Gunnel Jäderland

Universitetsadjunkt Svenska som andraspråk
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
Grundskollärare 4-9