Johanna Glans

Universitetsadjunkt
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Programansvarig Ljusdesign