Ingalill Gimbler Berglund

Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Filosofie Doktor, Ph.D.
Legitimerad Sjuksköterska

Kontakt

Rum
Ga 615
Telefon
SMS-nummer
+46 79-068 92 23
Extern telefon
079-0689223
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Ingalill Gimbler Berglund är lärare på avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan. Hon undervisar både i grundutbildning för sjuksköterskor och på avancerad nivå på specialistutbildningen för anestesisjuksköterskor. Ingalill är också intresserad av internationalisering av utbildning.

Ingalill disputerade 2017 och hennes avhandling handlade om omhändertagande av barn med autism i en högteknologisk sjukvårdsmiljö. I avhandlingen utvecklades riktlinjer för omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionshinder i denna miljö.

Det nuvarande forskningsprojekt “Omhändertagande av barn med neuropsykiatriskt funktionshinder i en högteknologisk hälso- och sjukvårdsmiljö” bygger vidare på resultatet av avhandlingen och syftet är att testa och implementera de riktlinjer som skapades i avhandlingen för omhändertagande av barn med neuropsykiatriskt funktionshinder på anestesi och röntgenavdelningar.

Ingalill är del av CHILD forskargrupp och hennes övriga forskningsintressen är barns rättigheter och delaktighet i vardagslivet. Speciellt då barn med funktionsnedsättningar.

Ingalill är utbildad sjuksköterska och har specialistutbildning inom anestesi och intensivvård. Ingalill har tidigare arbetat som sjuksköterska både på olika platser i Sverige och internationellt.