Karl Hammar

Universitetslektor
Avdelningen för datavetenskap , Tekniska Högskolan
Teknologie doktor
Tjänstledig

Kontakt

Rum
E2423A
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Dr Hammars forskningsfokus ligger på att utveckla och utvärdera metoder för standardiserad datarepresentation och dataintegration mellan heterogena underliggande system; i huvudsak med hjälp av semantiska teknologier som OWL-ontologier och RDF-baserade kunskapsgrafer. Hans största bidrag har varit utvecklingen av förenklade metoder för ontologimodellering (med hjälp av designmönster) samt utvecklingen av den i fastighetsbranschen väletablerade RealEstateCore-ontologin för smarta byggnader.

Biografi

Karl har en teknologie doktorsexamen i datalogi från Linköpings Universitet. Han har varit aktiv i ett flertal nationella och internationella forskningsprojekt rörande kunskapsrepresentation och den semantiska webben, med tillämpningsområden som inkluderar säkerhet och övervakning, veterinär epidemiologi, mjukvarutestning, brottsbekämpning, etc. Han har presenterat sin forskning vid ledande internationella konferenser, såsom ISWC, ESWC, EKAW, BIR, etc., och har arrangerat workshops och seminarier såväl för akademi som näringsliv.

Artikel

Dórea, F., Vial, F., Hammar, K., Lindberg, A., Lambrix, P., Blomqvist, E., Revie, C. (2019). Drivers for the development of an Animal Health Surveillance Ontology (AHSO) Preventive Veterinary Medicine, 166, 39-48. More information
Alirezaie, M., Hammar, K., Blomqvist, E. (2018). SmartEnv as a Network of Ontology Patterns Semantic Web, 9(6), 903-918. More information

Doktorsavhandling

Hammar, K. (2017). Content Ontology Design Patterns: Qualities, Methods, and Tools (Doctoral thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press). More information

Antologibidrag

Blomqvist, E. Hahmann, T. Hammar, K. Hitzler, P. Hoekstra, R. Mutharaju, R. , ... Zhou L. (2021). Preface. In: E. Blomqvist, T. Hahmann, K. Hammar, P. Hitzler, R. Hoekstra, R. Mutharaju, M. Poveda-Villalón, C. Shimizu, M. G. Skjæveland, M. Solanki, V. Svátek, & L. Zhou (Ed.), Advances in Pattern-Based Ontology Engineering (pp. i -viii). Amsterdam: IOS Press More information
Hammar, K. (2021). Ontology Design Principles for Model-Driven Applications. In: E. Blomqvist, T. Hahmann, K. Hammar, P. Hitzler, R. Hoekstra, R. Mutharaju, M. Poveda-Villalón, C. Shimizu, M. G. Skjæveland, M. Solanki, V. Svátek, & L. Zhou (Ed.), Advances in Pattern-Based Ontology Engineering (pp. 273 -278). Amsterdam: IOS Press More information
Janowicz, K., Krisnadhi, A., Poveda Villalón, M., Hammar, K., Shimizu, C. (2019). Preface. In: Krzysztof Janowicz, Adila Alfa Krisnadhi, María Poveda Villalón, Karl Hammar & Cogan Shimizu (Ed.), Workshop on Ontology Design and Patterns 2019: Proceedings of the 10th Workshop on Ontology Design and Patterns (WOP 2019), co-located with 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019), Auckland, New Zealand, October 27, 2019 (pp. 1). More information
Hitzler, P. Fernandez, M. Janowicz, K. Zaveri, A. Gray, A. Lopez, V. , ... Hammar K. (2019). Preface. In: Lecture Notes in Computer Science: Volume 11503, 16th International Semantic Web Conference, ESWC 2019, Portorož, Slovenia, 2 June 2019 through 6 June 2019 (pp. v -vii). More information
Blomqvist, E., Hammar, K., Presutti, V. (2016). Engineering Ontologies with Patterns - The eXtreme Design Methodology. In: Pascal Hitzler, Aldo Gangemi, Krzysztof Janowicz, Adila Krisnadhi, Valentina Presutti (Ed.), Ontology Engineering with Ontology Design Patterns (pp. 23 -50). More information
Hammar, K. (2016). Quality of Content Ontology Design Patterns. In: Pascal Hitzler, Aldo Gangemi, Krzysztof Janowicz, Adila Krisnadhi, Valentina Presutti (Ed.), Ontology Engineering with Ontology Design Patterns (pp. 51 -71). More information
Hammar, K. Blomqvist, E. Carral, D. Van Erp, M. Fokkens, A. Gangemi, A. , ... Svatek V. (2016). Collected Research Questions Concerning Ontology Design Patterns. In: Pascal Hitzler, Aldo Gangemi, Krzysztof Janowicz, Adila Krisnadhi, Valentina Presutti (Ed.), Ontology Engineering with Ontology Design Patterns (pp. 189 -198). More information

