Lisa Hedvall

Forskare

Doktorand inom produktionssystem
Forskning 

Lisas forskningsintresse är inom planering och styrning, med fokus på variationer och buffertar i tillverkande företag. Lisas forskning utgår ifrån att variationer kan medföra negativa effekter för en verksamhets leveransförmåga, vilket gör det viktigt att undersöka hur variationerna kan reduceras eller absorberas. Detta undersöktes i forskningsprojektet KOPability, där Lisa fokuserade på orsaker och åtgärder för att reducera variationer samt vilka buffertar i form av kapacitet, material och ledtid som kan användas i en tillverkningskontext för att överkomma negativa effekter. Förhoppningen är att utveckla en metodik för arbetet med variationer och buffertar i forskningsprojektet RAdaBuff, med syftet att underlätta ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa en konkurrenskraftig leveransförmåga.

Biografi

Lisa Hedvall föddes i Burlington (North Carolina), USA och är uppvuxen i Sandviken, Sverige. Under år 2015 avlade hon en teknologie kandidatexamen inom ämnesområdet Industriell Organisation och Ekonomi med inriktning mot Logistik och Ledning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Året därefter erhölls en filosofie magisterexamen inom General Management vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Lisa blev i augusti 2016 anställd som doktorand inom Produktionssystem på avdelningen för Industriell Organisation och Produktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Den 27 maj 2019 försvarade Lisa sin licentiatuppsats i med titeln Reducing and absorbing variations in a manufacturing context- A capacity management perspective.

Artikel

Hedvall, L., Mattsson, S., Wikner, J. (2023). Identification and selection of safety buffers in manufacturing companies Production planning & control (Print). More information
Hedvall, L., Forslund, H., Mattsson, S. (2023). Exploring challenges in dimensioning safety buffers: an empirical study Journal of Manufacturing Technology Management, 34(9), 163-184. More information
Hedvall, L., Mattsson, S. (2022). Causes and actions related to self-induced variations in manufacturing companies Production planning & control (Print). More information
Wikner, J., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Hierarchical adaptive control of safety buffers in manufacturing IFAC-PapersOnLine, 52(13), 2626-2631. More information
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Dimensionering av kapacitet i 14 företag , 16-21. More information

Doktorsavhandling

Hedvall, L. (2024). Management of safety buffers for effective delivery capability (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Hedvall, L. (2024). Evaluating safety buffers' share of utilisation using colour-coded zones. Proceedings of the International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria, 14-18 February, 2024. More information
Wikner, J. Forslund, H. Hedvall, L. Mattsson, S. Almgren, T. Carlsson, B. , ... Strålin A. (2023). Experiment som forskningsmetod – erfarenheter från företag och forskare. Bromma: Logistikföreningen Plan, PLANS forsknings- och tillämpningskonferens 2023, 17-18 oktober 2023, Trollhättan, Sverige. More information
Hedvall, L. (2021). Developing color-coded zones for safety buffers. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Borås, Sverige, 20-21 oktober 2021. More information
Mattsson, S., Hedvall, L., Wikner, J. (2020). Ett koncept för adaptiv dimensionering av säkerhetsbuffertar. Bromma: Logistikföreningen Plan, Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020, Stockholm, 21 oktober, 2020. More information
Forslund, H., Mattsson, S., Hedvall, L. (2020). Strategier för att uppnå kundorderflexibilitet – leverantörens perspektiv. Bromma: Logistikföreningen Plan, Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020, Stockholm, 21 oktober, 2020. More information
Wikner, J., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Adaptiv buffertstyrning baserad på önskad servicenivå. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019. More information
Mattsson, S., Hedvall, L., Wikner, J. (2019). Dimensionering av kötider baserat på önskad utnyttjningsgrad och servicenivå. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019. More information
Forslund, H., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Varför uppstår gap i leverantörsflexibilitet?. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019. More information
Hedvall, L., Wikner, J. (2019). Decision-Making Process for Buffer Dimensioning in Manufacturing. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2019, Austin, United States, 1 - 5 September 2019. More information
Wikner, J., Hedvall, L. (2018). A Flow Based Foundation for Capacity Dimensioning. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018. More information
Hedvall, L., Mattsson, S. (2018). Orsaker till variationer och åtgärder för att minska behovet av buffertar. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Jönköping, Sverige, 23-24 oktober 2018. More information
Hedvall, L. (2018). Buffers in capacity management: A multiple case study. 25th International Annual EurOMA Conference, June 24-26th, 2018 Budapest, Hungary. More information
Hedvall, L., Hilletofth, P., Wikner, J. (2017). Strategies for capacity dimensioning in manufacturing companies. The 24th EurOMA conference, 1st-5th July 2017, Edinburgh. More information
Hedvall, L., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Introducing buffer management in a manufacturing planning and control framework. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2017, Hamburg, Germany, 3 - 7 September 2017. More information
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2016). Kapacitetsdimensionering: 14 företags investeringsstrategier och planeringsstrategier. Forsknings- och tillämpningskonferensen. More information

Övrigt

Hedvall, L., Mattsson, S., Wikner, J. . A framework of buffers for absorbing variations in demand related to capacity management in manufacturing companies. More information
Hedvall, L., Mattsson, S. . Addressing the causes of variations to reduce the need for buffers in manufacturing companies. More information
Forslund, H., Hedvall, L., Wikner, J., Mattsson, S. . Implementing adaptive dimensioning of safety buffers. More information

Licentiatavhandling

Hedvall, L. (2019). Reducing and absorbing variations in a manufacturing context: A capacity management perspective (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information