Mattias Fyhr

Associate Professor
Department of Language, Aesthetic Learning and Literature , School of Education and Communication
Associate Professor

Contact

Room
Hb428
Telephone
Schedule
Change your information

Research

Mattias Fyhr is the author of the PhD-thesis "De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel ", (The Dark Labyrinths: The Gothic in Literature, Film, Music and Role-playing Games) (Ellerströms 2003) (reviewed in for instance SvD, Kbl, DN, Ab) in which the Gothic Tradition is traced from the 18th century until the present day. The book is being used as course-literature in Universities as well as High Schools.

In 2006 he published the book "Död men drömmande. H P Lovecraft och den magiska modernismen" (Dead But Dreaming: H P Lovecraft and the Magical Modernism) (Ellerströms) (reviewed in for instance DN, Ab, DAST, by Clemens Altgård and in Tidningen kulturen). Mattias is one of the translators and authors of the foreword of the book "Anteckningsbok" (Commonplace Book) by H P Lovecraft (2009) and has co-edited the books "Necronomicon i Sverige"(Necronomicon in Sweden) (2002) and "I nattens korridorer. Artiklar om skräck och mörk fantasy" (In the Corridors of Night. Articles on Horror and Dark Fantasy) (2004) as well as the magazine "Minotauren" (The Minotaur) (2000-2006).

He has lectured at universities such as The Royal Institute of Arts, the universities of Lund, Stockholm and Uppsala as well as other institutions such as The Nobel Library of the Swedish Academy, The City Library of Gothenburg as well as high schools such as Blackeberg's.

During the Autumn of 2015 he held lectures at Northampton University, Richmond the American International University in London, The Viktor Rydberg Society and wrote a peer-review-article for Aarhus university as well as the afterword to du Maurier's Rebecca from Modernista.

He has been guest lecturer at for instance the University of Cambridge (2016, on horror in childrens' literature), Northampton (on Lovecraft) and Richmond the American International University in London (on the Gothic). Aarhus University (2014), the universities of Vienna and Bratislava (2013 on the Swedish Horror tradition), at societies like Stagnelii vänner (2016) and Viktor Rydberg-sällskapet (2015), The Royal dramatic Theatre 2013, been substitute lecturer at the Scandinavian department at Aarhus University the year 2014 and presented papers at Tartu (the conference "Sagas, Legends and Trolls: The Supernatural from Early Modern back to Old Norse Tradition", 2014), and Vienna (2013), a lecture for the Royal Dramatic Theatre (2013) and a text for an exhibition for children by the Hallwyl Museum.

During this time he has also published the book Skitigt vackert mörker (Sordid Beautiful darkness, 2012) (reviewed for instance in YLE, Tidningen kulturen, JP, SvD, Ab, SDS) and several articles, such as:

Den onda hjälten. Monstret som outsider och Periferi och centrum. Texter om marginalisering i förmodern tid. Nordic Academic Press 2014. ("The Evil hero: The Monster as Outisder". In Periphery and Centre. Texts on Marginalization in Pre-Modern Time).

”Varulvar i svensk skönlitteratur”. Förord till Malört förlags nyutgåva av Ella Odstedts Varulven i svensk folktradition (1943. Skrifter / utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. B, Folkminnen och folkliv). Malört 2012. ("Werewolves in Swedish Literature". Postscript in The weerewolf in Swedish Folk-Tradition by Ella Odstedt).

 ”Gotik, skräck och mörk fantasy”. Kapitel i Lars Rydquist (red. 2012). Det sköna med skönlitteraturen 2, Svenska akademiens skriftserie, Norstedts. ("Gothic, Horror and Dark Fantasy". Chapter in The Beauty of Belle Lettres 2 by Lars Rydquist.

Outside of JU he also, in April 2017, published a book on the Swedish tradition of horror literature, Svensk skräcklitteratur I. Från medeltiden till mitten av 1800-talet (Swedish Horror Literature I. From the Medieval Time Until the Middle of the 19th Century), analyzing horror literature by for instance the Swedish King Gustaf III and the poets Anna Maria Lenngren and Erik Johan Stagnelius. The publication was funded by Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. It has been reviewed in JP, NT, Arbetet, UNT, Ölandsbladet, Värnamo Nyheter, Arbetarbladet , SvD under strecket, GP , by Håkan Sandell, and was listed at Litteraturtoppen.se week 17 - 33, 2017. 
 

