Felicia Gabrielsson Järhult

Universitetsadjunkt Kvalitetsförbättring och Ledarskap

Hej, vad roligt att du besöker min profil. Jag arbetar på Jönköping Academy som lärare och doktorand. Mitt stora intresse är att samarbeta, lära av och med patienter, deras anhöriga och alla de professioner som kan behövas för att förbättra vården.
Har under hela mitt yrkesliv varit aktiv i förbättringsarbete och organisationsutveckling för att hälso- och sjukvården skall samarbeta och bedriva verksamhet med patienter och familjer på ett sätt så att att de kan få bästa möjliga förutsättningar att ha god hälsa.
Under flera år har jag forskat om E-hälsa, tidigare om digitala system för vårdplanering och de sista åren om digitala vårdtjänster exempelvis sådana som erbjuds inom primärvården av läkare. Tidigare i mitt yrkesliv arbetat som onkologkonsult och kliniskt inom allmän- och gynonkologi med speciellt intresse för den palliativ vården. och Andra uppdrag jag haft har varit som processledare inom Äldrerehabilitering - samverkan hälso-sjukvård och äldreomsorg. 

Initiativtagare tillsammans med en kreativ grupp forskare till Nationella nätverket för forskning om digitala vårdtjänster. Besök gärna vår hemsida på webben:  https://digitalcareresearch.se/Länkar till en externa sida. 

Antologibidrag

Thor, J., Lundgren, C., Batalden, P., Andersson-Gäre, B., Henriks, G., Sjödahl, R., Gabrielsson Järhult, F. (2012). Collaborative improvement of cancer services in Southeastern Sweden – striving for better patient and population health, better care, and better professional development. In: Paul Batalden, Tina Foster (Ed.), Sustainably Improving Health Care: Creatively linking care outcomes, system performance, and professional development (pp. 175 -192). London: Radcliffe Publishing
Gabrielsson, F. (1995). Sjukgymnastens roll i den pallitativa vården. In: Barbro Beck-Friis och Peter Strang (Ed.), Pallitativ Medicin Stockholm: Liber utbildning/Almqvist & Wiksell medicin

Artikel

Gabrielsson-Järhult, F., Nilsen, P. (2016). On the threshold: older people's concerns about needs after discharge from hospital Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(1), 135-144.
Nielsen, P., Hudson, D., Gabrielsson, F., Lindqvist, K. (2006). Strategies and goals of community-based injury prevention programmes: a mixed methods study of 25 Scandinavian WHO Safe Communities Injury control and safety promotion, 13(1), 27-33.
Gabrielsson-Järhult, F. (2005). "Ska det sluta nu?": Cancerpatienternas upplevelser av att leva med andnöd Cancervården.

Konferensbidrag

Nordin, A., Gabrielsson-Järhult, F. (2018). Improvement knowledge in health and welfare. International Week in Health Care, Rehabilitation and Social Services, 12 to 16 of March 2018, Helsinki, Finland.
Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K. (2018). Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd: till nytta för individ, organisation och samhälle. Utvecklingskraft, Jönköping, 30-31 maj, 2018.
Gabrielsson-Järhult, F., Stokken, R. (2010). Where Superman is not on staff: - on implementation and lacking feedback. 4th International Conference on Information Technology in Health Care.
Hedberg, B., Gabrielsson Järhult, F. (2010). Vårdplanering: delat ansvar mellan vårdtagare och personal – är det möjligt?. Elmia Äldre 2010.
Gabrielsson-Järhult, F., Nilsen, P., Bendtsen, P., Economou, K. (2006). Co-operative Care Planning in Theory and Practice. Elmia Äldre 2010.
Fürst, C., Gabrielsson, F., Herbertsson, M., Fridh, M. (2003). Opioid Inhalation for Dyspnoea in Patients with advanced cancer: A randomised controlled studie. Elmia Äldre 2010.

Rapport

Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K., Kammerlind, P. (2019). Digitala vårdmöten med läkare: Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare