Helene Hugo

Doktorand i pedagogik inriktning didaktik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Schema
Ändra din information

Artikel

Hugo, H. (2022). Lärare i årskurs 5 planerar historieundervisning med fokus på skriftliga resonemang [Grade 5 history teachers design lessons with a focus on written reasoning] Acta Didactica Norden, 16(3). More information