Malin Jakobsson

Universitetslektor
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Programansvarig
Avancerad nivå

Malin Jakobsson är filosofie doktor i vårdvetenskap, universitetslektor vid Hälsohögskolan, Jönköping University och ingår i den tvärvetenskapliga forskargruppen CHILD. Malin disputerade vid Högskolan i Borås med avhandlingen ”Jag vill sova men kan inte” - Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn. Malins forskning fokuserar på sömn och framför allt i relation till ungdomars hälsa. Här inkluderas även vårdnadshavares, lärares och skolsköterskors perspektiv på arbetet med att främja ungdomars sömn och hälsa. Malin forskar även på elevhälsans och specifikt skolsköterskans hälsofrämjande arbete. 

Malin är barnsjuksköterska och distriktssköterska och har arbetat på barnklinik många år och sedan som skolsköterska i många innan hon 2016 började inom akademin för att undervisa kommande barnsjuksköterskor och distriktsköterskor. 

Malins engagemang för att främja sömnforskningen märks tydligt i hennes aktiva engagemang i olika professionella organisationer. Hon är sammankallande för Nätverket för juniora sömnforskare, styrelseledamot i Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS) och medlem i redaktionen för tidskriften Sömn och Hälsa. Dessutom är hon en aktiv medlem i nätverket för forskande skolsköterskor i Sverige, vilka stödjer Riksföreningen för Skolsköterskor. Hon är även med i nätverket Global School Nurse Research Consortium. 

Film utifrån avhandlingen 

Avhandling

Film och avhanling är publicerad av Högskolan Borås där Malin arbetade och disputerade. Sedan 2023 är hon anställd vid Jönköping University.

LinkedIn

JU:s info om projektet "senare skolstart" och inslag från TV4

Artikel

Jakobsson, M. (2024). “I'm not sure if it works”: School nurses’ experiences of sleep-promoting work in Sweden Sleep Health. More information
Pakpour, A., Eriksson, M., Erixon, I., Broström, A., Bengtsson, S., Jakobsson, M., Huus, K. (2024). The Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS): A psychometric evaluation of adolescents in Sweden during the COVID-19 pandemic Heliyon, 10(6). More information