Mats Granlund

Professor i Handikappvetenskap samt Psykologi
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Ämnesföreträdare i Handikappvetenskap
Forskningsmiljöledare för CHILD

Den forskning som Mats Granlund ägnar sig åt är knuten till forskningsprogrammet CHILD, som är ett samarbete mellan Mälardalens Högskola och Högskolan i Jönköping, Institutet för Handikappvetenskap Örebro Universitet och Linköpings Universitet. Forskningen handlar om positivt vardagsfungerande hos barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder eller i behov av särskilt stöd av andra skäl.

I dag ses hälsa som något mer än bara frånvaron av sjukdom. Hälsa är också närvaron av välbefinnande och upplevelsen av att kunna styra sitt liv. Mats är tillsammans med kollega ansvarig för ett 20 tal forskningsprojekt som handlar om olika faktorer hos individen, i samspelet mellan individen och miljön samt i miljön som påverkar positivt vardagsfungerande hos personer i behov av särskilt stöd. De har bestämt sig för att personer som är delaktiga i sitt liv och som upplever att de har inflytande över vad som händer dem, mår bra. Oavsett vad projekten handlar om försöker de "mäta" sambanden mellan hur enskilda individer fungerar i sin vardag och de faktorer vi är intresserade av. Det finns också ett intresse av att se på hur människor själva uppfattar "må bra".

Projekten handlar bland annat om vad som kännetecknar små barn som över tid mår stabilt bra eller över tid mår bättre och bättre jämfört med barn som inte mår bra. Studier görs också på vad som kännetecknar barn och ungdomar med funktionshinder som är delaktiga och engagerade i sitt liv jämfört med de barn som inte är lika delaktiga. En del projekt studerar familjer som är skickliga på att anpassa sitt vardagsfungerande till att leva med en familjemedlem som har ett funktionshinder eller en kronisk sjukdom.

Teoretiskt bygger forskningen på systemteori. Det innebär att vi ser människan som ett system med olika delar som är beroende av varandra och av samspelet med omgivningen. Antagandet kan därför göras att det alltid finns många anledningar till att människor fungerar på ett visst sätt. Antagandet om att det alltid finns många orsaker till vardagsfungerande gör att man i forskningen försöker tillämpa och utveckla forskningsmetoder som gör det möjligt att följa personer längre tidsperioder och titta på många faktorer samtidigt och hur de hänger ihop.

I forskningen ingår samarbete med forskare vid ett flertal universitet i Europa, Nordamerika, Australien och Afrika, vilket syns i flertalet av de vetenskapliga artiklar som publicerats i internationella tidsskrifter. Samarbete finns också med Världshälsoorganisationen, 15 europeiska partners och svenska Socialstyrelsen kring hälsoklassifikationssystemet- ICF. Även de internationella sakkunniguppdragen det senaste åren berör forskningsfonder eller bedömningar av doktorsavhandlingar och professorskandidater i USA, Australien och i Sydafrika.

