Sofi Fristedt

Docent
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Avdelningschef
Doktorsexamen i arbetsterapi

Kontakt

Rum
Ga515
Telefon
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.

Sofi Fristedt forskning handlar huvudsakligen om teknik för äldre och när vi åldras, samt män och kvinnors vardagliga resmöjligheter (community mobility) framför allt i senare delen av livet. Community mobility är en viktig aktivitet som främjar delaktighet i andra aktivitet och samhällslivet,  vilket i sin tur antas främja hälsa och välbefinnande. Community mobility var även fokus för hennes avhandling. I sin avhandling studerade hon äldres önskade och faktiska resmöjligheter samt subjektiva perspektiv på community mobilitet och delaktighet. Slutligen identifierades faktorer som var associerade med community mobility vid en viss tidpunkt och förknippade med förändring över 13 års tid. Hon är också aktiv i ett antal projekt som fokuserar på att utveckla ny teknik med och för ett åldrande samhälle.

Sofi är också intresserad av förbättringskunskap inklusive implementering av evidensbaserad praktik (EBP) och utvärdering. Som en del av detta intresse har hon bland annat varit delaktig i översättningen till svenska av utvärderingsinstrument AusTOMs för arbetsterapeuter.

Nyckelorden i forskningen är: aktivt och hälsosamt åldrande, community mobility (vardagliga resmöjligheter), teknik, innovation, delaktighet i aktivitet, hälsa och välbefinnande samt EBP och utvärdering.

Antologibidrag

Fristedt, S. (2020). Funktionellt åldrande. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 183 -208). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Fristedt, S. (2013). Funktionellt åldrande.. In: Marie Ernsth-Bravell (Ed.), Äldre och åldrande: Grundbok i gerontologi (pp. 119 -140). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Fristedt, S. (2011). Funktionellt åldrande.. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 142 -167). Stockholm: Gothia Förlag AB
Fristedt, S., Wretstrand, A. (2010). Äldre mäns och kvinnors perspektiv på mobilitet och delaktighet. In: Arlene Arstad Thorsen och Eleanor Allgood (Ed.), Q-metodologi En velegnet måte å utforske subjektivitet (pp. 123 -140). Trondheim: Tapir Akademisk forlag

