Peter Hansbo

Professor Tekniska beräkningar
Docent

Forskning

Peter Hansbos forskning syftar till att utveckla bättre (snabbare, noggrannare, enklare) numeriska modeller för lösning av problem inom de klassiska fältteorierna, dvs. system av partiella differentialekvationer som beskriver fenomen som strömning, hållfasthet och vågutbredning. Speciellt fokuserar han på multifysikproblem, till exempel koppling mellan olika fysikaliska system såsom fluid-strukturinteraktion.

Peter Hansbo är främst känd för sina arbeten inom adaptiva Finita-Element-Metoder (FEM), stabiliserad FEM för konvektionsdominerad strömning, diskontinuerlig FEM, samt för metoder för modellkoppling över gränssnitt.

Biografi

 • Född i Stockholm 30 Juli 1959
 • Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola (CTH), 1983
 • Teknologie doktor i byggnadsmekanik, CTH, 1989
 • Docent i byggnadsmekanik, CTH, 1992
 • Forskningsassistent i matematik, CTH, 89-95
 • Universitetslektor i numerisk analys, Kungliga Tekniska Högskolan, 96-98
 • Biträdande professor, Tillämpad Mekanik, CTH, 98-07
 • Biträdande professor, Matematiska Vetenskaper, CTH, 07-09
 • Professor, Matematiska Vetenskaper, CTH, 09-11
 • Gästprofessor, Högskolan i Halmstad, 10-11
 • Professor, Högskolan i Jönköping, från augusti 11