Artikel

Ritoša, A., Almqvist, L., Danielsson, H., Granlund, M. (2024). Profiles of State and Trait Engagement of Preschool Children Early Education and Development. More information
Antoniadou, M., Granlund, M., Andersson, A. (2024). Strategies used by professionals in pediatric rehabilitation to engage the child in the intervention process: A scoping review. More information
Hsieh, Y., Granlund, M., Odom, S., Hwang, A., Hemmingsson, H. (2024). Increasing participation in computer activities using eye-gaze assistive technology for children with complex needs Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 19(2), 492-505. More information
Ullenhag, A. Imms, C. Anaby, D. Kramer, J. Girdler, S. Gorter, J. , ... Granlund M. (2024). How can we reach long-lasting inclusive participation for all?: A vision for the future Child Care Health and Development, 50(2). More information
Danielsson, H. Imms, C. Ivarsson, M. Almqvist, L. Lundqvist, L. King, G. , ... Granlund M. (2024). A systematic review of longitudinal trajectories of mental health problems in children with neurodevelopmental disabilities. More information
Kang, L., Lin, P., Granlund, M., Chen, C., Sung, W., Chiu, Y. (2023). Development and usability of an app-based instrument of participation in children with disabilities Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 30(3), 322-333. More information
Sahamkhadam, N., Andersson, A., Golsäter, M., Harder, M., Granlund, M., Wahlström, E. (2023). Testing the Assumptions in the Process of Cultural Competence in the Delivery of Healthcare Services Using Empirical Data, Focusing on Cultural Awareness Journal of Transcultural Nursing, 34(3), 173-246. More information
Zheng, H., Bornman, J., Granlund, M., Zhao, Y., Huus, K. (2023). Participation of children with long-term health conditions compared to that of healthy peers: a cross-sectional comparative study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 30(3), 334-343. More information
Täljedal, T., Granlund, M., Almqvist, L., Osman, F., Norén Selinus, E., Fängström, K. (2023). Patterns of mental health problems and well-being in children with disabilities in Sweden: A cross-sectional survey and cluster analysis PLOS ONE, 18(7). More information
Ivarsson, M., Danielsson, H., Andersson, A., Gothilander, J., Granlund, M. (2023). Structural validity and internal consistency of the Strengths and Stressors in Parenting (SSF) Questionnaire in parents of children with developmental disabilities Scandinavian Journal of Psychology, 64(4), 486-494. More information
Björklund, A., Darcy, L., Santacroce, S., Granlund, M., Björk, M. (2023). Individual patterns of problems with participation, activity, body function and environment in everyday life for children who completed brain tumor treatment Disability and Rehabilitation, 45(23), 3841-3851. More information
Zheng, H., Bornman, J., Granlund, M., Zhao, Y., Huus, K. (2023). Agreement between children with long-term health conditions and their primary caregivers on reports of perceived participation Frontiers in Rehabilitation Sciences, 4. More information
Prinsloo, P., Dada, S., Bastable, K., Raghavendra, P., Granlund, M. (2023). The application of the family of participation-related constructs (fPRC) framework to AAC intervention outcomes in children with complex communication needs: a scoping review. More information
Hsieh, Y., Granlund, M., Hwang, A., Hemmingsson, H. (2023). Feasibility of an eye-gaze technology intervention for students with severe motor and communication difficulties in Taiwan Augmentative and Alternative Communication: AAC. More information
Yang, Y. Granlund, M. Tao, F. Tao, S. Zou, L. Wu, X. , ... Enskär K. (2023). Patterns of smartphone usage associated with depressive symptoms in nursing students Frontiers in Psychiatry, 14. More information
Shi, L., Granlund, M., Wang, L., Huus, K. (2023). Barriers and facilitators to participation in everyday activities for children with intellectual disabilities in China Child Care Health and Development, 49(2), 346-356. More information
Granlund, M., King, G. (2022). Methods and tools to support participation-focused practice Disability and Rehabilitation, 44(9), 1699. More information
Balton, S., Arvidsson, P., Granlund, M., Huus, K., Dada, S. (2022). Test-retest reliability of Picture My Participation in children with intellectual disability in South Africa Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 29(4), 315-324. More information
Augustine, L., Lygnegård, F., Granlund, M. (2022). Trajectories of participation, mental health, and mental health problems in adolescents with self-reported neurodevelopmental disorders Disability and Rehabilitation, 44(9), 1595-1608. More information
Augustine, L., Lygnegård, F., Adolfsson, M., Granlund, M. (2022). The utility of the International Classification of Functioning construct as a statistical tool – operationalizing mental health as an indicator of adolescent participation Disability and Rehabilitation, 44(16), 4220-4226. More information
Åström, F., Björck-Åkesson, E., Sjöman, M., Granlund, M. (2022). Everyday environments and activities of children and teachers in Swedish preschools Early Child Development and Care, 192(2), 187-202. More information
Gustafsson, B., Gustafsson, P., Granlund, M., Proczkowska, M., Almqvist, L. (2021). Longitudinal pathways of engagement, social interaction skills, hyperactivity and conduct problems in preschool children Scandinavian Journal of Psychology, 62(2), 170-184. More information
Lygnegård, F., Granlund, M., Kapetanovic, S., Augustine, L., Huus, K. (2021). Short-term longitudinal participation trajectories related to domestic life and peer relations for adolescents with and without self-reported neurodevelopmental impairments Heliyon, 7(4). More information
Hsieh, Y., Borgestig, M., Gopalarao, D., McGowan, J., Granlund, M., Hwang, A., Hemmingsson, H. (2021). Communicative Interaction with and without Eye-Gaze Technology between Children and Youths with Complex Needs and Their Communication Partners International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10). More information
Arvidsson, P. Dada, S. Granlund, M. Imms, C. Shi, L. Kang, L. , ... Huus K. (2021). Structural validity and internal consistency of Picture My Participation: A measure for children with disability African Journal of Disability, 10. More information
Backman, E., Granlund, M., Karlsson, A. (2021). Parental perspectives on family mealtimes related to gastrostomy tube feeding in children Qualitative Health Research, 31(9), 1596-1608. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2021). Student Self-Efficacy and Aptitude to Participate in Relation to Perceived Functioning and Achievement in Students in Secondary School With and Without Disabilities Frontiers in Psychology, 12. More information
Granlund, M. Imms, C. King, G. Andersson, A. Augustine, L. Brooks, R. , ... Almqvist L. (2021). Definitions and operationalization of mental health problems, wellbeing and participation constructs in children with NDD: Distinctions and clarifications International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4). More information
Sjöman, M., Granlund, M., Axelsson, A., Almqvist, L., Danielsson, H. (2021). Social interaction and gender as factors affecting the trajectories of children's engagement and hyperactive behaviour in preschool British Journal of Educational Psychology, 91(2), 617-637. More information
Finnman, J., Danielsson, H., Sjöman, M., Granlund, M., Almqvist, L. (2021). Early Second Language Learners, Staff Responsiveness and Child Engagement in the Swedish Preschool Context in Relation to Child Behaviour Characteristics and Staffing Frontiers in Education, 6. More information
Wahlström, E., Golsäter, M., Granlund, M., Holmström, I., Larm, P., Harder, M. (2021). Adjusting and doing the same: school nurses’ descriptions of promoting participation in health visits with children of foreign origin BMC Public Health, 21(1). More information
Shi, L., Granlund, M., Zhao, Y., Hwang, A., Kang, L., Huus, K. (2021). Transcultural adaptation, content validity and reliability of the instrument 'Picture My Participation' for children and youth with and without intellectual disabilities in mainland China Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 28(2), 147-157. More information
Coelho, V. Åström, F. Nesbitt, K. Sjöman, M. Farran, D. Björck-Åkesson, E. , ... Pinto A. (2021). Preschool practices in Sweden, Portugal, and the United States Early Childhood Research Quarterly, 55, 79-96. More information
Björklund, A., Granlund, M., Santacroce, S., Enskär, K., Carlstein, S., Björk, M. (2021). Using ICF to Describe Problems With Functioning in Everyday Life for Children Who Completed Treatment for Brain Tumor: An Analysis Based on Professionals’ Documentation Frontiers in Rehabilitation Sciences, 2. More information
Darcy, L., Granlund, M., Enskär, K., Björk, M. (2020). The development of the Clinical Assessment Tool "Health and Everyday Functioning in Young Children with Cancer" Child Care Health and Development, 46(4), 445-456. More information
Dada, S., Andersson, A., May, A., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Huus, K. (2020). Agreement between participation ratings of children with intellectual disabilities and their primary caregivers Research in Developmental Disabilities, 104. More information
Olsson, L., Bengtsson, S., Granlund, M., Huus, K., Elgmark Andersson, E., Kåreholt, I. (2020). Social service utilisation in relation to class setting - a longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden European Journal of Special Needs Education, 35(4), 544-558. More information
Backman, E., Granlund, M., Karlsson, A. (2020). Documentation of everyday life and health care following gastrostomy tube placement in children: a content analysis of medical records Disability and Rehabilitation, 42(19), 2747-2757. More information
Arvidsson, P., Dada, S., Granlund, M., Imms, C., Bornman, J., Elliott, C., Huus, K. (2020). Content validity and usefulness of Picture My Participation for measuring participation in children with and without intellectual disability in South Africa and Sweden Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(5), 336-348. More information
Wahlström, E., Harder, M., Granlund, M., Holmström, I., Larm, P., Golsäter, M. (2020). School nurses' self-assessed cultural competence when encountering children of foreign origin: A cross-sectional study. Nursing and Health Sciences, 22(2), 226-234. More information
Hwang, A., Chang, C., Granlund, M., Imms, C., Chen, C., Kang, L. (2020). Longitudinal trends of participation in relation to mental health in children with and without physical difficulties International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22). More information
Schlebusch, L., Huus, K., Samuels, A., Granlund, M., Dada, S. (2020). Participation of young people with disabilities and/or chronic conditions in low- and middle-income countries: a scoping review. More information
Wahlström, E., Golsäter, M., Granlund, M., Holmström, I., Larm, P., Harder, M. (2020). How do school nurses promote participation in health visits with children of foreign origin? European Journal of Public Health, 30(Supplement 5). More information
Ullenhag, A., Granlund, M., Almqvist, L., Krumlinde-Sundholm, L. (2020). A strength-based intervention to increase participation in leisure activities in children with neuropsychiatric disabilities: A pilot study Occupational Therapy International. More information
Ritoša, A., Danielsson, H., Sjöman, M., Almqvist, L., Granlund, M. (2020). Assessing school engagement: Adaptation and validation of “Engagement Versus Disaffection With Learning: Teacher Report” in the Swedish educational context Frontiers in Education, 5. More information