Artikel

Fristedt, S., Grynne, A., Melin-Johansson, C., Henoch, I., Hagelin, C., Browall, M. (2021). Registered nurses and undergraduate nursing students' attitudes to performing end-of-life care Nurse Education Today, 98.
Johansson, A., Ernsth-Bravell, M., Karlsson, A., Fristedt, S. (2021). Valuable aspects of home rehabilitation in Sweden: Experiences from older adults Health Science Reports, 4(1).
Fristedt, S., Smith, F., Grynne, A., Browall, M. (2021). Digi-Do: a digital information tool to support patients with breast cancer before, during, and after start of radiotherapy treatment: an RCT study protocol BMC Medical Informatics and Decision Making, 21.
Fristedt, S., Carlsson, G., Kylén, M., Jonsson, O., Granbom, M. (2021). Changes in daily life and wellbeing in adults, 70 years and older, in the beginning of the COVID-19 pandemic Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
Johansson, A., Ernsth-Bravell, M., Fransson, E., Fristedt, S. (2021). Factors associated to functioning and health in relation to home rehabilitation in Sweden: a non-randomized pre-post intervention study BMC Geriatrics, 21(1).
Wagman, P. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Fristedt S. (2020). Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 76(1), 7-14.
Browall, M., Fristedt, S., Smith, F., Abelsson, A., Grynne, A. (2020). Digi-Do: A digital information tool to support patients with breast cancer before, during, and after start of radiotherapy treatment Annals of Oncology, 31(Supplement 4), S1126.
Wagman, P., Johansson, A., Fristedt, S. (2020). Begging abroad in Sweden: An interview study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(6), 408-417.
Areskoug Josefsson, K., Fristedt, S. (2019). Occupational therapy students’ views on addressing sexual health Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26(4), 306-314.
Widmark, E., Fristedt, S. (2019). Occupation according to adolescents: Daily occupations categorized based on adolescents’ experiences Journal of Occupational Science, 26(4), 470-483.
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund Carlstedt, A., Wagman, P. (2019). Occupational challenges and adaptations of vulnerable EU citizens from Romania begging in Sweden Journal of Occupational Science, 26(2), 200-210.
Sim, A., Fristedt, S., Cordier, R., Vaz, S., Kuzminski, R., Falkmer, T. (2019). Viewpoints on what is important to maintain relationship satisfaction in couples raising a child with autism spectrum disorder Research in Autism Spectrum Disorders, 65, 1-13.
Štefanac, S., Grabovac, I., Fristedt, S. (2018). Wheelchair Users’ Satisfaction with the Prescribed Wheelchairs and Wheelchair Services in Croatia Collegium Antropologicum, 42(3), 101-112.
Johansson, A., Ericsson, I., Boström, M., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2018). A participatory evaluation of the health promotion programme “more healthy years of life” programme among senior citizens in Sweden Cogent Medicine, 5(1).
Wagman, P., Björklund, A., Johansson, A., Fristedt, S. (2017). Descriptions of health by EU citizens begging abroad Society, health and vulnerability, 8(1).
Fristedt, S., Areskoug-Josefsson, K., Kammerlind, A. (2016). Factors influencing the use of evidence based practice among physiotherapists and occupational therapists in their clinical work The Internet Journal of Allied Health Sciences & Practice, 14(3), 1-13.
Fristedt, S., Kammerlind, A., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2016). Concurrent validity of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire BMC Geriatrics, 16.
Falkmer, M. Barnett, T. Horlin, C. Falkmer, O. Siljehav, J. Fristedt, S. , ... Falkmer T. (2015). Viewpoints of adults with and without Autism Spectrum Disorders on public transport Transportation Research Part A: Policy and Practice, 80, 163-183.
Kammerlind, A., Fristedt, S., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2014). Test–retest reliability of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire among community-dwelling older adults Clinical Rehabilitation, 28(8), 817-823.
Fristedt, S., Dahl, A., Wretstrand, A., Björklund, A., Falkmer, T. (2014). Changes in community mobility in older men and women. A 13-year prospective study PLOS ONE, 9(2), e87827-.
Fristedt, S., Wretstrand, A., Björklund, A., Corr, S., Falkmer, T. (2012). Viewpoints on community mobility and participation in older age Journal of Human Subjectivity, 10(1), 103-123.
Fristedt, S., Björklund, A., Wretstrand, A., Falkmer, T. (2011). Continuing Mobility and Occupational Participation Outside the Home in Old Age is an Act of Negotiation Activities, Adaptation & Aging, 35(4), 275-297.
Wretstrand, A., Svensson, H., Fristedt, S., Falkmer, T. (2009). Older people and local public transit: Mobility effects of accessibility improvements in Sweden Journal of Transport and Land Use, 2(2), 49-65.

Artikel, forskningsöversikt

Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A. (2018). The use of occupational adaptation in research articles: a scoping review.

Doktorsavhandling

Fristedt, S. (2012). Occupational participation through community mobility among older men and women (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences).

