Magnus Hofwing

Avdelningschef
Tekniklektor
Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB