Jörgen Gustafsson

Universitetslektor fysik
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie doktor
Programansvarig Tekniskt basår, distans

Kontakt

Rum
E4429
Telefon
Schema
Ändra din information