Elisabeth Henriksson

Studievägledare
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice

Elisabeth jobbar som studievägledare för grundlärarprogrammen F-3, 4-6 och fritidshem samt förskollärarprogrammet.