Peters problemlösning sker med matematik

Artikel

Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2024). Low regularity estimates for CutFEM approximations of an elliptic problem with mixed boundary conditions Mathematics of Computation, 93(345), 35-54. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2023). Extension operators for trimmed spline spaces Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 403. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2023). The Augmented Lagrangian Method as a Framework for Stabilised Methods in Computational Mechanics Archives of Computational Methods in Engineering, 30, 2579-2604. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2023). Isogeometric analysis and Augmented Lagrangian Galerkin Least Squares Methods for residual minimization in dual norm Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2022). Error Estimates for the Smagorinsky Turbulence Model: Enhanced Stability Through Scale Separation and Numerical Stabilization Journal of Mathematical Fluid Mechanics, 24(1). More information
Hansbo, P., Larson, M. (2022). Nitsche's finite element method for model coupling in elasticity Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 392. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2022). Augmented Lagrangian approach to deriving discontinuous Galerkin methods for nonlinear elasticity problems International Journal for Numerical Methods in Engineering, 123(18), 4407-4421. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2022). A simple nonconforming tetrahedral element for the Stokes equations Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 400. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2022). CutFEM based on extended finite element spaces Numerische Mathematik, 152, 331-369. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2022). Explicit time stepping for the wave equation using CutFEM with discrete extension SIAM Journal on Scientific Computing, 44(3), A1254-A1289. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Massing, A., Zahedi, S. (2020). A stabilized cut streamline diffusion finite element method for convection–diffusion problems on surfaces Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 358. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Massing, A. (2020). A stable cut finite element method for partial differential equations on surfaces: The Helmholtz–Beltrami operator Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 362. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2020). Dirichlet boundary value correction using Lagrange multipliers BIT Numerical Mathematics, 60, 235-260. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2020). Cut Bogner-Fox-Schmit elements for plates Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences, 7(1). More information
Burman, E., Christiansen, S., Hansbo, P. (2020). Application of a minimal compatible element to incompressible and nearly incompressible continuum mechanics Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 369. More information
Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2020). Analysis of finite element methods for vector Laplacians on surfaces IMA Journal of Numerical Analysis, 40(3), 1652-1701. More information
Cenanovic, M., Hansbo, P., Larson, M. (2020). Finite element procedures for computing normals and mean curvature on triangulated surfaces and their use for mesh refinement Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 372. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2020). A cut finite element method for a model of pressure in fractured media Numerische Mathematik, 146, 783-818. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2019). Stabilized CutFEM for the convection problem on surfaces Numerische Mathematik, 141(1), 103-139. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K., Massing, A. (2019). Finite element approximation of the Laplace–Beltrami operator on a surface with boundary Numerische Mathematik, 141(1), 141-172. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Massing, A. (2019). Cut finite element methods for partial differential equations on embedded manifolds of arbitrary codimensions Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 52(6), 2247-2282. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2019). A simple finite element method for elliptic bulk problems with embedded surfaces Computational Geosciences, 23(1), 189-199. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2019). Augmented Lagrangian finite element methods for contact problems Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 53(1), 173-195. More information
Burman, E., Elfverson, D., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2019). Cut topology optimization for linear elasticity with coupling to parametric nondesign domain regions Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 350, 462-479. More information
Burman, E., Elfverson, D., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2019). Hybridized CutFEM for Elliptic Interface Problems SIAM Journal on Scientific Computing, 41(5), A3354-A3380. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2019). Cut finite elements for convection in fractured domains Computers & Fluids, 179, 728-736. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Samvin, D. (2019). A cut finite element method for elliptic bulk problems with embedded surfaces GEM - International Journal on Geomathematics, 10(1). More information
Burman, E., Elfverson, D., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2018). Shape optimization using the cut finite element method Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 328, 242-261. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2018). A cut finite element method with boundary value correction Mathematics of Computation, 87(310), 633-657. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2018). Stabilized nonconforming finite element methods for data assimilation in incompressible flows Mathematics of Computation, 87(311), 1029-1050. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2018). Augmented Lagrangian and Galerkin least-squares methods for membrane contact International Journal for Numerical Methods in Engineering, 114(11), 1179-1191. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2018). A simple approach for finite element simulation of reinforced plates Finite elements in analysis and design (Print), 142, 51-60. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2018). Solving ill-posed control problems by stabilized finite element methods: an alternative to Tikhonov regularization Inverse Problems, 34(3). More information
