Johan Jansson

Doktorand
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2313
Telefon
Signatur/Kortnamn
JANJOH
Skype
johan.jansson@ju.se
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Johan Jansson

Doktorand i Material och Tillverkningsprocesser

 

Forskning

Johan Jansson’s forskning behandlar simuleringsdriven produktutveckling, där finita element metoden och avancerade optimeringsalgoritmer används för att utvärdera och förbättra komponenters hållfasthet tidigt under utvecklingsprocessen. Genom att även integrera simulering av tillverkningsprocessen i ett tidigt skede, kan effekterna av lokalt varierande mikrostruktur och materialegenskaper studeras och utvärderas. Genom att implementera modeller för lokalt materialbeteende i kommersiella simuleringsverktyg kan de senaste framstegen inom materialforskningen komma till industriell nytta i konstruktions- och optimeringsarbetet.

Biografi

  • Född i Jönköping 1985
  • Teknologie Kandidat på Jönköping University, inom huvudområdet Maskinteknik med inriktning mot Produktutveckling och Design - 2014
  • Teknologie Master på Jönköping University, inom huvudområdet Produktutveckling med inriktning mot Produktutveckling och Material - 2016
  • ILS Ingenjör på Saab Avionics Systems - 2016

Sedan januari 2017 är Johan anställd som doktorand på avdelningen för Material och Tillverkning vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

Artikel

Jansson, J., Olofsson, J., Salomonsson, K. (2020). Simulation-driven product development of cast components with allowance for process-induced material behaviour Journal of Computational Design and Engineering, 7(1), 78-85.
Jansson, J., Gustafsson, T., Salomonsson, K., Olofsson, J., Johansson, J., Appelsved, P., Palm, M. (2018). An anisotropic non-linear material model for glass fibre reinforced plastics Composite structures, 195, 93-98.

Konferensbidrag

Jansson, J., Olofsson, J., Salomonsson, K. (2019). On the use of heterogeneous thermomechanical and thermophysical material properties in finite element analyses of cast components. Joint 5th International Conference on Advances in Solidification Processes, ICASP 2019, and 5th International Symposium on Cutting Edge of Computer Simulation of Solidification, Casting and Refining, CSSCR 2019, 17-21 June 2019.