Ulrika Waerland-Gustafsson

Utbildningshandläggare JTH
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2030
Telefon
Schema
Ändra din information

Arbetar som Utbildningshandläggare mot JTH.

 

Program

Maskinteknik produktutveckling och design

Maskinteknik Industriell ekonomi och produktionsledning

Produktutveckling med möbeldesign

3-D Teknik

Basår och Basterminer

Materials and manufacturing

Product Develompent and Materials Engineering (master)

Industriell Design (master)

Industriell Produktframtagning (civilingenjör)

YH-utbildningar (JTH och HHJ)

 

Övrigt

Sekreterare i Ledningsgruppen för Ortopedteknik (YH)