Lisa Hedvall

Doktorand

Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Doktorand inom produktionssystem

 


Forskning

 

 

Biografi

Lisa Hedvall föddes 1993 i Burlington (North Carolina), USA och är uppvuxen i Sandviken, Sverige. Under år 2015 avlade hon en teknologie kandidatexamen inom ämnesområdet Industriell Organisation och Ekonomi med inriktning mot Logistik och Ledning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Året därefter erhölls en filosofie magisterexamen inom General Management vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Lisa blev i augusti 2016 anställd som doktorand inom Produktionssystem på avdelningen för Industriell Organisation och Produktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

Artikel

Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Dimensionering av kapacitet i 14 företag , 16-21. More information

Konferensbidrag

Wikner, J., Hedvall, L. (2018). A Flow Based Foundation for Capacity Dimensioning. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018. More information
Hedvall, L., Mattsson, S. (2018). Orsaker till variationer och åtgärder för att minska behovet av buffertar. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Jönköping, Sverige, 23-24 oktober 2018. More information
Hedvall, L. (2018). Buffers in capacity management: A multiple case study. 25th International Annual EurOMA Conference, June 24-26th, 2018 Budapest, Hungary. More information
Hedvall, L., Hilletofth, P., Wikner, J. (2017). Strategies for capacity dimensioning in manufacturing companies. The 24th EurOMA conference, 1st-5th July 2017, Edinburgh. More information
Hedvall, L., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Introducing buffer management in a manufacturing planning and control framework. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2017, Hamburg, Germany, 3 - 7 September 2017. More information
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2016). Kapacitetsdimensionering: 14 företags investeringsstrategier och planeringsstrategier. Forsknings- och tillämpningskonferensen. More information

Licentiatavhandling

Hedvall, L. (2019). Reducing and absorbing variations in a manufacturing context: A capacity management perspective (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Övrigt

Hedvall, L., Mattsson, S., Wikner, J. . A framework of buffers for absorbing variations in demand related to capacity management in manufacturing companies. More information
Hedvall, L., Mattsson, S. . Addressing the causes of variations to reduce the need for buffers in manufacturing companies. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information