Burman, E., Elfverson, D., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2017). A cut finite element method for the Bernoulli free boundary value problem Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 317, 598-618. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2017). A stabilized finite element method for the Darcy problem on surfaces IMA Journal of Numerical Analysis, 37(3), 1274-1299. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Stenberg, R. (2017). Galerkin least squares finite element method for the obstacle problem Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 313, 362-374. More information
Hansbo, P., Jonsson, T., Larson, M., Larsson, K. (2017). A Nitsche method for elliptic problems on composite surfaces Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 326, 505-525. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2017). The penalty-free Nitsche Method and nonconforming finite elements for the Signorini problem SIAM Journal on Numerical Analysis, 55(6), 2523-2539. More information
Hansbo, P., Larson, M., Massing, A. (2017). A stabilized cut finite element method for the Darcy problem on surfaces Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 326, 298-318. More information
Klarbring, A., Torstenfelt, B., Hansbo, P., Larson, M. (2017). Optimal design of fibre reinforced membrane structures Structural and multidisciplinary optimization (Print), 56(4), 781-789. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Massing, A. (2017). A cut discontinuous Galerkin method for the Laplace–Beltrami operator IMA Journal of Numerical Analysis, 37(1), 138-169. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2017). Continuous/discontinuous finite element modelling of Kirchhoff plate structures in R3 using tangential differential calculus Computational Mechanics, 60(4), 693-702. More information
Hansbo, P., Rashid, A., Salomonsson, K. (2016). Least-squares stabilized augmented Lagrangian multiplier method for elastic contact Finite elements in analysis and design (Print), 116, 32-37. More information
Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2016). A cut finite element method for coupled bulk-surface problems on time-dependent domains Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 307, 96-116. More information
Cenanovic, M., Hansbo, P., Larsson, M. (2016). Cut finite element modeling of linear membranes Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 310, 98-111. More information
Hansbo, P., Larsson, F. (2016). The nonconforming linear strain tetrahedron for a large deformation elasticity problem Computational Mechanics, 58(6), 929-935. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Massing, A., Zahedi, S. (2016). Full gradient stabilized cut finite element methods for surface partial differential equations Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 310, 278-296. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2016). Cut finite element methods for coupled bulk–surface problems Numerische Mathematik, 133(2), 203-231. More information
Yedeg, E., Wadbro, E., Hansbo, P., Larson, M., Berggren, M. (2016). A Nitsche-type method for Helmholtz equation with an embedded acoustically permeable interface Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 304, 479-500. More information
Cenanovic, M., Hansbo, P., Larson, M. (2015). Minimal surface computation using a finite element method on an embedded surface International Journal for Numerical Methods in Engineering, 104(7), 502-512. More information
Hansbo, P., Burman, E., Claus, S., Larson, M., Massing, A. (2015). CutFEM: Discretizing geometry and partial differential equations International Journal for Numerical Methods in Engineering, 104(7), 472-501. More information
Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2015). Characteristic cut finite element methods for convection–diffusion problems on time dependent surfaces Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 293, 431-461. More information
Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2015). Stabilized finite element approximation of the mean curvature vector on closed surfaces SIAM Journal on Numerical Analysis, 53(4), 1806-1832. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2015). A stabilized cut finite element method for partial differential equations on surfaces: The Laplace–Beltrami operator Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 285, 188-207. More information
Hansbo, P., Larson, M., Larsson, F. (2015). Tangential differential calculus and the finite element modeling of a large deformation elastic membrane problem Computational Mechanics, 56(1), 87-95. More information
Hansbo, P., Salomonsson, K. (2015). A discontinuous Galerkin method for cohesive zone modelling Finite elements in analysis and design (Print), 102-103, 1-6. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2015). A posteriori error estimates for continuous/discontinuous Galerkin approximations of the Kirchhoff–Love buckling problem Computational Mechanics, 56(5), 815-827. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2014). Fictitious domain methods using cut elements: III. A stabilized Nitsche method for Stokes’ problem Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 48(3), 859-874. More information
Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2014). Variational formulation of curved beams in global coordinates Computational Mechanics, 53(4), 611-623. More information
Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2014). A cut finite element method for a Stokes interface problem Applied Numerical Mathematics, 85, 90-114. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2014). Finite element modeling of a linear membrane shell problem using tangential differential calculus Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 270, 1-14. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2014). Locking free quadrilateral continuous/discontinuous finite element methods for the Reissner–Mindlin plate Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 269, 381-393. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2012). Fictitious domain finite element methods using cut elements: II. A stabilized Nitsche method Applied Numerical Mathematics, 62(4), 328-341. More information
