Belma Kasumovic

Utbildningshandläggare HLK
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Studieadministration , Högskoleservice
Tjänstledig

Kontakt

Rum
K2018
Telefon
Schema
Ändra din information

Jobbar som utbildningshandläggare på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och utfärdar examen samt kursbevis på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Administrerar följande:

  • Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) - samtliga inriktningar
  • Internationellt Arbete (IA) programmet
  • Fristående kurser HLK