Maria Hultin

Forskningskoordinator
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd412a
Signatur/Kortnamn
HULMAR
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Maria Hultin är vikarierande forskningskoordinator för forskargruppen CHILD. Arbetsuppgifterna omfattar samordning, kommunikation och nätverksbyggande.

Maria är också med i ett forskningsprojekt om delaktighet i förskolan för barn i och utan behov av särskilt stöd, i ett internationellt perspektiv. Syftet är att undersöka sambandet mellan förskolemiljö och barns delaktighet i aktiviteter här och nu, och över tid, samt om sambandet skiljer sig mellan barn i behov av särskilt stöd och barn utan behov av särskilt stöd.

Maria är utbildad psykologisk coach på Högskolan i Skövde, med en fil.kand. i kognitiv neurovetenskap.