Janeslätt, G., Wallin, S., Granlund, M. (2019). Intervention in time-processing ability, daily time management and autonomy in children with intellectual disabilities aged 10–17 years – A cluster randomised trial Australian Occupational Therapy Journal, 66(1), 110-120. More information
Carlberg, L., Granlund, M. (2019). Achievement and participation in schools for young adolescents with self-reported neuropsychiatric disabilities: A cross-sectional study from the Southern part of Sweden Scandinavian Journal of Public Health, 47(2), 199-206. More information
Bölte, S. Mahdi, S. Vries, P. Granlund, M. Robison, J. Shulman, C. , ... Selb M. (2019). The Gestalt of functioning in autism spectrum disorder: Results of the international conference to develop final consensus International Classification of Functioning, Disability and Health core sets Autism, 23(2), 449-467. More information
Liao, Y., Hwang, A., Liao, H., Granlund, M., Kang, L. (2019). Understanding the participation in home, school, and community activities reported by children with disabilities and their parents: A pilot study International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(12). More information
Björklund, A., Granlund, M., Santacroce, S., Enskär, K., Björk, M. (2019). The Documentation of Everyday Functioning in Children with Brain Tumors in Medical Care, Habilitation Services and School - is There a Coherent Description? Pediatric Blood & Cancer, 66(4, SI), S437. More information
Lygnegård, F., Almqvist, L., Granlund, M., Huus, K. (2019). Participation profiles in domestic life and peer relations as experienced by adolescents with and without impairments and long-term health conditions Developmental Neurorehabilitation, 22(1), 27-38. More information
Pinto, A., Grande, C., Coelho, V., Castro, S., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2019). Beyond diagnosis: the relevance of social interactions for participation in inclusive preschool settings Developmental Neurorehabilitation, 22(6), 390-399. More information
Granlund, M. (2019). Is independence the same as participation for young people with disabilities? Developmental Medicine & Child Neurology, 61(2), 116-117. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2019). Inclusive teaching skills and student engagement in physical education Frontiers in Education, 4. More information
Arvidsson, P., Granlund, M. (2018). The Relationship Between Intelligence Quotient and Aspects of Everyday Functioning and Participation for People Who Have Mild and Borderline Intellectual Disabilities JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 31(1), e68-e78. More information
Norderyd, J., Faulks, D., Molina, G., Granlund, M., Klingberg, G. (2018). Which factors most influence referral for restorative dental treatment under sedation and general anaesthesia in children with complex disabilities: Caries severity, child functioning or dental service organisation? International Journal of Paediatric Dentistry, 28(1), 71-82. More information
Gustafsson, B., Danielsson, H., Granlund, M., Gustafsson, P., Proczkowska, M. (2018). Hyperactivity precedes conduct problems in preschool children: a longitudinal study BJPsych Open, 4(4), 186-191. More information
Garrels, V., Granlund, M. (2018). Measuring self-determination in Norwegian students: adaptation and validation of the AIR Self-Determination Scale European Journal of Special Needs Education, 33(4), 466-480. More information
Adair, B., Ullenhag, A., Rosenbaum, P., Granlund, M., Keen, D., Imms, C. (2018). Measures used to quantify participation in childhood disability and their alignment with the family of participation-related constructs: a systematic review Developmental Medicine & Child Neurology, 60(11), 1101-1116. More information
Mahdi, S. Ronzano, N. Knüppel, A. Dias, J. Albdah, A. Chien-Ho, L. , ... Bölte S. (2018). An international clinical study of ability and disability in ADHD using the WHO-ICF framework European Child and Adolescent Psychiatry, 27(10), 1305-1319. More information
Mahdi, S. Albertowski, K. Almodayfer, O. Arsenopoulou, V. Carucci, S. Dias, J. , ... Bölte S. (2018). An International Clinical Study of Ability and Disability in Autism Spectrum Disorder Using the WHO-ICF Framework Journal of autism and developmental disorders, 48(6), 2148-2163. More information
Mahdi, S. Viljoen, M. Yee, T. Selb, M. Singhal, N. Almodayfer, O. , ... Bolte S. (2018). An international qualitative study of functioning in autism spectrum disorder using the World Health Organization international classification of functioning, disability and health framework Autism Research, 11(3), 463-475. More information
Bölte, S. Mahdi, S. Coghill, D. Gau, S. Granlund, M. Holtmann, M. , ... Selb M. (2018). Standardised assessment of functioning in ADHD: consensus on the ICF Core Sets for ADHD European Child and Adolescent Psychiatry, 27(10), 1261-1281. More information
Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö., Augustine, L. (2018). Relationships between physical education (PE) teaching and student self-efficacy, aptitude to participate in PE and functional skills: with a special focus on students with disabilities Physical Education and Sport Pedagogy, 23(4), 387-401. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Measuring self-efficacy, aptitude to participate and functioning in students with and without impairments European Journal of Special Needs Education, 33(4), 572-583. More information
Augustine, L., Lygnegård, F., Granlund, M., Adolfsson, M. (2018). Linking youths’ mental, psychosocial, and emotional functioning to ICF-CY: Lessons learned Disability and Rehabilitation, 40(19), 2293-2299. More information
Lygnegård, F., Augustine, L., Granlund, M., Kåreholt, I., Huus, K. (2018). Factors Associated With Participation and Change Over Time in Domestic Life, Peer Relations, and School for Adolescents With and Without Self-Reported Neurodevelopmental Disorders. A Follow-Up Prospective Study Frontiers in Education, 3, 1-13. More information
Almqvist, L., Sjöman, M., Golsäter, M., Granlund, M. (2018). Special support for behavior difficulties and engagement in Swedish preschools Frontiers in Education, 3. More information
Maxwell, G., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Inclusion through participation: Understanding participation in the International Classification of Functioning, Disability, and Health as a methodological research tool for investigating inclusion Frontiers in Education, 3. More information
Castro, S., Granlund, M., Almqvist, L. (2017). The relationship between classroom quality-related variables and engagement levels in Swedish preschool classrooms: a longitudinal study European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 122-135. More information
Imms, C., Granlund, M., Wilson, P., Steenbergen, B., Rosenbaum, P., Gordon, A. (2017). Participation, both a means and an end: a conceptual analysis of processes and outcomes in childhood disability. More information
Ho, P., Chang, C., Granlund, M., Hwang, A. (2017). The relationships between capacity and performance in youths with cerebral palsy differ for GMFCS levels Pediatric Physical Therapy, 29, 23-29. More information
Norderyd, J., Klingberg, G., Faulks, D., Granlund, M. (2017). Specialised dental care for children with complex disabilities focusing on child's functioning and need for general anaesthesia Disability and Rehabilitation, 39(24), 2484-2491. More information
Olsson, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Huus, K. (2017). Habilitation service utilization patterns among children with mild intellectual disability Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 14(3), 233-239. More information
Huus, K., Olsson, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Augustine, L. (2017). Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 19(4), 307-317. More information
de Schipper, E. Mahdi, S. de Vries, P. Granlund, M. Holtman, M. Karande, S. , ... Bölte S. (2016). Functioning and disability in autism spectrum disorder: A worldwide survey of experts Autism Research, 9(9), 959-969. More information
Boren, T., Granlund, M., Wilder, J., Axelsson, A. (2016). Sweden’s LSS and social integration: An exploration of the relationship between personal assistant type, activities, and participation for children with PIMD Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 13(1), 50-60. More information
Imms, C., Adair, B., Keen, D., Ullenhag, A., Rosenbaum, P., Granlund, M. (2016). ‘Participation’: a systematic review of language, definitions, and constructs used in intervention research with children with disabilities. More information
Darcy, L., Björk, M., Knutsson, S., Granlund, M., Enskär, K. (2016). Following young children's health and functioning in everyday life through their cancer trajectory Journal of Pediatric Oncology Nursing, 33(3), 173-189. More information
Sjöman, M., Granlund, M., Almqvist, L. (2016). Interaction processes as a mediating factor between children's externalized behaviour difficulties and engagement in preschool Early Child Development and Care, 186(10), 1649-1663. More information
Klang, N., Rowland, C., Fried-Oken, M., Steiner, S., Granlund, M., Adolfsson, M. (2016). The content of goals in individual educational programs for students with complex communication needs Augmentative and Alternative Communication: AAC, 32(1), 41-48. More information
Hwang, A. Yen, C. Liou, T. Bedell, G. Granlund, M. Teng, S. , ... Liao H. (2015). Development and validation of the ICF-CY-Based Functioning Scale of the Disability Evaluation System – Child version in Taiwan Journal of the Formosan Medical Association, 114(12), 1170-1180. More information
Adair, B., Ullenhag, A., Keen, D., Granlund, M., Imms, C. (2015). The effect of interventions aimed at improving participation outcomes for children with disabilities: a systematic review. More information
Donohue, D., Bornman, J., Granlund, M. (2015). Household size is associated with unintelligible speech in children who have intellectual disabilities: A South African study Developmental Neurorehabilitation, 18(6), 402-406. More information
Norderyd, J., Lillvist, A., Klingberg, G., Faulks, D., Granlund, M. (2015). Oral health, medical diagnoses, and functioning profiles in children with disabilities receiving paediatric specialist dental care – a study using the ICF-CY Disability and Rehabilitation, 37(16), 1431-1438. More information
Wilder, J., Granlund, M. (2015). Stability and change in sustainability of daily routines and social networks in families of children with profound intellectual and multiple disabilities JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 28(2), 133-144. More information
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. , ... Hvit S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 162-168. More information
de Schipper, E. Mahdi, S. Coghill, D. de Vries, P. Gau, S. Granlund, M. , ... Bolte S. (2015). Towards an ICF core set for ADHD: a worldwide expert survey on ability and disability European Child and Adolescent Psychiatry, 24(12), 1509-1521. More information
Arvidsson, P., Granlund, M., Thyberg, M. (2015). How are the activity and participation aspects of the ICF used? Examples from studies of people with intellectual disability. More information
Olsson, L., Elgmark, E., Granlund, M., Huus, K. (2015). Social service utilisation patterns among children with mild intellectual disability – differences between children integrated into mainstream classes and children in self-contained classes European Journal of Special Needs Education, 30(2), 220-236. More information
Ylvén, R., Granlund, M. (2015). Collaborative problem solving in the context of early childhood intervention – the link between problems and goals Scandinavian Journal of Disability Research, 17(3), 221-239. More information
