Inger Jansson

Universitetslektor arbetsterapi

Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Filosofie doktor


Kontakt

Rum
gd505-6
Telefon
+46 36-10 1311
Signatur/Kortnamn
JANING
Skype
inger.jansson0119
Schema
Ändra din information

Inger Janssons forskningsintresse är inriktat mot arbetsrehabilitering och hur arbetsförmåga kan utvecklas hos personer med begränsad tillgång till arbetsmarknaden exempelvis personer med hälso- eller sociala problem eller funktionshinder. Inger Jansson är specialist inom arbetsterapi med inriktning mot området arbete och utbildning. Inger Janssons avhandling har fokus på arbetsförmåga som ett multidimensionellt begrepp med betydelse både för individ och samhälle. Arbetsförmåga belyses från ett individ- ett rehabiliterings- och ett arbetsgivarperspektiv. De olika perspektiven på arbetsförmåga behöver beaktas för att förbättra inte bara individens arbetsutförande utan även för att förbättra rehabiliteringsåtgärder och anpassningar på arbetsplatsen och omständigheter i vardagslivet.

Att tydligt uttrycka olika perspektiv på arbetsförmåga snarare än att försöka hitta en gemensam definition på begreppet kan bidra till att på ett bättre sätt illustrera den dynamik som ryms inom detta relationella och mångfacetterade begrepp.

För närvarande är Inger Janssons forskning inriktad på kulturaktiviteter på recept och deras påverkan på hälsa och arbetsåtergång hos personer med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och/eller ospecifik smärta.

Nyckelorden i hennes forskning är: arbetsförmåga, ergonomi, försäkringsmedicin, omgivningsfaktorers påverkan på aktivitetsutförande och rehabilitering till arbete.

Artikel

Jansson, I., Gunnarsson, A. (2018). Employers' views of the impact of mental health problems on the ability to work Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 59(4), 585-598. More information
Jansson, I., Wagman, P. (2018). Hannah Arendt’s thoughts in relation to occupational science: A response to Turnbull Journal of Occupational Science, 25(2), 252-255. More information
Jansson, I., Wagman, P. (2017). Hannah Arendt’s vita activa: A valuable contribution to occupational science Journal of Occupational Science, 24(3), 290-301. More information
Jansson, I., Björklund, A., Perseius, K., Gunnarsson, A. (2015). The concept of 'work ability' from the view point of employers Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 52(1), 153-167. More information
Jansson, I., Gunnarsson, A., Björklund, A., Brudin, L., Perseius, K. (2015). Problem-based self-care groups versus cognitive behavioural therapy for persons on sick leave due to common mental disorders: A randomised controlled study Journal of occupational rehabilitation, 25(1), 127-140. More information
Jansson, I., Perseius, K., Gunnarsson, A., Björklund, A. (2014). Work and everyday activities: Experiences from two interventions addressing people with common mental disorders Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(4), 295-304. More information
Jansson, I., Björklund, A. (2007). The Experience of Returning to Work Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 28(2), 121-134. More information

Artikel, forskningsöversikt

Munck, B., Björklund, A., Jansson, I., Lundberg, K., Wagman, P. (2018). Adulthood transitions in health and welfare; a literature review. More information

Doktorsavhandling

Jansson, I. (2014). On the nature of work ability (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Konferensbidrag

Jansson, I. (2019). Arbete eller medborgarlön åt alla?. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2–3 april, 2019. More information
Jansson, I., Algurén, B. (2016). ICNP, ICF, KVÅ, ICD och NANDA - Hur kan dessa samverka?. SOI Konferens 2016, 18 april, Uppsala. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information