Magnus Jegermalm

Professor
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc513
Telefon
Schema
Ändra din information

Magnus är professor i socialt arbete. Han disputerade 2005 vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Carers in the welfare state – on informal care and support for carers in Sweden”. I avhandlingen analyseras vilka avtryck en statlig satsning verkade ha på utvecklingen av kommuners och frivilliga organisationers anhörigstöd, vilka kategorier i befolkningen som är omsorgsgivare samt vilka av de anhöriga hjälpgivarna som ansåg att de erhöll några stödinsatser från kommunen och frivilliga organisationer. Jegermalm har fortsatt studera människors engagemang i frivilliga organisationer och utvecklingen av anhörigomsorg genom att bland annat använda sex stycken befolkningsstudier som utförts mellan åren 1992-2014 vid Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. En sjunde befolkningsstudie planeras att genomföras år 2019. Ett särskilt fokus är på äldres roller och profiler i civilsamhället med utblickar och jämförelser mellan olika länder. Ett annat tema i hans forskning fokuserar på anhörigomsorgen som del i ett större omsorgspanorama. Forskningen har bland annat finansierats av Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Vetenskapsrådet (VR) och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Artikel

Finkel, D., Bülow, P., Wilińska, M., Jegermalm, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P. (2021). Does the length of institutionalization matter? Longitudinal follow-up of persons with severe mental illness 65 years and older: shorter-stay versus longer-stay International Journal of Geriatric Psychiatry, 36(8), 1223-1230. More information
Skinner, M., Lorentzen, H., Tingvold, L., Sortland, O., Andfossen, N., Jegermalm, M. (2021). Volunteers and Informal Caregivers' Contributions and Collaboration with Formal Caregivers in Norwegian Long-term Care Journal of Aging & Social Policy, 33(6), 647-672. More information
Jegermalm, M., Torgé, C. (2021). Three caregiver profiles: who are they, what do they do, and who are their co-carers? European Journal of Social Work. More information
Jegermalm, M., Wilińska, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Bülow, P., Torgé, C. (2020). Filling the gaps? The role of voluntary organizations in supporting older people with severe mental illnesses Nordic Social Work Research, 10(3), 219-229. More information
Jegermalm, M., Torgé, C., Wilińska, M. (2020). Frivilligt stöd till äldre med psykisk funktions­nedsättning Äldre i centrum, 58-61. More information
Jegermalm, M. (2018). Anhörigomsorgen från ett givarperspektiv Äldre i centrum, 26-29. More information
Sundström, G., Jegermalm, M., Abellán, A., Ayala, A., Pérez, J., Pujol, R., Souto, J. (2018). Men and older persons also care, but how much? Assessing amounts of caregiving in Spain and Sweden International Journal of Ageing and Later Life, 12(1), 75-90. More information
Abellan, A., Perez, J., Pujol, R., Sundström, G., Jegermalm, M., Malmberg, B. (2017). Partner care, gender equality, and ageing in Spain and Sweden International Journal of Ageing and Later Life, 11(1), 69-89. More information
Jegermalm, M., Sundström, G. (2017). Det svenska omsorgspanoramat - Givarnas perspektiv . More information
Jegermalm, M., Sundström, G. (2015). Stereotypes about caregiving and lessons from the Swedish panorama of care [Stereotyper kring omsorgsgivare och det svenska omsorgspanoramat] European Journal of Social Work, 18(2), 185-197. More information
Jegermalm, M., Henning, C. (2013). Housing and Care of the Elderly in Sweden: The Role of the Municipalities . More information
Jegermalm, M., Jeppsson Grassman, E. (2013). Links between informal caregiving and volunteering in Sweden: a 17-year perspective European Journal of Social Work, 16(2), 205-219. More information
Jegermalm, M., Sundström, G. (2013). Carers in Sweden: The public support they receive, and the support they desire Journal of Care Services Management, 7(1), 17-25. More information
Jegermalm, M., Jeppsson Grassman, E. (2012). Helpful citizens and caring families: Patterns of informal help and caregiving in Sweden in a 17-year perspective International Journal of Social Welfare, 21(4), 422-432. More information
Jegermalm, M., Jeppsson Grassman, E. (2009). Caregiving and volunteering among older people in Sweden - prevalences and profiles Journal of Aging & Social Policy, 21(4), 352-373. More information
Jegermalm, M., Jeppsson Grassman, E. (2009). Patterns of Informal Help and Caregiving in Sweden: a Thirteen-Year Perspective Social Policy & Administration, 43(7), 681-701. More information
Jegermalm, M. (2006). Informal Care in Sweden: a Typology of Care and Caregivers International Journal of Social Welfare, 15(4), 332-343. More information
Jegermalm, M. (2004). Informal care and support for carers in Sweden: patterns of service receipt among informal caregivers and care recipients European Journal of Social Work, 7(1), 7-24. More information
Jegermalm, M. (2003). Support for Carers of Older People: the Roles of the Public and Voluntary Sectors in Sweden Social Policy & Administration, 37(7), 756-771. More information
Jegermalm, M. (2002). Direct and Indirect Support for Carers: patterns of Support for Informal Caregivers to Elderly People in Sweden Journal of gerontological social work, 38(4), 67-84. More information

