg, S., Gatz, M., Reynolds, C., Pedersen, N. (2008). Midlife body mass index and late life cognitive functioning: findings from the Swedish Adoption/Twin Study of Aging. Nordic Congress of Gerontology.
Sundström, G. Davey, A. Fransson, E. Malmberg, B. Sancho Castiello, M. del Barrio, É. , ... Ángeles Tortosa M. (2007). Loneliness in Europe: The North-South Divide. Nordic Congress of Gerontology.
Fransson, E., de Faire, U., Ahlbom, A., Reuterwall, C., Hallqvist, J., Alfredsson, L. (2004). Interaction between occupational physical activity, exercise and household work regarding the risk of myocardial infarction. Nordic Congress of Gerontology.
Fransson, E., de Faire, U., Ahlbom, A., Reuterwall, C., Hallqvist, J., Alfredsson, L. (2004). Interaktion mellan fysisk aktivitet och övervikt med avseende på risken för hjärtinfarkt. Nordic Congress of Gerontology.
Alfredsson, L., Fransson, E. (2002). Jobstrain och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Stockholm: Arbetslivsinstitutet, Nordic Congress of Gerontology.
Fransson, E. (2002). Fysisk aktivitet och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Stockholm: Arbetslivsinstitutet, Nordic Congress of Gerontology.
Fransson, E., Alfredsson, L., de Faire, U., Knutsson, A., Westerholm, P. (2002). Fysisk aktivitet starkt relaterat till HDL-kolesterol. Nordic Congress of Gerontology.

Rapport

Fristedt, S., Fransson, E. (2015). Fysisk aktivitet och träning - möjlig prevention av arbetsrelaterade belastningsbesvär. Stockholm: Arbetsmiljöverket

Övrigt

Ander, B., Bergnéhr, D., Fransson, E., Gerdner, A. . Where and with whom – contexts of 15-year-olds’ drunkenness.