Johanna Grek

Kontakt

Rum
Ga437
Telefon
Signatur/Kortnamn
GREJOH
Skype
https://ju-se.zoom.us/my/johannagrek
Schema
Ändra din information

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är ett samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Här hålls masterprogrammet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, och som administratör på avdelningen är jag den som studenter och andra intressenter möter i första hand. 

Varmt välkommen att höra av dig!