Lina Hovlin

Doktorand

Lina Hovlin är doktorand vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping University och anställd vid Högskolan i Skövde. Hovlins forskning berör den integrerade vårdmodellen Mobil Närvård i hemmet med mobil hemsjukvårdsläkare. Hovlin har även publicerat artiklar om sjuksköterskors upplevelser av att samtala med patienter om sex och sexualitet. 

Lina Hovlin är Legitimerad Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska inom vård av äldre och har arbetat inom särskilt boende inom äldre omsorgen, såväl som inom privat som kommunal regi.  Hovlin har även arbetat inom kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Sedan februari 2020 är Hovlin inskriven som forskarstuderande vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Jönköping University, anställd av Högskolan i Skövde och ägnar 80 % av arbetstiden till forskarstudier. Resterande 20% undervisar Hovlin inom omvårdnad på grund- och avancerad nivå inom omvårdnad. Hovlin är medlem i forskningsgruppen Arn-J vid Jönköping University och Forskningsgruppen Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem vid Högskolan i Skövde. 

Mobil Närvård i hemmet:

Doktorandprojektets övergripande syfte är att utifrån ett vårdar-, patient- och närstående perspektiv beskriva erfarenheter av mobil närvård i hemmet samt delaktighet i utformning och utveckling av vården. Vidare är syftet att beskriva patienters och närståendes behov av stöd i dagligt liv för att främja och upprätthålla patienters hälsa och välbefinnande.

Publikationer: 

Klaeson, K., Hovlin, L., Guvå, H., & Kjellsdotter, A. (2017). Sexual health in primary health care–a qualitative study of nurses’ experiences. Journal of clinical nursing26(11-12), 1545-1554.

Hovlin, L., Gillsjö, C., Dahl Aslan, A. K., & Hallgren, J. (2021). Mutual trust is a prerequisite for nurses’ sense of safety and work satisfaction–Mobile Integrated Care Model: A qualitative interview study. Nordic Journal of Nursing Research, 20571585211062166.

Artikel

Emmesjö, L., Gillsjö, C., Dahl Aslan, A., Hallgren, J. (2023). Patients’ and next of kin’s expectations and experiences of a mobile integrated care model with a home health care physician: a qualitative thematic study BMC Health Services Research, 23(1). More information
Hovlin, L., Gillsjö, C., Dahl Aslan, A., Hallgren, J. (2023). Mutual trust is a prerequisite for nurses’ sense of safety and work satisfaction – Mobile Integrated Care Model: A qualitative interview study Nordic journal of nursing research, 43(1). More information
Hovlin, L., Hallgren, J., Dahl Aslan, A., Gillsjö, C. (2022). The role of the home health care physician in mobile integrated care: a qualitative phenomenograpic study BMC Geriatrics, 22. More information
Emmesjö, L., Hallgren, J., Gillsjö, C. (2022). Home health care professionals’ experiences of working in integrated teams during the COVID-19 pandemic: a qualitative thematic study BMC Primary Care, 23(1). More information

Doktorsavhandling

Emmesjö, L. (2024). Within an integrated home health care model: Registered nurses’, physicians’, patients’ and their next of kin’s perspectives (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information