Strand, A., Anbäcken, E., Granlund, M. (2015). Social support for adolescents with a high level of truancy in Swedish compulsory schooling Journal of Education for Students Placed at Risk, 20(4), 293-311. More information
Darcy, L., Enskär, K., Granlund, M., Simeonsson, R., Petersson, C., Björk, M. (2015). Health and functioning in the everyday lives of young children with cancer: documenting with the International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth (ICF-CY). Child Care Health and Development, 41(3), 475-482. More information
Granlund, M., Lillvist, A. (2015). Factors influencing participation by preschool children with mild intellectual disabilities in Sweden: with or without diagnosis Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2(2), 126-135. More information
Enskär, K., Huus, K., Björk, M., Granlund, M., Darcy, L., Knutsson, S. (2015). An analytic review of clinical implications from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology. More information
Huus, K., Granlund, M., Bornman, J., Lygnegård, F. (2015). Human rights of children with intellectual disabilities: comparing self-ratings and proxy ratings Child Care Health and Development, 41(6), 1010-1017. More information
Enskär, K., Björk, M., Knutsson, S., Granlund, M., Darcy, L., Huus, K. (2015). A Swedish perspective on nursing and psychosocial research in paediatric oncology: A literature review. More information
de Schipper, E. Lundequist, A. Wilteus, A. Coghill, D. de Vries, P. Granlund, M. , ... Bölte S. (2015). A comprehensive scoping review of ability and disability in ADHD using the International Classification of Functioning, Disability and Health-Children and Youth Version (ICF-CY). More information
de Schipper, E. Lundequist, A. Coghill, D. de Vries, P. Granlund, M. Holtmann, M. , ... Bölte S. (2015). Ability and disability in autism spectrum disorder: A systematic literature review employing the International Classification of Functioning, Disability and Health-Children and Youth Version. More information
Falkmer, M., Oehlers, K., Granlund, M., Falkmer, T. (2015). Can you see it too? Observed and self-rated participation in mainstream schools in students with and without autism spectrum disorders Developmental Neurorehabilitation, 18(6), 365-374. More information
Niia, A., Almqvist, L., Ellinor, B., Granlund, M. (2015). Student participation and parental involvement in relation to academic achievement Scandinavian Journal of Educational Research, 59(3), 297-315. More information
Donohue, D., Bornman, J., Granlund, M. (2014). Examining the rights of children with intellectual disability in South Africa: Children's perspectives Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 39(1), 55-64. More information
Imms, C., Granlund, M. (2014). Participation: Are we there yet... Australian Occupational Therapy Journal, 61(5), 291-292. More information
Simeonsson, R. Lollar, D. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Brown, S. Zhuoying, Q. , ... Pan Y. (2014). ICF and ICF-CY lessons learned: Pandora’s box of personal factors Disability and Rehabilitation, 36(25), 2187-2194. More information
Ullenhag, A., Krumlinde-Sundholm, L., Granlund, M., Almqvist, L. (2014). Differences in patterns of participation in leisure activities in Swedish children with and without disabilities Disability and Rehabilitation, 36(6), 464-471. More information
Hwang, A., Liao, H., Granlund, M., Simeonsson, R., Kang, L., Pan, Y. (2014). Linkage of ICF-CY codes with environmental factors in studies of developmental outcomes of infants and toddlers with or at risk for motor delays. More information
Janeslätt, G., Kottorp, A., Granlund, M. (2014). Evaluating intervention using time aids in children with disabilities Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(3), 181-190. More information
Arvidsson, P., Granlund, M., Thyberg, I., Thyberg, M. (2014). Important aspects of participation and participation restrictions in people with a mild intellectual disability Disability and Rehabilitation, 36(15), 1264-1272. More information
Strand, A., Granlund, M. (2014). The School Situation for Students with a High Level of Absenteeism in Compulsory School: Is There a Pattern in Documented Support? Scandinavian Journal of Educational Research, 58(5), 551-569. More information
Enskär, K., Knutsson, S., Huus, K., Granlund, M., Darcy, L., Björk, M. (2014). A literature review of the results from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology. More information
Boren, T., Axelsson, A., Granlund, M. (2014). Profound intellectual and multiple disabilities JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 27(4), 371. More information
Granlund, M. (2013). Participation – challenges in conceptualization, measurement and intervention Child Care Health and Development, 39(4), 470-473. More information
Axelsson, A., Granlund, M., Wilder, J. (2013). Engagement in family activities: a quantitative, comparative study of children with profound intellectual and multiple disabilities and children with typical development Child Care Health and Development, 39(4), 523-534. More information
Simmeborn Fleischer, A., Adolfsson, M., Granlund, M. (2013). Students with disabilities in higher education - perceptions of support needs and received support: a pilot study International Journal of Rehabilitation Research, 36(4), 330-338. More information
Ståhl, Y., Granlund, M., Simeonsson, R., Andersson-Gäre, B., Enskär, K. (2013). Psychosocial health information in free text notes of Swedish children's health records Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(3), 616-623. More information
Lygnegård, F., Donohue, D., Bornman, J., Granlund, M., Huus, K. (2013). A Systematic review of Generic and Special Needs of Children with Disabilities Living in Poverty Settings in Low- and Middle-Income Countries Journal of Policy Practice, 12(4), 296-315. More information
Ullenhag, A. Bult, M. Nyquist, A. Ketelaar, M. Jahnsen, R. Krumlinde-Sundholm, L. , ... Granlund M. (2012). An international comparison of patterns of participation in leisure activities for children with and without disabilities in Sweden, Norway and the Netherlands Developmental Neurorehabilitation, 15(5), 369-385. More information
Ullenhag, A., Almqvist, L., Granlund, M., Krumlinde-Sundholm, L. (2012). Cultural validity of the Children's assessment of participation and enjoyment/Preferences for activities of children (CAPE/PAC) Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(5), 428-438. More information
Rowlands, C., Fried-Oken, M., Steiner, S., Lollar, D., Phelps, R., Simeonsson, R., Granlund, M. (2012). Developing the ICF-CY for AAC profile and code set for children who rely on AAC Augmentative and Alternative Communication: AAC, 28(1), 21-32. More information
Pless, M., Granlund, M. (2012). Implementation of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and the ICF Children and Youth Version (ICF-CY) within the context of augmentative and alternative communication Augmentative and Alternative Communication: AAC, 28(1), 11-20. More information
Fried-Oken, M., Granlund, M. (2012). Guest editorial: AAC and ICF: A Good Fit to Emphasize Outcomes Augmentative and Alternative Communication: AAC, 28(1), 1-2. More information
Ylvén, R., Granlund, M., Persson, C. (2012). Problem solving in relation to resources in everyday life in families of children with disabilities: a pilot study International Journal of Rehabilitation Research, 35(2), 102-108. More information
Maxwell, G., Alves, I., Granlund, M. (2012). Participation and environmental aspects in education and the ICF and the ICF-CY: findings from a systematic literature review Developmental Neurorehabilitation, 15(1), 63-78. More information
Lidström, H., Granlund, M., Hemmingsson, H. (2012). Use of ICT in school: a comparison between students with and without physical disabilities European Journal of Special Needs Education, 27(1), 21-37. More information
Falkmer, M., Parsons, R., Granlund, M. (2012). Looking through the Same Eyes?: Do Teachers’ Participation Ratings Match with Ratings of Students with Autism Spectrum Conditions in Mainstream Schools? Autism Research and Treatment, 2012, 1-13. More information
Adolfsson, M., Granlund, M., Pless, M. (2012). Professionals' views of children's everyday life situations and the relation to participation Disability and Rehabilitation, 34(7), 581-592. More information
Granlund, M. Arvidsson, P. Niia, A. Björck-Åkesson, E. Simeonsson, R. Maxwell, G. , ... Pless M. (2012). Differentiating activity and participation of children and youth with disability in Sweden: A third qualifier in the International Classification of Functioning, Disability, and Health for Children and Youth? American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(13), S84-S96. More information
Maxwell, G., Augustine, L., Granlund, M. (2012). Does thinking and doing the same thing amount to involved participation? Empirical explorations for finding a measure of intensity for a third ICF-CY qualifier Developmental Neurorehabilitation, 15(4), 274-283. More information
Falkmer, M., Granlund, M., Nilholm, C., Falkmer, T. (2012). From my perspective - Perceived participation in mainstream schools in students with autism spectrum conditions Developmental Neurorehabilitation, 15(3), 191-201. More information
Ståhl, Y., Enskär, K., Almborg, A., Granlund, M. (2011). Contents of Swedish school health questionnaires British Journal of School Nursing, 6(2), 82-88. More information
Klang Ibragimova, N., Pless, M., Adolfsson, M., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2011). Using content analysis to link texts on assessment and intervention to the International Classification of Functioning, Disability and Health - version for Children and Youth (ICF-CY) Journal of Rehabilitation Medicine, 43(8), 728-733. More information
Maxwell, G., Granlund, M. (2011). How are conditions for participation expressed in education policy documents?: A review of documents in Scotland and Sweden European Journal of Special Needs Education, 26(2), 251-272. More information
Ståhl, Y., Granlund, M., Andersson-Gäre, B., Enskär, K. (2011). Views on health information and perceptions of standardized electronic records among staff in Child and School Health Services Journal of Nursing Management, 19(2), 201-208. More information
Ståhl, Y., Granlund, M., Andersson-Gäre, B., Enskär, K. (2011). Mapping of children's health and development data on population level using the classification system ICF-CY. More information
Adolfsson, M., Malmqvist, J., Pless, M., Granlund, M. (2011). Identifying Child Functioning from an ICF-CY Perspective: Everyday Life Situations Explored in Measures of Participation Disability and Rehabilitation, 33(13-14), 1230-1244. More information
Adolfsson, M., Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Ibragimova, N., Pless, M. (2010). Exploring changes over time in habilitation professionals' perceptions and applications of the International Classification of Functioning, Disability and Health, version for children and youth (ICF-CY) Journal of Rehabilitation Medicine, 42(7), 670-678. More information
Edbom, T., Malmberg, K., Lichtenstein, P., Granlund, M., Larsson, J. (2010). High sense of coherence in adolescence is a protective factor in the longitudinal development of ADHD symptoms Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(3), 541-547. More information
Lillvist, A., Granlund, M. (2010). Preschool children in need of special support: prevalence of traditional disability categories and functional difficulties Acta Paediatrica, 99(1), 131-134. More information
