Maria Hultin

Forskningskoordinator
Avdelningen för kommunikation och beteendevetanskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Tjänstledig

Kontakt

Rum
Hd412a
Schema
Ändra din information

Maria Hultin är vikarierande forskningskoordinator för forskargruppen CHILD. Arbetsuppgifterna omfattar samordning, kommunikation och nätverksbyggande.

Maria är också med i ett forskningsprojekt om delaktighet i förskolan för barn i och utan behov av särskilt stöd, i ett internationellt perspektiv. Syftet är att undersöka sambandet mellan förskolemiljö och barns delaktighet i aktiviteter här och nu, och över tid, samt om sambandet skiljer sig mellan barn i behov av särskilt stöd och barn utan behov av särskilt stöd.

Maria är utbildad psykologisk coach på Högskolan i Skövde, med en fil.kand. i kognitiv neurovetenskap.