                                                                     *

In 2021 he was consulted as peer-reviewer for Oxford University Press, wrote a text for the release of Xinombras work based on Aliide, Aliide by Mare Kandre and was described by the most well-known Lovecraft-scholar, S T Joshi, for his work on Lovecraft in Sweden as as “a leading scholar in that nation" (in Joshi, S T (2021). The Recognition of H P Lovecraft. Hippocampus Press, s. 293).

                                                                     *

Horror literature and Children's literature has always been connected. He writes of this and more in the forthcoming Svensk skräck 2. Från 1850-tal till 2010-tal (Swedish Horror 2. From the 1850:s to the 2010:s).

Biography

Mattias, born 1970, after studying natural science in High School, studied literary criticism at Stockholm University. The studies also included history of ideas and theoretical philosophy. He received his PhD in 2003 at Stockholm University, came to HLK as lecturer in literary criticism in 2008 and became Assistant Professor at Stockholm University in 2009.

Article

Fyhr, M. (2011). Mare Kandres monster och verkligheten Tidskrift för litteratur teori och estetik, Aiolos, 185-202 Stockholm: Aiolos tidskrift & förlag . More information
Fyhr, M., Ellerström, J. (2010). Nycklar till drömmen: Fem anteckningar om H. P. Lovecraft Kritiker: Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, 165-169. More information
Fyhr, M. (2007). Lovecraft levde i det övernaturliga Axess, 29-31. More information
Fyhr, M. (2007). "Jag är djävulen, min käre Alvare, djävulen..." Pequod, 12-24 Malmö: Kulturföreningen Pequod . More information
Fyhr, M. (2004). Det skräcksublima och dess artificiella miljöer Teatertidningen, 12-14 Stockholm . More information
Fyhr, M. (2002). Något om Mary Shelleys och Edgar Allan Poes inflytande på skräck och gotik idag: litteratur! Men hur? Svenskläraren, 22-26 Stockholm: Svenskläraren . More information
Fyhr, M. (2001). Att använda en text för egna syften: funderingar kring litteraturforskning utifrån gotik och R. L. Stine Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), 86-90. More information
Fyhr, M. (2001). Den gotiska Alice i Underlandet-traditionen i litteratur, film, musik och dataspel Barnboken, 30-40. More information
Fyhr, M. (2000). Den gotiska labyrinten Minotauren, 27-31 Saltsjö-Boo: Aleph Bokförlag . More information
Fyhr, M. (1999). Gooti element Mare Kandre "Delirias" Keel ja Kirjandus, 42(4), 249-254 Tallinn . More information

Book

Fyhr, M., Ellerström, J. (2009). H. P. Lovecraft Anteckningsbok. Lund: Ellerström More information
Fyhr, M. (2006). Död men drömmande: H. P. Lovecraft och den magiska modernismen. Lund: Ellerström More information

Doctoral thesis

Fyhr, M. (2009). De mörka labyrinterna: Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (Doctoral thesis, Lund: Ellerström). More information

