Inger Jansson

Universitetslektor arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
gd505-6
Telefon
Skype
inger.jansson0119
Ändra din information

Inger Janssons forskningsintresse är inriktat mot arbetslivet och hur tillgängligheten till arbetsmarknaden kan möjliggöras för personer med hälsoproblem, sociala problem och funktionshinder. Arbetsförmåga är ett dynamiskt begrepp med olika betydelser. Begreppet behöver därför belysas från både ett individ-, arbetsgivar- och rehabiliterings- såväl som ett försäkringsmedicinskt perspektiv för att förstå dess innebörd och vilka konsekvenser en nedsättning av arbetsförmågan kan innebära ur de olika perspektiven. De olika perspektiven på arbetsförmåga behöver beaktas för att förbättra inte bara individens arbetsutförande utan även för att förbättra rehabiliteringsåtgärder, anpassningar på arbetsplatsen, förutsättningar i arbetslivet och omständigheter i vardagslivet. Vidare har Inger Jansson problematiserat lönearbete som försörjning och lyft medborgarlön som ett sätt att minska utsatthet för marginaliserade grupper och bidra till ett mera hållbart arbetsliv.

För närvarande är Inger Janssons forskning inriktad mot komplementära metoder för att minska psykisk ohälsa och möjliggöra arbetsåtergång. De komplementära metoderna som beforskas är kulturunderstödd rehabilitering i grupp och existentiella samtalsgrupper.

Inger Jansson är specialist inom arbetsterapi med inriktning mot området arbete och utbildning.

Artikel

Jansson, I., Thörne, K., Masterson, D. (2024). Beyond conventional healthcare for mental health problems: Experiences of existential group conversations Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 31(1). More information
Bergman, P., Rusaw, D., Bülow, P., Skillmark, M., Jansson, I. (2023). Effects of arts on prescription for persons with common mental disorders and/or musculoskeletal pain: A controlled study with 12 months follow-up Cogent Public Health, 10(1). More information
Thörne, K., Jansson, I. (2023). Existentiella samtal i grupp - Två studiers perspektiv Socialmedicinsk Tidskrift, 100(1), 188-207. More information
Turtiainen, T., Morville, A., Jansson, I. (2023). Experiences of long-term unemployment from an occupational perspective: A scoping review. More information
Bergman, P., Jansson, I., Bülow, P. (2021). ‘No one forced anybody to do anything – and yet everybody painted’: Experiences of Arts on Referral, a focus group study Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 3(1-2), 9-20. More information
Jansson, I. (2020). Occupation and basic income through the lens of Arendt’s vita activa Journal of Occupational Science, 27(1), 125-137. More information
Wagman, P. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Fristedt S. (2020). Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 76(1), 7-14. More information
Jansson, I., Wagman, P. (2018). Hannah Arendt’s thoughts in relation to occupational science: A response to Turnbull Journal of Occupational Science, 25(2), 252-255. More information
Jansson, I., Gunnarsson, A. (2018). Employers' views of the impact of mental health problems on the ability to work Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 59(4), 585-598. More information
Munck, B., Björklund, A., Jansson, I., Lundberg, K., Wagman, P. (2018). Adulthood transitions in health and welfare: a literature review. More information
Jansson, I., Wagman, P. (2017). Hannah Arendt’s vita activa: A valuable contribution to occupational science Journal of Occupational Science, 24(3), 290-301. More information
Jansson, I. (2017). Lönearbete och medborgarlön – reflektioner utifrån Hannah Arendts vita activa Socialmedicinsk Tidskrift, 94(5), 603-609. More information
Jansson, I., Gunnarsson, A., Björklund, A., Brudin, L., Perseius, K. (2015). Problem-based self-care groups versus cognitive behavioural therapy for persons on sick leave due to common mental disorders: A randomised controlled study Journal of occupational rehabilitation, 25(1), 127-140. More information
Jansson, I., Björklund, A., Perseius, K., Gunnarsson, A. (2015). The concept of 'work ability' from the view point of employers Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 52(1), 153-167. More information
Jansson, I., Perseius, K., Gunnarsson, A., Björklund, A. (2014). Work and everyday activities: Experiences from two interventions addressing people with common mental disorders Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(4), 295-304. More information
Jansson, I., Björklund, A. (2007). The Experience of Returning to Work Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 28(2), 121-134. More information

Doktorsavhandling

Jansson, I. (2014). On the nature of work ability (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Konferensbidrag

Fristedt, S. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Wagman P. (2021). Att synliggöra utbildning och forskning relaterat till hållbarhet i arbetsterapi – en fallbeskrivning. Arbetsterapiforum, den 16–17 mars 2021. More information
Jansson, I. (2019). Arbete eller medborgarlön åt alla?. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2–3 april, 2019. More information
Jansson, I., Björklund Carlstedt, A., Perseius, K., Gunnarsson, A. (2018). The concept of ‘work ability' from the view point of employers. WFOT Congress 2018, Cape Town, South Africa, 21-25 May, 2018. More information
Jansson, I. (2017). Cultural activities–A way to better health and return to work. The 4th Conference of "Occupational Science Europe", September 8th-9th, 2017, Hildesheim, Germany. More information
Jansson, I., Wagman, P. (2017). Paid work and basic income - Reflections from the perspective of Arendt’s Vita Activa. The 4th Conference of "Occupational Science Europe", September 8th-9th, 2017, Hildesheim, Germany. More information
Jansson, I. (2016). Cultural activities on prescription. COTEC - ENOTHE 2016, Galway, Ireland, 2016, 15th-19th June, 2016. More information
Jansson, I. (2016). A philosophical perspective on human activity. COTEC - ENOTHE 2016, Galway, Ireland, 2016, 15th-19th June, 2016. More information
Jansson, I., Jonson, M. (2015). SPIRA- utveckling av daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april. More information
Jansson, I. (2015). Kultur på recept. Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april. More information
Jansson, I., Björklund, A., Perseius, K., Gunnarsson, B. (2014). The concept of ‘work ability’ from the view point of employers. Stockholm: The European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS), 20th EUMASS Congress 2014, 11-13 September, Stockholm, Sweden. More information