Hansbo, P. (2012). Nonconforming rotated Q1 tetrahedral element with explicit time stepping for elastodynamics International Journal for Numerical Methods in Engineering, 91(10), 1105-1114. More information
Becker, R., Burman, E., Hansbo, P. (2011). A hierarchical NXFEM for fictitious domain simulations International Journal for Numerical Methods in Engineering, 86(4-5), 549-559. More information
Hansbo, P., Heintz, D., Larson, M. (2011). A finite element method with discontinuous rotations for the Mindlin-Reissner plate model Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200(5-8), 638-648. More information
Nilsson, B., Hansbo, P. (2011). Weak coupling of a Reynolds model and a Stokes model for hydrodynamic lubrication International Journal for Numerical Methods in Fluids, 66(6), 730-741. More information
Becker, R., Burman, E., Hansbo, P. (2011). A finite element time relaxation method Comptes rendus. Mathematique, 349(5-6), 353-356. More information
Hansbo, P. (2011). A nonconforming rotated Q1 approximation on tetrahedra Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200(9-12), 1311-1316. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2011). A posteriori error estimates for continuous/discontinuous Galerkin approximations of the Kirchhoff–Love plate Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200(47-48), 3289-3295. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2011). Energy norm a posteriori error estimates for discontinuous Galerkin approximations of the linear elasticity problem Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200(45-46), 3026-3030. More information
Nilsson, B., Hansbo, P. (2011). A Stokes model with cavitation for the numerical simulation of hydrodynamic lubrication International Journal for Numerical Methods in Fluids, 67(12), 2015-2025. More information
Hansbo, P. (2010). A discontinuous finite element method for elasto-plasticity International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 26(6), 780-789. More information
Hansbo, P., Rylander, T. (2010). A linear nonconforming finite element method for Maxwell's equations in two dimensions. Part I: Frequency domain Journal of Computational Physics, 229(18), 6534-6547. More information
Gimbel, F., Hansbo, P., Suttmeier, F. (2010). An adaptive low-order FE-scheme for Stokes flow with cavitation Journal of Numerical Mathematics, 18(3), 177-185. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2010). Interior-penalty-stabilized Lagrange multiplier methods for the finite-element solution of elliptic interface problems IMA Journal of Numerical Analysis, 30(3), 870-885. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2010). Fictitious domain finite element methods using cut elements: I. A stabilized Lagrange multiplier method Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 199(41-44), 2680-2686. More information
Hansbo, P., Heintz, D., Larson, M. (2010). An adaptive finite element method for second-order plate theory International Journal for Numerical Methods in Engineering, 81(5), 584-603. More information
Hansbo, P., Juntunen, M. (2009). Weakly imposed Dirichlet boundary conditions for the Brinkman model of porous media flow Applied Numerical Mathematics, 59(6), 1274-1289. More information
Becker, R., Burman, E., Hansbo, P. (2009). A Nitsche extended finite element method for incompressible elasticity with discontinuous modulus of elasticity Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 198(41-44), 3352-3360. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2008). Piecewise divergence-free discontinuous Galerkin methods for Stokes flow Communications in Numerical Methods in Engineering, 24(5), 355-366. More information
Becker, R., Hansbo, P. (2008). A simple pressure stabilization method for the Stokes equation Communications in Numerical Methods in Engineering, 24(11), 1421-1430. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2007). A unified stabilized method for Stokes' and Darcy's equations Journal of Computational and Applied Mathematics, 198(1), 35-51. More information
Nilsson, B., Hansbo, P. (2007). Adaptive finite element methods for hydrodynamic lubrication with cavitation International Journal for Numerical Methods in Engineering, 72(13), 1584-1604. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2006). Edge stabilization for the generalized Stokes problem: A continuous interior penalty method Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195(19-22), 2393-2410. More information
Burman, E., Fernandez, M., Hansbo, P. (2006). Continuous interior penalty finite element method for Oseen's equations SIAM Journal on Numerical Analysis, 44(3), 1248-1274. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2006). A stabilized non-conforming finite element method for incompressible flow Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195(23-24), 2881-2899. More information
Heintz, P., Hansbo, P. (2006). Stabilized Lagrange multiplier methods for bilateral elastic contact with friction Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195(33-36), 4323-4333. More information
Hansbo, P. (2005). Nitsche's method for interface problems in computational mechanics GAMM-Mitteilungen, 28(2), 183-206. More information
Hansbo, P., Lovadina, C., Perugia, I., Sangalli, G. (2005). A Lagrange multiplier method for the finite element solution of elliptic interface problems using non-matching meshes Numerische Mathematik, 100(1), 91-115. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2005). Stabilized Crouzeix-Raviart element for the Darcy-Stokes problem Numerical Methods for Partial Differential Equations, 21(5), 986-997. More information
Heintz, P., Larsson, F., Hansbo, P., Runesson, K. (2004). Adaptive strategies and error control for computing material forces in fracture mechanics International Journal for Numerical Methods in Engineering, 60(7), 1287-1299. More information