Janeslätt, G., Granlund, M., Almqvist, L., Kottorp, A. (2010). Patterns of time processing ability in children with and without developmental disabilities JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 23(3), 250-262. More information
Sandberg, A., Lillvist, A., Eriksson, L., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2010). "Special support" in preschools in Sweden: Preschool staff's definition of the construct International journal of disability, development and education, 57(1), 43-57. More information
Björck-Åkesson, E. Wilder, J. Granlund, M. Pless, M. Simeonsson, R. Adolfsson, M. , ... Lillvist A. (2010). The international classification of functioning, disability and health and the version for children and youth as a tool in child habilitation/early childhood intervention: feasibility and usefulness as a common language and frame of reference for practice Disability and Rehabilitation, 32(S1), 125-138. More information
Janeslätt, G., Granlund, M., Kottorp, A. (2009). Measurement of time processing ability and daily time management in children with disabilities Disability and Health Journal, 2(1), 15-19. More information
Ibragimova, N., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2009). Field trial of the ICF version for children and youth (ICF-CY) in Sweden: Logical coherence, developmental issues and clinical use Developmental Neurorehabilitation, 12(1), 3-11. More information
Ylvén, R., Granlund, M. (2009). Identifying and Building on Family Strength: A Thematic Analysis Infants and young children, 22(4), 253-263. More information
Lillvist, A., Sandberg, A., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2009). The construct of social competence: how preschool teachers define social competence in young children International Journal of Early Childhood, 41(1), 51-68. More information
Pless, M., Ibragimova, N., Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2009). Evaluation of in-service training in using the ICF and ICF version for children and youth Journal of Rehabilitation Medicine, 41(6), 451-458. More information
Zakirova-Engstrand, R., Granlund, M. (2009). The International Classification of Functioning, Disability and Health: Children and youth (ICF-CY): Testing its utility in classifying information from eco-cultural family interviews with ethnically diverse families with children with disabilities in Kyrgyztan Disability and Rehabilitation, 31(12), 1018-1030. More information
Edbom, T., Granlund, M., Liechtenstein, P., Larsson, J. (2008). ADHD Symptoms Related to Profiles of Self-Esteem in a Longitudinal Study of Twins: A person-oriented approach Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 21(4), 228-237. More information
Karlsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2008). Changing services to children with disabilities and their families through in-service training: is the organisation affected? European Journal of Special Needs Education, 23(3), 207-222. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Wilder, J., Ylvén, R. (2008). AAC Interventions for Children in a Family Environment: Implementing Evidence in Practise Augmentative and Alternative Communication: AAC, 24(3), 207-219. More information
Arvidsson, P., Granlund, M., Thyberg, M. (2008). Factors related to self-fated participation in adolescents and adults with mild intellectual disability: A systematic literature review JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 21(3), 277-291. More information
Janeslätt, G., Granlund, M., Kottorp, A. (2008). Development of a new assessment of time processing ability in children using Rasch analysis Child Care Health and Development, 34(6), 771-780. More information
Bornman, J., Granlund, M. (2007). Facilitating change in early childhood intervention by using principles from systems theory: an interventionist’s perspective South African Journal of Occupational Therapy, 37(3), 4-7. More information
Granlund, M. (2007). Presents characteristics of AAC interventions for students with severe disabilities, but judgements about effectiveness do not follow from methodology Evidence-Based Communication Assessment and Intervention, 1(2), 67-68. More information
Raghavendra, P., Bornman, J., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2007). The World Health Organization's International Classification of Functioning, Disability and Health: implications for clinical and research practice in the field of augmentative and alternative communication Augmentative and Alternative Communication: AAC, 23(4), 349-361. More information
Dada, S., Granlund, M., Alant, E. (2007). A discussion of individual variability, in activity-based interventions, using the niche concept Child Care Health and Development, 33(4), 424-431. More information
Ibragimova, N., Pless, N., Granlund, M. (2007). The utility of ICF for describing interaction in non-speaking children with disabilities: Caregiver ratings and perceptions Disability and Rehabilitation, 29(22), 1689-1700. More information
Eriksson, L., Welander, J., Granlund, M. (2007). Participation in everyday school activities for children with and without disabilities Journal of Developmental and Physical Disabilities, 19(5), 485-502. More information
Almqvist, L., Hellnäs, P., Stefansson, M., Granlund, M. (2006). I can play! Young children's perceptions of health Pediatric Rehabilitation, 9(3), 275-284. More information
Edbom, T., Granlund, M., Lichtenstein, P., Larsson, J. (2006). Long-term relationship between symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and self-esteem in a prospective longitudinal study of twins Acta Paediatrica, 95(6), 650-657. More information
Granlund, M., Wilder, J. (2006). Studying interaction between children who do not use symbols in interaction and their parents within the family system: methodological challenges Disability and Rehabilitation, 28(3), 175-182. More information
Ylvén, R., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2006). Literature review of positive functioning in families with children with a disability Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 3(4), 253-270. More information
Sandström-Kjellin, M., Granlund, M. (2006). Children's engagement in different classroom activities European Journal of Special Needs Education, 21(3), 285-300. More information
Almqvist, L., Granlund, M., Jakobsson, E. (2005). Barnens hälsa kräver mer än frånvaro av sjukdom Psykologtidningen, 12-15. More information
Almqvist, L., Granlund, M. (2005). Participation in school environment of children and youth with disabilities: A person-oriented approach Scandinavian Journal of Psychology, 46(3), 305-314. More information
Eriksson, L., Granlund, M. (2004). Participation in school activities: a comparison between students with and without disabilities Scandinavian Journal of Disability Research, 6, 206-224. More information
Sandberg, A., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2004). Play in retrospection: play experiences from childhood in adults with visual disability, motor disability and Asperger syndrome Scandinavian Journal of Disability Research, 6(2), 111-129. More information
Wilder, J., Axelsson, C., Granlund, M. (2004). Parent-child interaction: A comparison of parents' perceptions in three groups Disability and Rehabilitation, 26(21-22), 1313-1322. More information
Granlund, M., Eriksson, L., Ylvén, R. (2004). Utility of international classification of functioning, disability and health's participation dimension in assigning ICF codes to items from extant rating instruments Journal of Rehabilitation Medicine, 36(3), 130-137. More information
Eriksson, L., Granlund, M. (2004). Conceptions of Participation in Students with Disabilities and Persons in Their Close Environment Journal of Developmental and Physical Disabilities, 16(3), 229-246. More information
Wilder, J., Granlund, M. (2003). Behaviour style and interaction between seven children with multiple disabilities and their caregivers Child Care Health and Development, 29(6), 559-567. More information
Carlhed, C., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2003). Parent Perspectives on Early Intervention: The Paradox of Needs and Rights British Journal of Developmental Disabilities, 49(97), 69-80. More information
Granlund, M., Almqvist, L., Eriksson, L. (2002). Delaktighet i skolmiljöer för barn och ungdomar med funktionshinder Socialmedicinsk Tidskrift, 79(6), 538-545. More information
Granlund, M., Roll-Pettersson, L. (2001). The perceived needs of support of parents and classroom teachers: a comparison of needs in two microsystems European Journal of Special Needs Education, 16(3), 225-244. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2000). Integrating training in family-centered practices in context: Implications for implementing change activities Infants and young children, 12(3), 46-59. More information
Granlund, M., Olsson, C. (1999). Efficacy of communication intervention for presymbolic communicators Augmentative and Alternative Communication: AAC, 15(1), 25-37. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (1997). Changing perspectives in early intervention for children with disabilities in Sweden Infants and young children, 9(3), 56-68. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (1996). Inservice training of pre-school consultants in family-oriented intervention: Training process and outcome British Journal of Developmental Disabilities, 42, 1-23. More information
Granlund, M., Bond, A., Lindström, E., Wennberg, B. (1995). Assistive technology for cognitive disability Technology and Disability, 4(3-4), 205-214. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Brodin, J., Olsson, C. (1995). Communication intervention for persons with profound disabilities: A Swedish perspective. Augmentative and Alternative Communication: AAC, 49-59. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (1995). Family involvement in assessment and intervention: Preceptions of professionals and parents in Sweden Exceptional children, 61(6), 520-535. More information
Granlund, M., Olsson, C. (1993). Investigating communicative functions in profoundly retarded persons: A comparison of two methods of obtaining information about communicative behaviors Mental Handicap Research, 50-68. More information
Granlund, M., Steensson, A., Sundin, M., Olsson, C. (1992). Inservice training in collaborative problem solving and goal setting for special education teacher consultants working with profoundly impaired persons British Journal of Mental Subnormality, XXXVIII, 94-113. More information
Granlund, M., Terneby, J., Olsson, C. (1992). Subject Characteristics and the communicative environment of profoundly retarded adults Scandinavian Journal of Educational Research, 36(4), 323-338. More information
Granlund, M., Terneby, J., Olsson, C. (1992). Creating communicative opportunities through a combined in-service training and supervision package European Journal of Special Needs Education, 7(3), 229-252. More information
Granlund, M. (1991). Staff in-service training on intervention with persons with impairment European Journal of Special Needs Education, 6(3), 165-176. More information
Granlund, M., Olsson, C., Karlan, G. (1991). Investigating the Relationships among Motor Ability, Cognitive Ability and Communication of Persons with Profound Mental Retardation Scandinavian Journal of Educational Research, 35(1), 31-55. More information
Granlund, M., Olsson, C., Andersson, M., von Dardel, T. (1990). Parents, group-home staff and school staff working together around children with profound multiple disabilities British Journal of Mental Subnormality, XXXVI, 37-52. More information
Granlund, M., Ström, E., Olsson, C. (1989). Iconicity and productive recall of a selcted sample of signs from signed swedish Augmentative and Alternative Communication: AAC, 5(3), 173-182. More information

