Gunnar Hellsten

Senior Advisor
Avdelningen för datavetenskap , Tekniska Högskolan