Hansbo, P., Hermansson, J., Svedberg, T. (2004). Nitsche's method combined with space-time finite elements for ALE fluid-structure interaction problems Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 193(39-41), 4195-4206. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2004). Edge stabilization for Galerkin approximations of convection-diffusion-reaction problems Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 193(15-16), 1437-1453. More information
Hansbo, A., Hansbo, P. (2004). A finite element method for the simulation of strong and weak discontinuities in solid mechanics Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 193(33-35), 3523-3540. More information
Larsson, F., Runesson, K., Hansbo, P. (2003). Time finite elements and error computation for (visco)plasticity with hardening or softening International Journal for Numerical Methods in Engineering, 56(14), 2213-2232. More information
Hansbo, P., Hermansson, J. (2003). Nitsche's method for coupling non-matching meshes in fluid-structure vibration problems Computational Mechanics, 32(1-2), 134-139. More information
Becker, R., Hansbo, P., Stenberg, R. (2003). A finite element method for domain decomposition with non-matching grids Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 37(2), 209-225. More information
Hermansson, J., Hansbo, P. (2003). A variable diffusion method for mesh smoothing Communications in Numerical Methods in Engineering, 19(11), 897-908. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2003). Discontinuous Galerkin and the Crouzeix-Raviart element: Application to elasticity Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 37(1), 63-72. More information
Larsson, F., Hansbo, P., Runesson, K. (2003). Space-time finite elements and an adaptive strategy for the coupled thermoelasticity problem International Journal for Numerical Methods in Engineering, 56(2), 261-293. More information
Becker, R., Hansbo, P., Larson, M. (2003). Energy norm a posteriori error estimation for discontinuous Galerkin methods Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 192(5-6), 723-733. More information
Hansbo, A., Hansbo, P., Larson, M. (2003). A finite element method on composite grids based on Nitsche's method Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 37(3), 495-514. More information
Larsson, F., Hansbo, P., Runesson, K. (2002). Strategies for computing goal-oriented a posteriori error measures in non-linear elasticity International Journal for Numerical Methods in Engineering, 55(8), 879-894. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2002). Discontinuous Galerkin methods for incompressible and nearly incompressible elasticity by Nitsche's method Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191(17-18), 1895-1908. More information
Hansbo, A., Hansbo, P. (2002). An unfitted finite element method, based on Nitsche's method, for elliptic interface problems Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191(47-48), 5537-5552. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2002). A discontinuous Galerkin method for the plate equation Calcolo, 39(1), 41-59. More information
Hansbo, P. (2001). A note on energy conservation for Hamiltonian systems using continuous time finite elements Communications in Numerical Methods in Engineering, 17(12), 863-869. More information
Hansbo, P. (2000). A Crank-Nicolson type space-time finite element method for computing on moving meshes Journal of Computational Physics, 159(2), 274-289. More information
Hansbo, P. (2000). A free-Lagrange finite element method using space-time elements Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 188(1-3), 347-361. More information
Hansbo, P. (1998). Moving finite element methods by use of space-time elements: I. Scalar problems Numerical Methods for Partial Differential Equations, 14(2), 251-262. More information
Hansbo, P. (1998). A new approach to quadrature for finite elements incorporating hourglass control as a special case Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 158(3-4), 301-309. More information
Eriksson, K., Estep, D., Hansbo, P., Johnson, C. (1995). Introduction to Adaptive Methods for Differential Equations Acta Numerica, 4, 105-158. More information
Hansbo, P. (1995). Lagrangian incompressible flow computations in three dimensions by use of space-time finite elements International Journal for Numerical Methods in Fluids, 20(8-9), 989-1001. More information
Möller, P., Hansbo, P. (1995). On advancing front mesh generation in three dimensions International Journal for Numerical Methods in Engineering, 38(21), 3551-3569. More information
Hansbo, P. (1995). Generalized Laplacian smoothing of unstructured grids Communications in Numerical Methods in Engineering, 11(5), 455-464. More information
Hansbo, P. (1994). Space-time oriented streamline diffusion methods for nonlinear conservation laws in one dimension Communications in Numerical Methods in Engineering, 10(3), 203-215. More information
Hansbo, P. (1994). Aspects of conservation in finite-element flow computations Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 117(3-4), 423-437. More information
Hansbo, P. (1993). Explicit streamline diffusion finite-element methods for the compressible Euler equations in conservation variables Journal of Computational Physics, 109(2), 274-288. More information
Hansbo, P. (1992). The characteristic streamline diffusion method for the time-dependent incompressible Navier-Stokes equations Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 99(2-3), 171-186. More information
Johnson, C., Hansbo, P. (1992). Adaptive finite element methods in computational mechanics Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 101(1-3), 143-181. More information
Hansbo, P. (1992). The characteristic streamline diffusion method for convection-diffusion problems Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 96(2), 239-253. More information
Hansbo, P., Johnson, C. (1991). Adaptive streamline diffusion methods for compressible flow using conservation variables Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 87(2-3), 267-280. More information
Johnson, C., Szepessy, A., Hansbo, P. (1990). On the convergence of shock capturing streamline diffusion finite-element methods for hyperbolic conservation-laws Mathematics of Computation, 54(189), 107-129. More information
Hansbo, P., Szepessy, A. (1990). A velocity pressure streamline diffusion finite-element method for the incompressible Navier-Stokes equations Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 84(2), 175-192. More information

