Brittmarie Jacobsson

Universitetslektor oral hälsovetenskap

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin , Hälsohögskolan

Universitetslektor oral hälsovetenskap

Centrum för Oral Hälsa , Hälsohögskolan

Master of Public Health


Kontakt

Rum
Ga922
Telefon
+46 36-10 1342
Signatur/Kortnamn
JABR
Schema
Ändra din information

Utsatta grupper i tandvården, med fokus på barn och ungdomar, är den huvudsakliga inriktningen i Brittmarie Jacobssons forskning. Sverige har blivit alltmer mångkulturellt. Emellertid utgör inte individer med utländsk bakgrund en homogen grupp utan den specifika kulturella och etniska bakgrund som familjen har med sig från ursprungslandet kan också påverka familjemedlemmarnas orala hälsa. Brittmaries forskning har tydligt visat att barn med en helt annan kulturell bakgrund än barn med två svenskfödda föräldrar uppvisar en statistisk signifikant ökad risk för karies. Brittmarie har också hittat ett positivt samband mellan kariesförekomst och daglig sockerkonsumtion bland 15-åringarna med utländsk bakgrund men att motsvarande förhållande inte kunde hittas bland barn med sina svenska motsvarigheter.

Resultaten av en epidemiologisk studie i Da Nang, Vietnam, visade att nästan alla 3- och 5-åringar och över 90% av 10- och 15-åringar, led av karies. Dessa barn drabbas både av smärta (tandvärk) och mat och sömnsvårigheter. Föräldrarna i Vietnam gav sina barn en hel del sötad kondenserad mjölk i stället för vanlig mjölk, och detta hade ett starkt statistiskt samband med hög kariesförekomst. Detta är en djup kulturell vana som är mycket vanlig i asiatiska länder. När dessa familjer kommer till Sverige är det sina vanor, attityder, värderingar och övertygelser som familjen tar med sig till det nya landet. Det tar lång tid för dem att anpassa sig till nya värderingar och traditioner, eftersom de har växt upp med sin kultur i flera generationer.

I arbetet för kariesprevention bland familjer med utländsk bakgrund är således utbildning i kost och goda munhygienvanor utifrån ett kulturellt perspektiv en viktig strategi som behöver mer forskning och utveckling.

Pågående forskningsprojekt:

     Asylsökande. Ett gemensamt projekt tillsammans med Folktandvården i

     Region Jönköpings län.

     Tandvårdsprogram för individer med Autismspektrumtillstånd.

     Korrelationen med typ 2 Diabetes Mellitus och oral hälsa bland Invånare i

     Ho Chi Minh City, Vietnam   
 

Artikel

Jacobsson, B., Ho, T., Chuong, H., Hugoson, A. (2015). Sociodemographic conditions, knowledge of dental diseases, dental care, and dietary habits Journal of Public Health Dentistry, 75(4), 308-316. More information
Jacobsson, B., Thanh, H., Chuong, H., Hugoson, A. (2014). Oral health of children and adolescents in Da Nang Oral Hygiene & Health, 2(4), 1-6. More information
Jacobsson, B., Koch, G., Magnusson, T., Hugoson, A. (2011). Oral Health in young individuals with foreign and Swedish backgrounds - a ten-year perspective European Archives of Paediatric Dentistry, 12(3), 151-158. More information
Stenström, U., Einarson, S., Jacobsson, B., Lindmark, U., Wenander, A., Hugoson, A. (2009). The importance of psychological factors in the maintenance of oral health: a study of Swedish university students , 7(3), 225-33. More information
Jacobsson, B., Wendt, L., Johansson, I. (2005). Dental caries and caries associated factors in Swedish 15-year-olds in relation to immigrant background. Swedish Dental Journal, 29(2), 71-79. More information

Doktorsavhandling

Jacobsson, B. (2013). On Oral Health in Young Individuals with a Focus on Sweden and Vietnam: A Cultural Perspective (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Konferensbidrag

Jacobsson, B., Koch, G., Magnusson, T., Hugoson, A. (2010). Oral health and coherent determinants in children and adolescents with foreign background compared to Swedish youth. ISDH Conference 2010, Glasgow. More information
Jacobsson, B., Hugoson, A., Ho Thi, T. (2008). Knowledge, attitudes and behaviour about dental diseases and dental care habits in adolescents in Jönköping, Sweden and in Da Nang, Vietnam. ISDH Conference 2010, Glasgow. More information
Jacobsson, B. (2008). Research to develop system for oral health among children in Vietnam: a cross sectional study between Sweden and Vietnam (Da Nang). ISDH Conference 2010, Glasgow. More information
Jacobsson, B. (2004). Karies och Kariesassocierade faktorer hos 15-åringar med respektive utan invandrarbakgrund. ISDH Conference 2010, Glasgow. More information
Jacobsson, B., Viczko, L., Gilliland, M., Schaefer, M. (1998). The Swedish-Canadian Connection. ISDH Conference 2010, Glasgow. More information

Licentiatavhandling

Jacobsson, B. (2011). On oral health in young individuals with foreign and Swedish backgrounds (Licentiate thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Rapport

Lindmark, L. Jacobsson, B. Larsson, A. Müller, G. Andersson, P. Mårtensson, C. , ... Sundberg N. (2009). Klinisk slutexamination i tandhygienistprogrammet vid fyra lärosäten. Karlstad: NSHU : Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning More information
Jacobsson, B. (2004). Karies och kariesassocierade faktorer bland svenska 15-åringar med invandrarbakgrund. Göteborg: Nordiska hälsovårdshögskolan More information

Övrigt

Jacobsson, B., Ho Thi, T., Hoang Ngoc, C., Hugoson, A. . Oral Health of Children in Da Nang, Vietnam: Sociodemographic conditions, knowledge of dental diseases, dental care and dietary habits. More information
Jacobsson, B., Ho Thi, T., Hoang Ngoc, C., Hugoson, A. . Oral Health of Children in Da Nang, Vietnam: Dental caries, caries associated factors and gingivitis. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information