Lars Green

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie magister


Verksamhetsförlagd utbildning

Kontakt

Rum
Hc226
Telefon
+46 36-10 1435
Signatur/Kortnamn
GLAR
Schema
Ändra din information

Antologibidrag

Green, L. (2008). Elever ser på värdegrunden: En kvalitativ undersökning av elevers uppfattningar av människors lika värde. In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 5 (pp. 133 -169). Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information