Bok

Eriksson, K., Estep, D., Hansbo, P., Johnson, C. (1996). Computational differential equations. More information

Antologibidrag

Hansbo, P. (2005). Three lectures on error estimation and adaptivity. In: Erwin Stein (Ed.), Adaptive Finite Elements in Linear and Nonlinear Solid and Structural Mechanics (pp. 149 -193). Wien: Springer More information
Eriksson, K., Estep, D., Hansbo, P., Johnson, C. (1995). Introduction to computational methods for differential equations. In: M. Ainsworth, J. Levesley, W. A. Light, and M. Marletta (Ed.), Theory and numerics of ordinary and partial differential equations (pp. 77 -122). Oxford: Oxford University Press More information

Konferensbidrag

Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2021). Augmented Lagrangian Method for Thin Plates with Signorini Boundaries. Numerical Mathematics and Advanced Applications ENUMATH 2019, 30 September 2019 through 4 October 2019. More information
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2019). A cut finite element method with boundary value correction for the incompressible Stokes equations. Cham: Springer, European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, ENUMATH 2017, Voss, Norway, 25 - 29 September 2017. More information
Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2017). Cut Finite Element Methods for Linear Elasticity Problems. UCL workshop 6-8th January 2016. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2017). Deriving Robust Unfitted Finite Element Methods from Augmented Lagrangian Formulations. Cham: Springer International Publishing, UCL workshop, 6-8th January 2016. More information
Burman, E., Elfverson, D., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2017). Shape and topology optimization using CutFEM. 2017 Simulation for Additive Manufacturing, Sinam 2017; Munich; Germany; 11 - 13 October 2017. More information
Chernov, A., Hansbo, P. (2011). An hp-Nitsche’s Method for Interface Problems with Nonconforming Unstructured Finite Element Meshes. ICOSAHOM '09 conference, June 22-26, Trondheim, Norway. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2004). The edge stabilization method for finite elements in CFD. BERLIN: SPRINGER-VERLAG BERLIN, 5th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2003). A P²–continuous, P¹–discontinuous finite element method for the Mindlin–Reissner plate problem. the 4th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Ischia, July 2001. More information
Larsson, F., Runesson, K., Hansbo, P. (2003). Goal–oriented error control for large strain viscoplasticity. IUTAM Symposium held in Stuttgart, Germany, 20-24 August 2001. More information
Hansbo, P., Larson, M. (2001). A simple nonconforming bilinear element for the elasticity problem. BARCELONA: INT CENTER NUMERICAL METHODS ENGINEERING, International Conference on Trends in Computational Structural Mechanics, May 20-23, 2001 at Schlooss Hofen, Lake Constance/ Austria. More information
Runesson, K., Larsson, F., Hansbo, P. (2001). Space-time finite elements and adaptive strategy for the coupled poroelasticity problem. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, IUTAM symposium, University of Stuttgart, Germany, September 5-10, 1999. More information
Larsson, F., Runesson, K., Hansbo, P. (2001). Computation of goal-oriented a posteriori error measures in space-time finite elements for viscoplasticity. Barcelona: INT CENTER NUMERICAL METHODS ENGINEERING, International Conference on Trends in Computational Structural Mechanics. More information
Runesson, K., Larsson, F., Hansbo, P. (2000). Space-time finite elements and adaptive strategy for the coupled poroelasticity problem. Rotterdam: A.A. Balkema, The Booker Memorial Symposium, Sydney, N.S.W., Australia, 16-17 November 2000. More information
Becker, R., Hansbo, P. (2000). Discontinuous Galerkin methods for convection–diffusion problems with arbitrary Péclet number. Berlin: Springer, 5th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Prague, August 2003. More information
Hansbo, P., Johnson, C. (1999). Adaptive finite element methods for elastostatic contact problems. IMA Workshop - Grid Generation and Adaptive Algorithms, April 28 - May 2, 1997. More information
Hansbo, P. (1993). The characteristic streamline diffusion method for incompressible flow in three dimensions. Barcelona: Centro internacional de metodos numericos en ingenieria, the VIII International Conference on Finite Elements in Fluids held at the Universidad Politécnica of Cataluña on 20-23 September 1993. More information
Johnson, C., Hansbo, P. (1992). Adaptive finite element methods for small strain plasticity. Iutam Symposium, Hannover, Germany, 1991. More information

Övrigt

Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. . A Nitsche method for a Stokes interface problem. More information
Hansbo, P. . A mixed method for elasticity with the curl of displacements as a drilling degree of freedom. More information
Cenanovic, M., Hansbo, P., Larsson, M. . Finite element procedures for computing normals and mean curvature on triangulated surfaces and their use for mesh refinement. More information

Rapport

Hansbo, P., Larson, M. (2012). Intrinsic finite element modeling of a linear membrane shell problem. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Hansbo, P., Larson, M. (2011). Energy norm a posteriori error estimates for a continuous/discontinuous Galerkin approximation of the Reissner-Mindlin plate. More information
Hansbo, P. (2011). Nonconforming rotated Q1 tetrahedral element with explicit time stepping for elastodynamics. More information
Burman, E., Hansbo, P. (2011). Fictitious domain methods using cut elements: III. A stabilized Nitsche method for Stokes’ problem. More information