Konferensbidrag

Löfström, H., Hammar, K., Johansson, U. (2022). A meta survey of quality evaluation criteria in explanation methods. Cham: Springer, CAiSE Forum 2022, Leuven, Belgium, June 6–10, 2022. More information
Shaw, C., de Andrade Pereira, F., Hoare, C., Hammar, K., McNally, C., O’Donnell, J. (2021). Digital Interoperability for the Facilities Management Domain: a Review of Semantic Web-based Approaches. Joint Conference CIB W78 - LDAC 2021, 11-15 October 2021, Luxembourg. More information
Shimizu, C., Hammar, K., Hitzler, P. (2020). Modular graphical ontology engineering evaluated. Cham: Springer, 17th International Conference, ESWC 2020, Heraklion, Crete, Greece, May 31–June 4, 2020. More information
Hammar, K. (2020). Linked Data Creation with ExcelRDF. Cham: Springer, ESWC 2020 Satellite Events, Heraklion, Crete, Greece, May 31 – June 4, 2020, Revised Selected Papers. More information
Hammar, K., Kutz, O., Dimou, A., Hahmann, T., Hoehndorf, R., Masolo, C., Vita, R. (2020). Preface. Joint Ontology Workshops co-located with the Bolzano Summer of Knowledge (BOSK 2020), Virtual & Bozen-Bolzano, Italy, August 31st to October 7th, 2020. More information
Shimizu, C., Hammar, K. (2019). CoModIDE – The Comprehensive Modular Ontology Engineering IDE. ISWC 2019 Satellite Tracks (Posters & Demonstrations, Industry, and Outrageous Ideas) co-located with 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019) Auckland, New Zealand, October 26-30, 2019.. More information
Hammar, K., Wallin, E., Karlberg, P., Hälleberg, D. (2019). The RealEstateCore Ontology. Cham: Springer, 18th International Semantic Web Conference, Auckland, New Zealand, October 26–30, 2019. More information
Alirezaie, M., Hammar, K., Blomqvist, E., Nyström, M., Ivanova, V. (2018). SmartEnv Ontology in E-care@home. 9th International Semantic Sensor Networks Workshop, Monterey, CA, United States, October 9, 2018. More information
Hammar, K., Hitzler, P., Krisnadhi, A., Ławrynowicz, A., Nuzzolese, A., Solanki, M. (2017). Preface. 7th Workshop on Ontology and Semantic Web Patterns. More information
Karima, N., Hammar, K., Hitzler, P. (2017). How to Document Ontology Design Patterns. 7th Workshop on Ontology and Semantic Web Patterns. More information
Hammar, K., Presutti, V. (2017). Template-Based Content ODP Instantiation. The 7th Workshop on Ontology and Semantic Web Patterns. More information
Hammar, K. (2015). Ontology Design Patterns in WebProtégé. ISWC 2015 Posters & Demonstrations Track co-located with the 14th International Semantic Web Conference (ISWC-2015), Betlehem, USA, October 11, 2015. More information
Hammar, K. (2014). Ontology Design Pattern Property Specialisation Strategies. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW) 2014. More information
Hammar, K. (2014). Ontology Design Patterns: Improving Findability and Composition. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, Extended Semantic Web Conference (ESWC) 2014. More information
Hammar, K. (2014). Ontology Design Patterns: Adoption Challenges and Solutions. Second International Workshop on Semantic Web Enterprise Adoption and Best Practice in conjunction with the 11th European Semantic Web Conference (ESWC 2014), Anissaras, Greece, May 26, 2014. More information
Hammar, K. (2014). Reasoning Performance Indicators for Ontology Design Patterns. Workshop on Ontology and Semantic Web Patterns in conjunction with the 12th International Semantic Web Conference (ISWC) 2013. More information
Hammar, K. (2012). Ontology Design Patterns in Use: Lessons Learnt from an Ontology Engineering Case. Workshop on Ontology Patterns in conjunction with the 11th International Semantic Web Conference 2012 (ISWC 2012). More information
Hammar, K. (2012). Modular Semantic CEP for Threat Detection. Mexico City: National Polytechnic Institute, Operations Research and Data Mining (ORADM) 2012. More information
Hammar, K. (2011). DC Proposal: Towards an ODP Quality Model. Berlin: Springer, 10th International Semantic Web Conference, Bonn, Germany. More information
Hammar, K. (2011). The State of Ontology Pattern Research. Riga, Latvia: Riga Technical University, 4th Workshop on Information Logistics and Knowledge Supply for Viable Enterprises (ILOG 2011) in conjunction with 10th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2011). More information
Hammar, K., Sandkuhl, K. (2010). The State of Ontology Pattern Research: A Systematic Review of ISWC, ESWC and ASWC 2005–2009. The Workshop On Ontology Patterns (WOP 2010) At The 9th International Semantic Web Conference (ISWC 2010). More information
Hammar, K., Tarasov, V., Lin, F. (2010). Information Reuse and Interoperability with Ontology Patterns and Linked Data: First Experiences from the ExpertFinder Project. Berlin: Springer, 3rd Workshop on Information Logistics and Knowledge Supply in conjunction with 13th International Conference on Business Information Systems. More information

