Ulf Johansson

Professor

Avdelningen för Datateknik och Informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E3418
Telefon
+46 36-10 1743
Signatur/Kortnamn
JOHULF
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Här är min forskarsida på Google scholar:

Google Scholar Ulf Johansson

Antologibidrag

Dahlbom, A. Maria, R. König, R. Johansson, U. Brattberg, P. (2014). Supporting Golf Coaching with 3D Modeling of Swings. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft. Hamburg: Feldhaus Verlag GmbH & Co. KG More information

Artikel

Johansson, U. Linusson, H. Löfström, T. Boström, H. (2018). Interpretable regression trees using conformal prediction. : Elsevier More information
Boström, H. Linusson, H. Löfström, T. Johansson, U. (2017). Accelerating difficulty estimation for conformal regression forests. : Springer More information
Löfström, T. Boström, H. Linusson, H. Johansson, U. (2015). Bias reduction through conditional conformal prediction. : IOS Press More information
Johansson, U. Boström, H. Löfström, T. Linusson, H. (2014). Regression conformal prediction with random forests. : Springer More information
Johansson, U. Sönströd, C. Löfström, T. Boström, H. (2012). Obtaining accurate and comprehensible classifiers using oracle coaching. : IOS Press More information

Konferensbidrag

Ahlberg, E. Winiwarter, S. Boström, H. Linusson, H. Löfström, T. Norinder, U. Johansson, U. Engkvist, O. Hammar, O. Bendtsen, C. Carlsson, L. (2017). Using conformal prediction to prioritize compound synthesis in drug discovery. More information
König, R. Johansson, U. Riveiro, M. Brattberg, P. (2017). Modeling golf player skill using machine learning. Lecture Notes in Computer Science. : Springer More information
Johansson, U. Linusson, H. Löfström, T. Boström, H. (2017). Model-agnostic nonconformity functions for conformal classification. : IEEE More information
Linusson, H. Norinder, U. Boström, H. Johansson, U. Löfström, T. (2017). On the calibration of aggregated conformal predictors. More information
Linusson, H. Johansson, U. Boström, H. Löfström, T. (2016). Reliable Confidence Predictions Using Conformal Prediction. More information
Boström, H. Linusson, H. Löfström, T. Johansson, U. (2016). Evaluation of a variance-based nonconformity measure for regression forests. Lecture Notes in Computer Science. : Springer More information
Johansson, U. Konig, R. Brattberg, P. Dahlbom, A. Riveiro, M. (2016). Mining trackman golf data. : IEEE More information
Carlsson, L. Ahlberg, E. Boström, H. Johansson, U. Linusson, H. (2015). Modifications to p-Values of conformal predictors. Lecture Notes in Computer Science. : Springer More information
Reveiro, M. Dahlbom, A. König, R. Johansson, U. Brattberg, P. (2015). Supporting Golf Coaching and Swing Instruction with Computer-Based Training Systems. Lecture Notes in Computer Science. More information
Sundell, H. König, R. Johansson, U. (2015). Pragmatic Approach to Association Rule Learning in Real-World Scenarios. More information
Johansson, U. Sönströd, C. Linusson, H. (2015). Efficient conformal regressors using bagged neural nets. : IEEE More information
Johansson, U. Ahlberg, E. Boström, H. Carlsson, L. Linusson, H. Sönströd, C. (2015). Handling small calibration sets in mondrian inductive conformal regressors. Lecture Notes in Computer Science. : Springer More information
Gabrielsson, P. Johansson, U. (2015). High-frequency equity index futures trading using recurrent reinforcement learning with candlesticks. : IEEE More information
König, R. Johansson, U. Lindqvist, A. Brattberg, P. (2015). Interesting regression- and model trees through variable restrictions. : SciTePress More information
Johansson, U. König, R. Linusson, H. Löfström, T. Boström, H. (2014). Rule Extraction with Guaranteed Fidelity. IFIP Advances in Information and Communication Technology. : Springer More information
Linusson, H. Johansson, U. Löfström, T. (2014). Signed-Error Conformal Regression. Lecture Notes in Computer Science. : Springer More information
Johansson, U. Sönströd, C. König, R. (2014). Accurate and Interpretable Regression Trees using Oracle Coaching. : IEEE More information
Johansson, U. Sönströd, C. Linusson, H. Boström, H. (2014). Regression Trees for Streaming Data with Local Performance Guarantees. : IEEE More information
Linusson, H. Johansson, U. Boström, H. Löfström, T. (2014). Efficiency Comparison of Unstable Transductive and Inductive Conformal Classifiers. IFIP Advances in Information and Communication Technology. : Springer More information
König, R. Johansson, U. (2014). Rule Extraction using Genetic Programming for Accurate Sales Forecasting. : IEEE More information
Gabrielsson, P. Johansson, U. König, R. (2014). Co-Evolving Online High-Frequency Trading Strategies Using Grammatical Evolution. : IEEE More information
Johansson, U. Löfström, T. Boström, H. (2013). Overproduce-and-Select. : IEEE More information
Johansson, U. König, R. Löfström, T. Boström, H. (2013). Evolved Decision Trees as Conformal Predictors. : IEEE More information
Johansson, U. Boström, H. Löfström, T. (2013). Conformal Prediction Using Decision Trees. : IEEE More information
Löfström, T. Johansson, U. Boström, H. (2013). Effective Utilization of Data in Inductive Conformal Prediction using Ensembles of Neural Networks. : IEEE More information
Gabrielsson, P. König, R. Johansson, U. (2013). Evolving Hierarchical Temporal Memory-Based Trading Models. Lecture Notes in Computer Science. : Springer More information
Johansson, U. Löfström, T. Boström, H. (2013). Random Brains. : IEEE More information
Johansson, U. Löfström, T. (2012). Producing Implicit Diversity in ANN Ensembles. : IEEE More information
Gabrielsson, P. König, R. Johansson, U. (2012). Hierarchical Temporal Memory-based algorithmic trading of financial markets. : IEEE More information

Rapport

Johansson, U. Sundström, M. Håkan, S. Rickard, K. Jenny, B. (2016). Dataanalys för ökad kundförståelse. Stockholm: Handelsrådet More information
Löfström, T. Linnusson, H. Sönströd, C. Johansson, U. (2015). System Health Monitoring using Conformal Anomaly Detection. Borås: Högskolan i Borås More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information