Johanna Grek

Forskningskoordinator
Vd-kansli , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga807
Telefon
SMS-nummer
+46 70-380 63 11
Skype
https://ju-se.zoom.us/my/johannagrek
Schema
Ändra din information