Book chapter

Fyhr, M. (2016). Gatuspöken från äldsta tid till idag. In: Lasse Gammelgaard, Birgitte Rasmussen Hornbek, Henrik Jørgensen och Lis Norup (Ed.), Gaden: Æstetisk. Sprogligt. Kulturelt. Hellerup: Forlaget Spring More information
Fyhr, M. (2016). Förord. In: Rebecca Stockholm: Modernista More information
Fyhr, M. (2011). "Om natten som om dagen, i ljuset som i mörkret kringsvävar mig din blodbestänkta vålnad": Erik Johan Stagnelius och den gotiska romanen. In: Maria Andersson, Elina Druker, Kristin Hallberg (Ed.), I litteraturens underland: Festskrift till Boel Westin (pp. 287 -302). Stockholm: Makadam More information
Fyhr, M. (2010). "detta att man än en gång ur en fullkomlig tomhet lyckats skapa nåt. Ja, man blir lite religiös": Mare Kandre som poet och profet i Deliria och Undergångsboken. In: Anna Carlstedt och Anders Cullhed (Ed.), Poeter och profeter: Från Platon till Mare Kandre (pp. 253 -268). Hedemora: Gidlund More information
Fyhr, M. (2010). Esoterism i Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen. In: Per Faxneld, Mattias Fyhr (Ed.), Förborgade tecken: Esoterism i västerländsk litteratur (pp. 79 -103). Umeå: H:Ström More information
Fyhr, M. (2008). Trygghet i skräcken - H P Lovecraft och hans mytologi. In: H P Lovecraft Skuggan över Innsmouth (pp. 140 -151). Malmö: Alastor Press More information
Fyhr, M. (2008). Efterord. In: H. P. Lovecraft Pickmans modell och andra noveller (pp. 131 -140). Lund: Bakhåll More information
Fyhr, M. (2004). Vilse i slottet Gormenghast: Mervyn Peake och barndomen. In: Rickard Berghorn, Mattias Fyhr (Ed.), I nattens korridorer: Artiklar om skräck och mörk fantasy (pp. 171 -178). Saltsjö-Boo: Aleph bokförlag More information
Fyhr, M. (2004). Neil Gaiman: Med Sandman i drömmarnas rike. In: Rickard Berghorn, Mattias Fyhr (Ed.), I nattens korridorer: Artiklar om skräck och mörk fantasy (pp. 146 -156). Saltsjö-Boo: Aleph bokförlag More information
Fyhr, M. (2004). Gustav Meyrink och mystikens språk. In: Rickard Berghorn och Mattias Fyhr (Ed.), I nattens korridorer: Artiklar om skräck och mörk fantasy (pp. 15 -19). Saltsjö-Boo: Aleph Bokförlag More information
Fyhr, M. (2004). Verklighetens zombie från 1600-talet och framåt. In: Rickard Berghorn, Mattias Fyhr (Ed.), I nattens korridorer: Artiklar om skräck och mörk fantasy (pp. 95 -96). Saltsjö-Boo: Aleph Bokförlag More information

Review

Fyhr, M. (2007). [Recension av] Bret Easton Ellis "Lunar Park". Stockholm: Nordstedt More information
Fyhr, M. (2007). Ett ovanligt hårt avantgarde: Recension av Daniel Ekeroths Swedish Death Metal (2007). Stockholm: AB Dagens nyheter More information
Fyhr, M. (2007). Vi behöver våra onda sagofigurer: Recension av Jonas Danielssons "Skräckskönt. Om kärleken till groteska filmer - en etnologisk studie". Stockholm: AB Dagens nyheter More information
Fyhr, M. (2006). [Recension av] Carina Rydbergs "Den som vässar vargars tänder". Stockholm: Norstedts More information

Conference paper

Fyhr, M. (2015). Viktor Rydberg och skräcklitteraturen. Gästföreläsning för Viktor Rydberg-sällskapet (ordförande: professor emerita Birthe Sjöberg).. More information
Fyhr, M. (2015). "I love to dream, but I never try to dream and think at the same time": H P Lovecraft and the Modernism, Occultism & Natural Sciences of his time.. Gästföreläsning, Northampton University, avdelningen English & Creative Writing. More information
Fyhr, M. (2015). A definition of the Gothic: So you don’t have to feel anxious about it any more. London Myth-Weavers, the Fifth Fantasy Symposium, London, 20th November, 2015.. More information
Fyhr, M. (2006). Gotiken från 1700-talet till idag inom litteratur och andra media. "Gotik och skräck i litteratur, film och dataspel", Lunds universitet 15-16 dec 2006.. More information
Fyhr, M. (2001). Tschandala Compared to some Works by Poe. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, The 14th International Strindberg Conference 'Strindberg and Fiction' in Stockholm 1999. More information
Fyhr, M. (1999). Gothic Elements in Mare Kandre's Deliria. Tartu: Tartu University Press, 2nd International Conference of the Estonian Association of Comparative Literature (EACL) "World Poetry in the Postmodern Age" 4-7 October 1998 in Tartu.. More information

Collections

(2010). Förborgade tecken: esoterism i västerländsk litteratur. Umeå: H:ström - Text & Kultur More information
(2004). I nattens korridorer: Artiklar om skräck och mörk fantasy. Saltsjö-Boo: Aleph Bokförlag More information