Proceedings (redaktörskap)

Hammar, K., Shimizu, C., McGinty, H., Asprino, L., Carriero, V. (Eds.). (2021). WOP 2021: Workshop on Ontology Design and Patterns 2021: Proceedings of the 12th Workshop on Ontology Design and Patterns (WOP 2021) co-located with the 20th International Semantic Web Conference (ISWC 2021), online, October 24, 2021. More information
Hammar, K., Kutz, O., Dimou, A., Hahmann, T., Hoehndorf, R., Masolo, C., Vita, R. (Eds.). (2020). JOWO 2020: The Joint Ontology Workshops: Proceedings of the Joint Ontology Workshops co-located with the Bolzano Summer of Knowledge (BOSK 2020). More information
Janowicz, K., Krisnadhi, A., Poveda Villalón, M., Hammar, K., Shimizu, C. (Eds.). (2019). WOP 2019: Workshop on Ontology Design and Patterns 2019: Proceedings of the 10th Workshop on Ontology Design and Patterns (WOP 2019), co-located with 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019), Auckland, New Zealand, October 27, 2019. More information
Hitzler, P. Fernández, M. Janowicz, K. Zaveri, A. Gray, A. Lopez, V. , ... Hammar K. (Eds.). (2019). The Semantic Web: 16th International Conference, ESWC 2019, Portorož, Slovenia, June 2–6, 2019, Proceedings. , Cham: Springer More information
Skjæveland, M., Hu, Y., Hammar, K., Svátek, V., Ławrynowicz, A. (Eds.). (2018). WOP 2018: Workshop on Ontology Design and Patterns. More information
Hammar, K., Hitzler, P., Krisnadhi, A., Ławrynowicz, A., Nuzzolese, A., Solanki, M. (Eds.). (2017). Advances in Ontology Design and Patterns. More information
Gangemi, A., Gruninger, M., Hammar, K., Lefort, L., Presutti, V., Scherp, A. (Eds.). (2014). Proceedings of the 4th Workshop on Ontology and Semantic Web Patterns. More information
Hammar, K. García-Crespo, A. Gómez Berbís, J. Radzimski, M. Sánchez Cervantes, J. Coppens, S. , ... Vander Sande M. (Eds.). (2014). WaSABi-FEOSW 2014: Joint Proceedings of WaSABi 2014 and FEOSW 2014. More information
Coppens, S., Hammar, K., Knuth, M., Neumann, M., Ritze, D., Sack, H., Vander Sande, M. (Eds.). (2013). WaSABi 2013: Semantic Web Enterprise Adoption and Best Practice: Proceedings of the Workshop on Semantic Web Enterprise Adoption and Best Practice Co-located with 12th International Semantic Web Conference (ISWC 2013), Sydney, Australia, October 22, 2013. More information
Blomqvist, E., Gangemi, A., Hammar, K., Suárez-Figueroa, M. (Eds.). (2012). WOP 2012: Proceedings of the 3rd Workshop on Ontology Patterns. More information

Samlingsverk

(2021). Advances in Pattern-Based Ontology Engineering. Amsterdam: IOS Press More information

Dataset

Hammar, K., Shimizu, C. (2019). Modular Graphical Ontology Engineering Evaluated: Supporting Data. More information
Hammar, K. (2016). Motivating and Evaluating Template-Based Content ODP Instantiation: Evaluation Dataset for WOP 2016 Submission. More information
Hammar, K. (2016). How to Document Ontology Design Patterns: Supporting Data Part 2. More information

Licentiatavhandling

Hammar, K. (2013). Towards an Ontology Design Pattern Quality Model (Licentiate thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press). More information