Antologibidrag

Dada, S., Bastable, K., Samuels, A., Granlund, M., Schlebusch, L., Huus, K. (2023). PARTICIPATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES AND THEIR PEERS IN LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES: Comparison of Children with and without Disabilities. In: The Routledge Handbook of Inclusive Education for Teacher Educators: Issues, Considerations, and Strategies (pp. 157 -190). More information
Granlund, M., Arvidsson, P. (2021). Delaktighet. In: L. Kilman, J. Andin, H. Hua & J. Rönnberg (Ed.), Leva som andra: Ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder (pp. 309 -325). Lund: Studentlitteratur AB More information
King, G., Granlund, M., Imms, C. (2020). Measuring participation as a means: Participation as a transactional system and a process. In: C. Imms & D. Green (Ed.), Participation: Optimising Outcomes in Childhood-Onset Neurodisability (pp. 143 -160). London: Mac Keith Press More information
Willis, C., Granlund, M. (2020). Impact of Childhood Neurodisability on Participation. In: C. Imms & D. Green (Ed.), Participation: Optimising Outcomes in Childhood-Onset Neurodisability (pp. 27 -34). London: Mac Keith Press More information
Liao, H., Hwang, A., Kang, L., Liao, Y., Granlund, M., Simeonsson, R. (2018). Development of the FUNDES-Child and its implications for the education of Taiwanese children. In: S. Castro & O. Palikara (Ed.), An emerging approach for education and care: Implementing a worldwide classification of functioning and disability (pp. 85 -110). London: Routledge More information
Darcy, L., Björk, M., Granlund, M., Enskär, K. (2017). ICF applications in health care for children with cancer in Sweden. In: S. Castro & O. Palikara (Ed.), An emerging approach for education and care: Implementing a worldwide classification of functioning and disability (pp. 178 -186). London: Routledge More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2015). Små barns hälsa och välbefinnande. In: Ingrid Engdahl, Eva Ärlemalm-Hagsér (Ed.), Att bli förskollärare: Mångfacetterad komplexitet (pp. 73 -78). Stockholm: Liber More information
Wilder, J., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2012). Cooperación entre professionales y familias de niños con pluridiscapacidad. In: Emili Soro-Camats, Carme Basil, Carme Rosell (Ed.), Pluridiscapacidad y contextos de intervención (pp. 149 -162). Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació (ICE) More information
Janeslätt, G., Granlund, M., Kottorp, A. (2011). Children with and without developmental disabilities: Assessment of daily time management and time processing ability. In: Varga, Anna P. (Ed.), Time management New York: Nova Science Publishers More information
Pless, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2011). Om evidens för ICF. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 185 -195). Lund: Studentlitteratur More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Simeonsson, R. (2011). ICF och ICF-CY - Historik och utveckling. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 71 -90). Lund: Studentlitteratur More information
Simeonsson, R., Sauer-Lee, A., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2010). Developmental and Health Assessment in Rehabilitation with the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth. In: Elias Mpofu and Thomas Oakland (Ed.), Rehabilitation and Health Assessment: Applying ICF Guidelines (pp. 27 -46). New York: Springer More information
Sonnander, K., Granlund, M. (2007). Utvecklingsstörning. In: Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning (pp. 27 -34). Stockholm: Socialstyrelsen More information
Simeonsson, R., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2006). The Concept and Classification of Mental Retardation. In: What is mental retardation?: Ideas for an evolviong Disability in the 21st Century (pp. 245 -264). Washington D.C.: American Association on Mental Retardation More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Simeonsson, R. (2006). Early Childhood Intervention. In: Encyclopedia of Disability London: Sage Publications More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2005). Participation and general competence: do type and degree of disability really matter?. In: Resistance, reflection and change: Nordic disability research (pp. 277 -294). Lund: Studentlitteratur More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Alant, E. (2005). Family-centered early childhood intervention: new perspectives?. In: Augmentative and alternative communication and severe disabilities: beyond poverty (pp. 219 -240). London: Whurr More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Simeonsson, R. (2005). Special education: a systems theory perspective. In: Mångsidigt samspel: en vänbok till Siv Fischbein (pp. 41 -55). Stockholm: Hls Förlag More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2004). Early Intervention in Sweden: A Developmental Systems Perspective. In: The Developmental Systems Approach to Early Intervention (pp. 571 -592). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Company More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2004). ICF och delaktighet. In: Delaktighetens språk (pp. 29 -48). Lund: Studentlitteratur More information
Almqvist, L., Eriksson, L., Granlund, M. (2004). Delaktighet i skolaktiviteter: ett systemteoretiskt perspektiv. In: Delaktighetens språk (pp. 137 -155). Lund: Studentlitteratur AB More information
Olsson, C., Granlund, M. (2003). Presymbolic Communication Intervention. In: The efficacy of augmentative and alternative communication: towards evidence-based practice (pp. 299 -323). New York: Academic Press More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2003). Creating a Team Around the Child Through Professionals' Continuing Education. In: Early intervention practices around the world (pp. 171 -190). Baltimore: Paul H. Brookes More information
Simeonsson, R., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2002). Classifying mental retardation: impairment, disability, handicap, limitations or restrictions?. In: What is mental retardation?: Ideas for an evolving disability (pp. 309 -329). Washington DC.: American Association on Mental retardation More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Olsson, C., Rydeman, B. (2002). Working with families to introduce augmentative and alternative communication systems. In: Communicating without speech: practical augmentative & alternative communication (pp. 88 -102). London.: McKeith Press More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Simeonsson, R. (2000). Assessment philosophies and practices in Sweden. In: Interdisciplinary clinical assessment of young children with developmental disabilities (pp. 391 -412). Baltimore: Paul H. Brookes More information
Granlund, M., Blackstone, S. (1999). Outcomes measurement in AAC. In: Augmentative and alternative communication: new directions in research and practice (pp. 207 -228). London.: Whurr Publishers More information
Granlund, M., Steénsson, A. (1999). Klasslärare och konsulenter arbetar tillsammans: en studie av samarbetsformer, beslutsprocess och tillfredsställelse med service. In: Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan: utbildningens effekter och effektivitet Stockholm: Stiftelsen Ala More information
Roll-Pettersson, L., Granlund, M., Steénsson, A. (1999). Familjers behov - lärares behov. In: Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan: utbildningens effekter och effektivitet Stockholm: Stiftelsen Ala More information
Granlund, M., Sundin, M. (1999). Funktionalitet i mål och metoder. In: Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan: utbildningens effekter och effektivitet Stockholm: Stiftelsen Ala More information
Granlund, M., Steénsson, A. (1999). Vad kännetecknar effektiva team?. In: En friare skola: om styrning och ledning av den lokala skolan (pp. 211 -226). Lund: Studentlitteratur More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Stéenson, A. (1999). Styrning genom fortbildning: Fortbildning av personer som ger indirekt service till barn med funktionshinder. In: Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan: Utbildningens effekter och effektivitet (pp. 383 -472). Stockholm: Stiftelsen ALA & Skolverket More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (1997). Reagera och reglera: Beteendestilar hos barn med grava funktionsnedsättningar. In: Forskare om utvecklingsstörning: perspektiv - kunskaper - utmaningar: en vänbok till Lars Kebbon (pp. 52 -76). Uppsala: Uppsala Universitet More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Olsson, C. (1996). Collaborative problemsolving in communication intervention. In: Stephen von Tetzchner and Mogens Hygum Jensen (Ed.), Augmentative and Alternative Communication: European Perspectives (pp. 324 -341). London: Whurr Publishers More information

