Peter Hansbo

Professor Tekniska beräkningar
Forskningsledare produktutveckling , inriktning simulering och optimering
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Professor
Forskarutbildningsämnesansvarig, maskinkonstruktion

Kontakt

Rum
D1415
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Peter Hansbos forskning syftar till att utveckla bättre (snabbare, noggrannare, enklare) numeriska modeller för lösning av problem inom de klassiska fältteorierna, dvs. system av partiella differentialekvationer som beskriver fenomen som strömning, hållfasthet och vågutbredning. Speciellt fokuserar han på multifysikproblem, till exempel koppling mellan olika fysikaliska system såsom fluid-strukturinteraktion.

Peter Hansbo är främst känd för sina arbeten inom adaptiva Finita-Element-Metoder (FEM), stabiliserad FEM för konvektionsdominerad strömning, diskontinuerlig FEM, samt för metoder för modellkoppling över gränssnitt.

Biografi

 • Född i Stockholm 30 Juli 1959
 • Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola (CTH), 1983
 • Teknologie doktor i byggnadsmekanik, CTH, 1989
 • Docent i byggnadsmekanik, CTH, 1992
 • Forskningsassistent i matematik, CTH, 89-95
 • Universitetslektor i numerisk analys, Kungliga Tekniska Högskolan, 96-98
 • Biträdande professor, Tillämpad Mekanik, CTH, 98-07
 • Biträdande professor, Matematiska Vetenskaper, CTH, 07-09
 • Professor, Matematiska Vetenskaper, CTH, 09-11
 • Gästprofessor, Högskolan i Halmstad, 10-11
 • Professor, Högskolan i Jönköping, från augusti 11

Peters problemlösning sker med matematik