Monica Cannmo

Avdelningschef
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Filosofie kandidat

Kontakt

Rum
K4049
Telefon
Extern telefon
0708-229149
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.

Konferensbidrag

Eckert, G., Hjelmåker, M., Elmquist, L. (2013). Off campus integrating theory and practice with progression. 9th International CDIO Conference 9-13 June, Cambridge USA. More information