Konferensbidrag

Hsieh, Y., Granlund, M., Hwang, A., Hemmingsson, H. (2022). Impact of Using an Eye-Gaze Technology by a Young Adult with Severe Cerebral Palsy Without Speech. Joint International Conference on Digital Inclusion, Assistive Technology, and Accessibility, ICCHP-AAATE 2022 Lecco 11 July 2022 through 15 July 2022. More information
Björklund, A., Granlund, M., Santacroce, S., Enskär, K., Björk, M. (2019). The documentation of everyday functioning in children with brain tumors in medical care, habilitation services and school – is there a coherent description?. The 51th Congress of the “Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique” (SIOP), October 23-26, 2019, Lyon, France. More information
Granlund, M. (2019). Participation as a transactional process – concepts, measures and interventions in early childhood. 20. Symposion Früförderung 2019, Partizipations – Wege und Ziele der Früförderung. 14-16 March, Leipzig, Germany. More information
Almqvist, L., Granlund, M., Danielsson, H. (2019). Longitudinal Typical Patterns of Behaviour and Engagement of Children with Swedish or Other Ethnicity and the Impact of Special Support in Swedish Preschools. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia. More information
Allodi Westling, M., Bölte, S., Danielsson, H., Granlund, M., Wilder, J. (2019). Discussing Projects in Special Education Directed Towards Early Interventions in Childhood Education in the Swedish Context. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia. More information
Granlund, M., Almqvist, L., Wilder, J., Allodi Westling, M., Bölte, S., Danielsson, H. (2019). Formal and Informal Support to Children with Behavioral Problems in Swedish Preschools. What Increases the Odds for Receiving Support, Do Formal or Informal Support Form Matter?. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia. More information
Danielsson, H., Bölte, S., Wilder, J., Granlund, M., Allodi Westling, M. (2019). A Systematic Review of Early Intervention for Education in Scandinavia. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Leskinen, M. (2019). The Growth of International Collaboration: Addressing Critical Issues. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia. More information
Kang, L., Lin, P., Hwang, A., Chiu, Y., Sung, W., Imms, C., Granlund, M. (2019). Development of a mobile application of the "Picture My Participation-Chinese Version" (PMP-C App) for children with disabilities in Taiwan. IAACD 2nd Triannual Meeting, Anaheim, California, September 18-21, 2019. More information
Hwang, A. Hsieh, Y. Kang, L. Kwok, H. Lee, F. Granlund, M. , ... Hsu Y. (2019). Developing a service protocol for learning to use the eye-gaze assistive technology in children and youth with severe disabilities and complex communication needs. IAACD 2nd Triannual Meeting, Anaheim, California, September 18-21, 2019. More information
Green, D., Trejo, K., Augustine, L., Granlund, M., Björk, E. (2019). Participatory profiles of children and adolescents with cerebral palsy: With and without mental health issues. IAACD 2nd Triannual Meeting, Anaheim, California, September 18-21, 2019. More information
Granlund, M., Imms, C., Brooks, R., Hwang, A. (2019). Supporting mental health in children and youth with disabilities. IAACD 2nd Triannual Meeting, Anaheim, California, September 18-21, 2019. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Student engagement and high quality teaching in PE. AIESEP Specialist Seminar: Future Directions in PE Assessment, October 18-20, 2018, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2017). Quality teaching and student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in PE. Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, Örebro, Sweden, May 3-5 2017. More information
Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö., Augustine, L. (2017). Quality teaching and student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in Physical Education. International Association for Physical Education in Higher Education (AEISEP) International Conference, 7-10 November 2017, Gosier, Guadeloupe. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Adolfsson, M. (2012). ICF-CY as a common language in early childhood intervention : Work shop. Early Childhood Intervention Australia Conference, 9-11 August 2012, Perth, Western Australia.. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Malmqvist, J., Granlund, M. (2011). Everyday Life Situations for Child Participation. Third ISEI Conference. New York City.. More information
Granlund, M. (2008). Barn i behov av särskilt stöd.. Barnhälsans dag, Jönköping. More information
Granlund, M. (2008). Om delaktighet, kontroll och livskvalitet: Key note. Barnhälsans dag, Jönköping. More information
Granlund, M. (2008). Tvärprofessionell tillämpning av ICF-CY.. Västerås Att använda ICF-CY, Västerås. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2008). Införande av ICF-CY i habiliteringsverksamhet. Västerås, sept 2008. More information
Granlund, M., Adolfsson, M., Ibragimova, N. (2008). ICF-CY som ett stöd i interventionsarbete för barn i behov av AKK. Stockholm ID-Dagarna, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm. More information
Granlund, M. (2007). Invited presentation: Measuring participation, is it enough with capacity and performance?. ID-Dagarna, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm. More information
Pless, M., Adolfsson, M., Ibragimova, N., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2007). Validity and feasibility in the ICF-model. ID-Dagarna, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm. More information
Larsson, J., Granlund, M., Lichenstein, P., Malmberg, K., Edbom, T. (2007). Attention Deficit Hyperactive Disorder and sense of coherence in teenagers: a prospective study. ID-Dagarna, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm. More information
Granlund, M., Eriksson, L., Welander, J. (2007). Time sampling of teenagers participation in schoolactivities. ID-Dagarna, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2007). Användbarhet av ICF/ICF-CY inom Barn- och ungdomshabilitering. ICF - ökad delaktighet för barn och unga i behov av särskilt stöd. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Lillvist, A., Sandberg, A. (2007). Young children in need of special support in Sweden: definitions and prevalence rates. The 2nd ISEI Conference, University of Zagreb, Croatia, June 14-16, 2007. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2007). WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health in Child- and Youth Habilitation. The 5th conference on International Classification of Functioning, Disability and Health. Oslo, June 2007. More information
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Pless, M. (2007). ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities. 7th International Scientific Conference Research in Education an Rehabilitation Sciences. More information
Almqvist, L., Granlund, M. (2007). Pathways of engagement of young children with and without developmental delay. 7th International Scientific Conference Research in Education an Rehabilitation Sciences. More information
Arvidsson, P., Granlund, M., Thyberg, M. (2007). Factors with a positive relation to self rated participation in adolescent and adult people with mild intellectual disability: a systematic literature review. 7th International Scientific Conference Research in Education an Rehabilitation Sciences. More information
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Pless, M. (2007). ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities. NNDR, Göteborg, Sweden, 10-12th May. More information
Adolfsson, M., Granlund, M. (2007). Is ICF a valid tool for structuring health information?. 5th Scandinavian Conference on Health Informatics and 11th Swedish National Term Conference. More information
Ibragimova, N., Granlund, M. (2006). WHO’s ICF in evaluation of a staff-focused intervention. 5th Scandinavian Conference on Health Informatics and 11th Swedish National Term Conference. More information
Wilder, J., Granlund, M. (2006). Presymbolic children in Sweden: interaction, family accommodation and social networks. 5th Scandinavian Conference on Health Informatics and 11th Swedish National Term Conference. More information
Granlund, M. (2006). Defining positive outcomes for children in need of special support. 5th Scandinavian Conference on Health Informatics and 11th Swedish National Term Conference. More information
Granlund, M. (2006). Studies of participation related to ICF-C/Y. 5th Scandinavian Conference on Health Informatics and 11th Swedish National Term Conference. More information
Granlund, M. (2006). Participation: a positive aspect of health. 5th Scandinavian Conference on Health Informatics and 11th Swedish National Term Conference. More information
Eriksson, L., Welander, J., Granlund, M. (2006). Elevers delaktighet i skolaktiviteter: En jämförelse av elever med och utan funktionshinder. 10e forsknings- och utvecklingskonferensen funktionshinder, vardagsliv, habilitering, Örebro, 4-5 april. More information
Eriksson, L., Welander, J., Granlund, M. (2006). Comparing engagement in everyday school activities in children with and without disabilities. London: MacKeith Press, Australasian Academy of Cerebral Palsy & Developmental Medicine Conference 2006, AusACPDM. More information
Granlund, M. (2005). Supporting carers' interaction with their mutiply disabled child. Australasian Academy of Cerebral Palsy & Developmental Medicine Conference 2006, AusACPDM. More information
Sandberg, A., Granlund, M., Lillvist, A., Eriksson, L., Björck-Åkesson, E. (2005). Hur definieras barn i behov av särskilt stöd?. Excellence in Special Education - Time to move on, Mälardalens högskola, 26-27 sep. More information
Sandberg, A., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2003). Disabilities and the Play Environment: A Study of adults with Visual Disability, Motor Disability, and Asberger Syndrome Play Experiences from Childhood. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Granlund, M. (2003). Participation and adolescence: involvement in decision making and everyday life. London: MacKeith, The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Eriksson, L., Granlund, M. (2003). Perceived participation: a comparison of students with disabilities and students without disabilities. London: MacKeith, The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2003). Transatlantic Consortium on Early Childhood Intervention. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Edbom, T., Granlund, M., Lichtenstein, P., Larsson, J. (2003). Self concepts in children with attention - deficit - hyperactive disorder: a person oriented approach. London: MacKeith, The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Granlund, M. (2002). Ergebnisse bei Massnahmen für menchen mit geistiger Behindrung: ein Ansatz auf der Grundlage von Problemen, Zielen und Bedürfnissen. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Granlund, M. (2002). Von der Versrgung zur Bedürfnisorientierung Paradigmwechsel in der menchlichen Grundhaltung. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Granlund, M. (2002). Perspektiv på delaktighet: från individ till samhälle. Örebro: Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting, The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Granlund, M. (2001). Communication Intervention for Persons with profound Multiple Learning Disabilities. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Granlund, M. (2001). Outcomes in AAC Intervention Research: ICF as a Conceptual Frame. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Granlund, M., Almqvist, L., Björck-Åkesson, E. (2001). Participation in school environments of children and youth with disabilities. London: MacKeith, European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2000). The ecology of early intervention. Västerås: Mälardalen University Press, European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Åman, K. (2000). Early Intervention and the Family System: Process and Outcome. Oxford: Blackwell Science, European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Light, J., McNaughton, D. (2000). Goal setting and problem solving with AAC users and families. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Granlund, M. (1999). Outcomes of AAC interventions: what is a good outcome?. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Granlund, M. (1999). Family involvement in communication intervention. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Granlund, M. (1999). Measuring outcomes in AAC. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Granlund, M. (1999). Measuring the outcomes of communication intervention: integrating research and practice. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Granlund, M. (1999). Samspel och inflytande: Teoretiska perspektiv. Örebro: Näringslivskontoret : Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting, European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E., Carlhed, C., Granlund, M. (1999). The impact of early intervention on the family system: perspectives on process and outcome. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Bedrosian, J., Calculator, S., Granlund, M., Light, J., Mirenda, P., Schlosser, R. (1998). Issues in AAC efficacy research. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Granlund, M., Blackstone, S., Norris, L. (1997). Outcome research in augmentative and alternative communication: defining outcomes. Västerås: Mälardalen University Press, European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information

