Karl Hammar

Universitetsadjunkt informationsteknik

Avdelningen för Datateknik och Informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Programansvarig Datateknik, Mjukvaruutveckling o Mobila plattformar

Karl Hammar är anställd inom forskningsgruppen Semantiska Teknologier vid Avdelningen för Datateknik och Informatik, där han även leder högskoleingenjörsprogrammet i Mjukvaruutveckling och Mobila Plattformar.

Forskning

Karls forskning handlar om ontologiutveckling med hjälp av ontologimönster (Ontology Design Patterns). Frågeställningarna rör framtagning av metoder och verktyg för att finna, anpassa, och kombinera mönster, samt vilka kvaliteer dessa mönster bör uppvisa för att stöda dessa metoder.

Biografi

Karl har en teknologie doktorsexamen i datalogi från Linköpings Universitet. Han har varit aktiv i ett flertal nationella och internationella forskningsprojekt rörande kunskapsrepresentation och den semantiska webben, med tillämpningsområden som inkluderar säkerhet och övervakning, veterinär epidemiologi, mjukvarutestning, brottsbekämpning, etc. Han har presenterat sin forskning vid ledande internationella konferenser, såsom ISWC, ESWC, EKAW, BIR, etc., och har arrangerat workshops och seminarier såväl för akademi som näringsliv.

Antologibidrag

Hammar, K. Blomqvist, E. Carral, D. Van Erp, M. Fokkens, A. Gangemi, A. Van Hage, W. Hitzler, P. Janowicz, K. Karima, N. Krisnadhi, A. Narock, T. Segers, R. Solanki, M. Svatek, V. (2016). Collected Research Questions Concerning Ontology Design Patterns. Studies on the Semantic Web. : IOS Press More information
Blomqvist, E. Hammar, K. Presutti, V. (2016). Engineering Ontologies with Patterns - The eXtreme Design Methodology. Studies on the Semantic Web. : IOS Press More information
Hammar, K. (2016). Quality of Content Ontology Design Patterns. Studies on the Semantic Web. : IOS Press More information

Avhandling

Hammar, K. (2017). Content Ontology Design Patterns. Linköping: Linköping University Electronic Press More information

Data set

Hammar, K. (2016). How to Document Ontology Design Patterns. More information

Konferensbidrag

Karima, N. Hammar, K. Hitzler, P. (2017). How to Document Ontology Design Patterns. Studies on the Semantic Web. : IOS Press More information
Hammar, K. Presutti, V. (2017). Template-Based Content ODP Instantiation. Studies on the Semantic Web. : IOS Press More information
Hammar, K. (2015). Ontology Design Patterns in WebProtégé. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR Workshop Proceedings More information
Hammar, K. (2014). Ontology Design Patterns: Improving Findability and Composition. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg More information
Hammar, K. (2014). Ontology Design Pattern Property Specialisation Strategies. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg More information
Hammar, K. (2014). Reasoning Performance Indicators for Ontology Design Patterns. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR Workshop Proceedings More information
Hammar, K. (2014). Ontology Design Patterns: Adoption Challenges and Solutions. CEUR Workshop Proceedings. More information
Hammar, K. (2012). Ontology Design Patterns in Use. CEUR Workshop Proceedings. More information
Hammar, K. (2012). Modular Semantic CEP for Threat Detection. Mexico City: National Polytechnic Institute More information
Hammar, K. (2011). DC Proposal. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer More information
Hammar, K. (2011). The State of Ontology Pattern Research. Riga, Latvia: Riga Technical University More information
Hammar, K. Sandkuhl, K. (2010). The State of Ontology Pattern Research. More information
Hammar, K. Tarasov, V. Lin, F. (2010). Information Reuse and Interoperability with Ontology Patterns and Linked Data. Lecture Notes in Business Information Processing. Berlin: Springer More information

Licentiatavhandling

Hammar, K. (2013). Towards an Ontology Design Pattern Quality Model. Linköping Studies in Science and Technology. Linköping: Linköping University Electronic Press More information

pro

(2017). Advances in Ontology Design and Patterns. Studies on the Semantic Web. : IOS Press More information
(2014). Proceedings of the 4th Workshop on Ontology and Semantic Web Patterns. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR Workshop Proceedings More information
(2014). WaSABi-FEOSW 2014: Joint Proceedings of WaSABi 2014 and FEOSW 2014. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR Workshop Proceedings More information
(2013). WaSABi 2013: Semantic Web Enterprise Adoption and Best Practice. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR More information
(2012). WOP 2012. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR Workshop Proceedings More information

Övrigt

Hammar, K. (2016). Motivating and Evaluating Template-Based Content ODP Instantiation. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information