Joel Hedegaard

Universitetslektor pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktor i pedagogik

Kontakt

Rum
Hc329
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Joels avhandlingsarbete handlade om diskriminering inom hälso- och sjukvården utifrån ett kommunikationsperspektiv. Sammanläggningsavhandlingen berörde såväl kommunikation med som om patienter i vilken kön och etnicitet uppmärksammades. Därutöver undersöktes Kliniska Mikrosystem, en adapterad organisations- och managementmodell inspirerad av New Public Management, för att söka förståelse för hur de organisatoriska ideal som förespråkas genom modellen påverkar de kommunikativa förutsättningarna för att erbjuda en jämlik vård.

För närvarande arbetar Joel med två projekt, ett finansierat av Europeiska socialfonden som syftar till att kartlägga framgångsfaktorer och brister i Region Jönköpings läns strategiska arbete med att minska utanförskapet och öka sysselsättningen för unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar. Ambitionen är att utveckla strukturella förutsättningar för att i större utsträckning ta tillvara och implementera lärdomar från genomförda projekt. Det andra projektet är finansierat av Eksjö kommun och handlar om en specifik IT-utbildning för personer med Asperger syndrom (högpresterande autism) och syftet är att undersöka studenternas upplevelser av utbildningen samt hur undervisningsmässiga och mellanmänskliga stödfunktioner påverkar dessa upplevelser.

Biografi

Joel Hedegaard, född 1979, disputerade 2014 med avhandlingen The Production and Maintenance of Inequalities in Health Care. Joel har undervisat på Högskolan i Jönköping sedan 2008 och ingår i forskningsmiljön Livslångt lärande inom det nationella kompetenscentret för livslång lärande, Encell. Joel är utbildad folkhälsopedagog och har tidigare varit verksam som lärare vid pedagogiska institutionen i Lund. Joel undervisar vid såväl Personalprogrammet som på fristående kurser i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation samt på behandlingspedagogiska programmet i Eksjö via uppdragsverksamheten.

Antologibidrag

Bref, S., Bjursell, C., Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Seniorer som bryter normer – exemplet graffiti. In: Kenneth Abrahamsson, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg, Mats Myrstener & Lena Svensson (Ed.), Folkbildning & forskning: Årsbok 2021 (pp. 119 -123). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning
Hedegaard, J., Hugo, M. (2019). Functional workplaces for people with disabilities. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 163 -176). London, UK: Routledge
Hedegaard, J., Hugo, M. (2017). Funktionsdugliga arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic och Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser Lund: Studentlitteratur AB
Hugo, M., Hedegaard, J. (2016). Följeforskning som skolnära forskningsmetod. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 47 -62). Lund: Studentlitteratur AB
Hedegaard, J. (2009). The role of interactive and action research in developing and improvement oriented projects. In: Mattias Elg och Boel Andersson Gäre (Ed.), Vägval och dilemman i interaktiv forskning: Kurspaper från Bridging the gaps doktorandkurs Interaktiv forskning 2008 (pp. 111 -122). Linköping: Helix

Artikel

Hedegaard, J., Hugo, M., Bjursell, C. (2021). Folk High School as a supportive environment for participants with high-functioning autism Studies in Adult Education and Learning.
Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J. (2021). Telework and lifelong learning Frontiers in Sociology, 6.
Hedegaard, J., Hugo, M. (2020). Inclusion through Folk High School courses for senior citizens Educational gerontology, 46(2), 84-94.
Wirzén, J., Hedegaard, J. (2020). We cannot always be at sixes and sevens!: a study of teachers’ experiences of systematic quality work Educational studies (Dorchester-on-Thames).
Hedegaard, J. (2019). Communication about patients during ward rounds and verbal handovers: A gender perspective Journal of Interprofessional Care, 33(6), 753-761.
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). How the Men’s Shed idea travels to Scandinavia , 57(3), 316-333.
Hedegaard, J., Hugo, M. (2017). Social dimensions of learning – the experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 256-268.
Hedegaard, J., Ahl, H., Rovio-Johansson, A., Siouta, E. (2014). Gendered communicative construction of patients in consultation settings Women & health, 54(6), 513-529.
Hedegaard, J., Rovio-Johansson, A., Siouta, E. (2013). Communicative construction of native versus non-native Swedish speaking patients in consultation settings Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 17(4), 21-49.

Doktorsavhandling

Hedegaard, J. (2014). The production and maintenance of inequalities in health care: A communicative perspective (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University).

Konferensbidrag

Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J., Hugo, M., Samuelsson, U. (2021). Continued growth later in life – older adults learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD), Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021.
Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Folk high schools and older adults learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD), Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021.
Hedegaard, J., Bjursell, C., Hugo, M. (2019). Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools. 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 May 2019, Aarhus University, Copenhagen, Denmark.
Hedegaard, J., Ahl, H. (2019). Catching glimpses of youth: Women’s experiences of their husbands visiting Men’s Shed. Faro: Universidade do Algarve, The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Faro, Portugal, 11-13 October 2018.
Ahl, H., Hedegaard, J. (2019). The theory of conditional social equality: Group homogeneity as a prerequisite for challenging (some) inequalities among older men. ESREA 10th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), May 10-11, 2019, Ljubljana, Slovenia.
Hedegaard, J., Ahl, H. (2018). Catching glimpses of youth: Women’s experiences of their husbands visiting Men’s Shed. The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Faro, Portugal, 11-13 October 2018.
Hugo, M., Hedegaard, J. (2018). Varför fungerar folkhögskolan för deltagare med högfungerande autism?. Folkbildningens forskningsdag 2018 - Folkbildning som medborgarskapande: Om avmakt, motmakt och medmakt, Stockholm 22 oktober.
Hedegaard, J., Hugo, M. (2018). Inclusion through folk high school in Sweden. ECER 2018, Bolzano.
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). The Nordic translation of “Men’s Shed”, a gendered model for adult learning. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017..
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Habilitating effects of an adjusted education in Sweden for students with High-functioning autism. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017..
Bjursell, C., Sjödahl, C., Hedegaard, J. (2017). From national policy to local policy: Evidence based practice as a dominant idea. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017..
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. Nätverket för skolsocial forskning: Att förebygga skolmisslyckanden, Växjö, 2-3 februari, 2017..
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, 23-25 March, 2017..
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). How the idea of a Men’s Shed travels to Scandinavia. Melbourne Conference: Learning in later life and social inequalities, 15th February, 2017..
Hedegaard, J., Hugo, M. (2015). Jag har lärt mig en vettig grej när jag har vart här… och det är försök för helvete själv du kommer klara det - En följeforskningsstudie om studenters upplevelser av en utbildning för unga vuxna med asperger. Socialt arbete i skolan: Perspektiv, metoder och utmaningar ur ett nordiskt perspektiv, Stockholm, 7-8 maj, 2015..
Hedegaard, J., Ahl, H. (2012). The gender subtext of public health care innovation: the case of implementing Clinical Microsystems in Sweden. Gender, Work and Organization 2012, 7th Biennial International Interdisciplinary Conference, 27th -29th June 2012, Keele University, Staffordshire, UK.
Hedegaard, J. (2011). Clinical Microsystem: A promise for change and equality or hierarchy reinvented?. Gender, Work and Organization 2012, 7th Biennial International Interdisciplinary Conference, 27th -29th June 2012, Keele University, Staffordshire, UK.

Rapport

Hugo, M., Hedegaard, J., Bjursell, C. (2019). Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation
Hedegaard, J., Hugo, M. (2015). IT-spåret: En följeforskningsstudie om studenters och personals upplevelser av verksamheten. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation

Övrigt