Övrigt

Falkmer, M., Oehlers, K., Granlund, M., Falkmer, T. (2012). Can you see it too? Correlations between observed and self-rated participation in mainstream schools for students with and without autism spectrum conditions.. More information
Eriksson, L., Granlund, M. (2001). Att vara delaktig i sitt liv: en fältprövning av ICIDH-2. More information
Andén, M. Andén, G. Tengström, A. Leissner, P. Wallin, J. Andersson, L. , ... Granlund M. (2000). Kvalificerat stöd till personer med flerfunktionshinder. More information
Norderyd, J., Faulks, D., Molina, G., Granlund, M., Klingberg, G. . What determines dental caries treatment under general anaesthesia in children with disabilities: number of cavities, child functioning or dental organisation?. More information
Olsson, L., Bengtsson, S., Granlund, M., Huus, K., Elgmark Andersson, E., Kåreholt, I. . Integration of pupils with mild intellectual disability in mainstream school settings - goog or bad for social service utilisation? A longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden. More information
Almqvist, L., Sjöman, M., Golsäter, M., Granlund, M. . Children’s behavior difficulties and staff-implemented special support in Swedish preschools: Emotional and behavioral difficulties. More information
Sjöman, M., Granlund, M., Axelsson, A., Almqvist, L., Danielsson, H. . Social interactions - predictor of children’s engagement and hyperactivity in preschool. More information
Niia, A., Almqvist, L., Granlund, M., Bengtsson, S. . Mono- and bilingual students' frequency of attending school activities. More information
Shi, L., Granlund, M., Zhao, Y., Huus, K. . Participation in everyday activities – a comparison of children with and without intellectual disability in rural and urban areas of mainland China. More information
Shi, L., Granlund, M., Zhao, Y., Huus, K. . Construct validity of the simplified Chinese version of the instrument ‘Picture My Participation’. More information
Ritoša, A., Almqvist, L., Danielsson, H., Granlund, M. . Profiles of State and Trait Engagement of Preschool Children. More information

Rapport

Granlund, M., Almqvist, L., Gustafsson, P., Gustafsson, B., Golsäter, M., Proczkowska, M., Sjöman, M. (2015). Tidig upptäckt - tidig insats (TUTI): slutrapport. Jönköping: Jönköping University More information
Gustafsson, J. Allodi Westling, M. Alin Åkerman, B. Eriksson, C. Eriksson, L. Fischbein, S. , ... Persson R. (2010). School, Learning and Mental Health: A systematic review. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien More information
Efvergren, R., Nordqvist, E., Glatz, T., Elgmark, E., Granlund, M. (2007). Uppfylls behoven av habilitering/rehabilitering hos brukare som tillhör LSS personkrets?. Jönköping; Stockholm: Hälsohögskolan; Socialstyrelsen More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Ibragimova, N. (2006). Svensk fältprövning av WHO:s Internationell klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder, version för barn och ungdom (ICF-CY). Västerås: Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap More information
Granlund, M., Göransson, K., Hansson, B., Wennerström, K. (2005). Evidensbaserad pedagogik: tre systematiska litteraturöversikter. Västerås: Mälardalens Högskola More information
Granlund, M., Haglund, L., Lewin, B., Sandlund, M. (2004). Egenbedömning av delaktighet enligt ICF. Västerås & Stockholm: Mälardalens Högskola & Socialstyrelsen. More information
Eriksson, L., Granlund, M. (2003). Aktivt deltagande: En jämförelse mellan elever med och utan funktionshinder. Västerås; Stockholm: Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Stiftelsen Ala More information
Eriksson, L., Granlund, M. (2003). Miljö och delaktighet. Västerås; Stockholm: Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Stiftelsen Ala More information
Granlund, M., Eriksson, L., Almqvist, L., Luttropp, A., Björck-Åkesson, E. (2003). Delaktighet: Sammanfattning av ett forskningsprojekt. Västerås: Mälardalens Högskola och Stiftelsen ala, Stockholm More information
Granlund, M., Almqvist, L., Boudin, L., Eriksson, L., Sundin, A., Björck-Åkesson, E. (2001). Små barns delaktighet i förskolevardagen: Ett delprojekt i Forskningsprogrammet CHILD. Västerås: Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap, Mälardalens Högskola More information
Granlund, M., Bond, A. (2000). Förståelig information för personer med utvecklingsstörning: perspektiv på kroppsfunktioner, aktivitet och delaktighet. Stockholm: Stiftelsen Ala More information
Bond, A., Granlund, M. (2000). Internet-anpassad information för personer med utvecklingsstörning. Stockholm; Västerås: Stiftelsen Ala; Mälardalens Högskola More information
Granlund, M., Olsson, C. (1998). Familjen och habiliteringen. Stockholm: Stiftelsen Ala More information
Granlund, M., Sandell, C., Björck-Åkesson, E. (1998). Ekokulturell intervju: en pilotstudie. Västerås; Stockholm: Mälardalens Högskola; Stiftelsen Ala More information