Elisabeth Henriksson

Utbildningshandläggare HLK
Studieadministration , Högskoleservice

Elisabeth arbetar som utbildningsadministratör på HLK. Hon ansvarar för administrationen på ämneslärarprogrammet, Human Resources, VAL-programmet samt inkommande och utåkande studenter på HLK. Elisabeth är även sekreterare i programråden för lärarprogrammen och HR-programmet.