Konferensbidrag

Granbom, M., Kylén, M., Carlsson, G., Jonsson, O., Fristedt, S. (2021). Occupational deprivation? Äldre personers välbefinnande och erfarenheter av en förändrad vardag efter införandet av COVID-19 restriktioner i Sverige. Arbetsterapiforum, den 16–17 mars 2021.
Fristedt, S. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Wagman P. (2021). Att synliggöra utbildning och forskning relaterat till hållbarhet i arbetsterapi – en fallbeskrivning. Arbetsterapiforum, den 16–17 mars 2021.
Fristedt, S., Wanka, A., Charness, N., Schmidt, S., Iwarsson, S., Kirkland, S., Wolf, F. (2020). User involvement in research on aging and health: Creating knowledge and technologies with older adults. GSA 2020 Annual Scientific Meeting Online, November 4-7, 2020.
Schmidt, S., Fristedt, S., Löfqvist, C., Iwarsson, S. (2020). User attitudes toward research and development of technologies: Perspectives from three generations. GSA 2020 Annual Scientific Meeting Online, November 4-7, 2020.
Fristedt, S., Johansson, A. (2019). Vardagsaktiviteter i Sverige – bland personer födda i Sverige respektive personer födda på västra Balkan. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2–3 april, 2019.
Fristedt, S. (2019). Mobila geriatriska team – en treårsuppföljning med fokus på hälsoeffekter. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2–3 april, 2019.
Fristedt, S. (2019). Digital tools to support social engagement and thereby health and quality of life in older adults at risk for mental health decline - An evidence map. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Svärdh, S., Löfqvist, C., Fristedt, S., Schmidt, S., Iwarsson, S. (2019). Attitudes, acceptance and use of everyday technologies – a generational perspective. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019 (IAGG-ER 2019), 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Johansson, A., Fristedt, S. (2019). Dagliga aktiviteter hos äldre kvinnor som invandrat från västra Balkan - att hantera ett förändrat aktivitetsmönster. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2–3 april, 2019.
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A., Wagman, P. (2018). Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden. WFOT Congress 2018, 21st – 25th May 2018, Cape Town, South Africa.
Johansson, A., Fristedt, S. (2018). Older women who have migrated from Western Balkan and inborn Swedish older women´s everyday occupations. WFOT Congress 2018, 21st – 25th May 2018, Cape Town, South Africa.
Fristedt, S., Skogar, Ö., Nystedt, P. (2018). Mobile Geriatric Teams: a cost-effective way of improving patient safety and reducing health care u. 24th Nordic Congress of Gerontology (24NKG), Oslo, Norway, May 2-4, 2018.
Fristedt, S., Ernsth-Bravell, M., Kammerlind, A., Fransson, E. (2018). Physical function factors associated with life-space mobility in later life. 24th Nordic Congress of Gerontology (24NKG), Oslo, Norway, May 2-4, 2018.
Wagman, P., Johansson, A., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2017). Occupation and health abroad as described by EU citizens begging in Sweden. The 4th Conference of Occupational Science Europe, Hildesheim, Germany, 8-9 September 2017.
Fristedt, S., Rosén, K. (2015). Landräddningen- structuring human support and volunteers the app way. 6th International Carers Conference Care and caring: future proofing the new demographics.
Fristedt, S., Kammerlind, A., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2015). Validitet och reliabilitet för Life-Space Assessment (LSA) - ett instrument för bedömning av äldre personers mobilitet. Arbetsterapiforum, Göteborg 15-16 april 2015.
Fristedt, S., Rosell, S. (2015). Mobilt geriatriskt team - till nytta för multisjuka äldre?!. Arbetsterapiforum.
Kammerlind, A., Fristedt, S., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Life-Space Assessment Questionnaire among community-dwelling older adults. 22nd Congress of Gerontology, Gothenburg.
Fristedt, S., Dahl, A., Björklund, A., Falkmer, T. (2014). Community mobility in older men and women - a cross-sectional and 13 years prospective perspective. 22nd Congress of Gerontology, Gothenburg.
Fristedt, S., Dahl, A., Wretstrand, A., Björklund, A., Falkmer, T. (2014). Community mobility in older men and women - a cross-sectional and 13 years prospective perspective. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists.
Fristedt, S., Elgmark Andersson, E., Unsworth, C. (2014). Reliability of the Swedish Translation of the Australian Therapy Outcome Measures for Occupational Therapy (AusTOMs-OT-S). 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists.
Wagman, P., Fristedt, S. (2013). Q metodologi i arbetsterapi - ett nytt sätt att identifiera subjektiva synsätt. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter AT-forum.
Fristedt, S., Falkmer, T., Wretstrand, A., Svensson, H. (2010). Older people and local public transit; mobility effects of accessibility improvements in Sweden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter AT-forum.
Fristedt, S., Wretstrand, A., Falkmer, T. (2010). Older People’s Views Regarding Mobility and Participation. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter AT-forum.

Rapport

Larsson, E., Fristedt, S., Fahlström, G., Bertilsson, G., Brolund, A., Fundell, S. (2017). Välfärdsteknik - Digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa: En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Fristedt, S., Fransson, E. (2015). Fysisk aktivitet och träning - möjlig prevention av arbetsrelaterade belastningsbesvär. Stockholm: Arbetsmiljöverket
Johansson, A., Boström, M., Ericsson, I., Björklund, A., Fristedt, S. (2015). Fler hälsosamma år till livet genom lärande och engagemang i ett hälsofrämjande program: En utvärdering av programmet ur ett deltagarperspektiv. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare

Övrigt

Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A., Wagman, P. . Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden.