Karin Havemose

Universitetslektor Arbetsorganisation
Filosofie doktor
Examensområdesansvarig

Forskning

Karin Havemose har under sitt yrkes- och forskarverksamma liv intresserat sig för människans skapande och gränsöverskridande arbete. Med det intresset föll det sig naturligt att i sitt avhandlingsarbete rikta uppmärksamheten mot uppfinnandets konst - ett problemlösande och praktiskt arbete som sätter tanke, ting och tradition i rörelse.

Karins fortsatta forskning fokuserar på det ledarskapets praktik där reflektion, kunskapsutveckling och ansvarig handling är centrala begrepp för att nå en mer hållbar och långsiktig verksamhetsutveckling.

Biografi

Karin är född och uppvuxen i Stockholm men bor sedan 1991 i Jönköping och sedermera i Gränna. År 2006 disputerade hon på KTH inom yrkeskunnande och teknologi och hon har fortsatt sin forskar- och författarbana med att skriva boken I ljuset av Andrée - Ingenjörskonst, gränser och vetenskapens praktik (2008) och Ting i rörelse - om designprocessen (2012). Karin har varit anställd på JTH sedan 1998 där hon har utvecklat kurser och uppdragsutbildningar inom ledarskap, förändringsledning och projektledning. Karin har även varit verksam som konsult inom organisationsutveckling och ledarskap.

Artikel

Karltun, A., Karltun, J., Coelho, D., Havemose, K., Kjellström, S. (2023). The work of first line managers – A key to resilience in manufacturing Applied Ergonomics, 110. More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Karlsson, M., Kjellström, S. (2021). Studying resilient action strategies of first line managers [Protocol] Social Science Protocols, 4. More information
Havemose, K. (2013). The Encyclopedia Hands: From Design Thinking to Design Making Swedish Design Research Journal, 58-64. More information

Bok

Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Coelho, D., Kjellström, S., Sandback, A. (2023). Handbook for front line managers. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Coelho, D., Kjellström, S., Sandback, A. (2022). Handbok för första linjens chefer. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Forslund, M. (2019). Ledarskap för ökad innovationsförmåga: exemplet Småland. Växjö: Linnaeus University Press More information
Havemose, K. (2012). Ting i rörelse - om designprocessen. Stockholm: Santérus Academic Press Sweden More information
Havemose, K. (2008). I ljuset av Andrée: Ingenjörskonst, gränser och vetenskapens praktik. Stockholm: Santérus Förlag More information

Doktorsavhandling

Havemose, K. (2006). Konsten att uppfinna hjulet två gånger: om uppfinnandets teknik och estetik (Doctoral thesis, Stockholm: Institutionen för industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska högskolan). More information

Antologibidrag

Havemose, K., Netz, J. (2023). Renässans i småländskt ledarskap – att digitalisera jordnära för konkurrenskraft. In: M. Forslund & M. Lundgren (Ed.), Ledarskap på småländska: Utmaningar och engagemang i brytningstid Växjö: Linnaeus University Press More information
Havemose, K., Netz, J. (2023). Nya självorganiserande former av ledarskapsutveckling i brytningstid. In: M. Forslund & M. Lundgren (Ed.), Ledarskap på småländska: Utmaningar och engagemang i brytningstid Växjö: Linnaeus University Press More information
Havemose, K., Karltun, J., Netz, J. (2022). MakerSquare. In: M. Forslund & L. Gustafsson (Ed.), Förnyelse på Småländska Växjö: Linnaeus University Press More information

Konferensbidrag

Netz, J., Havemose, K., Keller, C., Josefsson, J., Löwstedt, J., Rabnor, A. (2023). Digital innovation and customer orientation: Making sense of transformational performance gaps in hybrid digital business. 24th International CINet Conference, 17-19 September 2023, Linz, Austria. More information
Netz, J., Havemose, K., Josefsson, J., Löwstedt, J. (2023). Between bright and dark sides of digital transformation: Unowned strategizing in the Church. 14th International Symposium on Process Organization Studies, 18-21 June 2023, Chania, Greece. More information
Netz, J., Havemose, K. (2021). Resilient Leadership Development in the Wake of Upheaval: The Role of Social Capital. 12th International Symposium on Process Organization Studies, 1-4 September, Online. More information
Karlsson, M., Karltun, A., Havemose, K., Karltun, J. (2020). Resilience through the daily work of first line managers. Ergonomic & Human Factors 2020 Virtual Conference, in conjunction with the 13th International Organisational Design & Management Conference (ODAM), 28-29 April, 2020.. More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Kjellström, S. (2019). Positioning the study of first line managers’ resilient action strategies. 8th REA Symposium on Resilience Engineering: Scaling up and Speeding up, Kalmar, Sweden, June 24-27, 2019. More information

Övrigt

Ahl, H. (2022). Motivation, finns det? [video]. More information

Rapport

Havemose, K. (2005). Kunskapsbildning genom mångfald och gränsöverskridande: Utvärdering av Mentorsprogram för kvinnor - samverkan i Jönköpings län 2003-2005. More information