Bok

Jegermalm, M. (2008). Informal Care and Support for Carers: The Case of Sweden. Saarbrücken: VDM Verlag More information
Jegermalm, M., Sjögren, J. (2006). Kompetens nord och syd - utbildningar för arbetslösa försörjningsstödstagare i Stockholms stad: en studie av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och utbildningssamordnare. Stockholm: Kompetensfonden, Stockholms stad More information

Antologibidrag

Jegermalm, M., Lundgren, D., Östlund, L. (2020). Formell och informell omsorg. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 267 -300). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Jegermalm, M. (2020). Informella insatser – trender, omfattning och profiler av dem som gör insatser. In: Johan von Essen & Lars Svedberg (Ed.), Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019 (pp. 47 -62). Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola More information
Jegermalm, M., Hermansen, J., Fladmoe, A. (2019). Beyond voluntary organizations and the welfare state: Patterns of informal helping in the Scandinavian countries. In: L. S. Henriksen, K. Strømsnes & L. Svedberg (Ed.), Civic engagement in Scandinavia: Volunteering, informal help and giving in Denmark, Norway and Sweden (pp. 95 -111). Cham: Springer More information
Jeppsson Grassman, E., Jegermalm, M. (2018). Mot en ny fjärde ålder?. In: E. Jeppsson Grassman & S. Olin Lauritzen (Ed.), Mellan hälsa och ohälsa: ett livsloppsperspektiv (pp. 127 -150). Lund: Studentlitteratur AB More information
Jeppsson Grassman, E., Jegermalm, M. (2015). De äldsta som aktörer i civilsamhället : omfattning, förändringar och profiler. In: Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomquist, Emilia Forsell och Lars Trädgårdh (Ed.), Med kärlek till det oordnade (pp. 157 -178). Stockholm: Ersta Sköndal högskola More information
Jegermalm, M., Jeppsson Grassman, E. (2012). Omsorgens gestaltningar i civilsamhället. In: Eva Jeppsson Grassman & Anna Whitaker (Ed.), Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv (pp. 31 -55). Lund More information
Jegermalm, M., Jeppsson Grassman, E. (2011). Äldres engagemang i civilsamhället: roller och profiler. In: Kerstin Gynnerstedt & Maria Wolmesjö (Ed.), Tredje åldern: sociala aspekter och medborgarskap (pp. 81 -96). Malmö: Gleerups utbildning More information
Renblad, K., Henning, C., Jegermalm, M. (2009). Future Workshop as a Method for Societally motivated Research and Social Planning. In: Cecilia Henning & Karin Renblad (Ed.), Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An international antology (pp. 185 -211). Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University More information
Jegermalm, M. (2003). Stöd till äldres anhöriga: socialpolitik och praktik. In: Eva Jeppsson Grassman (Ed.), Anhörigskapets uttrycksformer (pp. 157 -184). Lund: Studentlitteratur More information
Jegermalm, M. (2002). Kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga och samverkan kring anhörigstöd. In: Eva Jeppsson Grassman (Ed.), Anhöriga och anhörigstöd i Stockholms län: sammanfattning av ett forskningsprojekt (pp. 51 -58). Stockholm: Sköndalsinstitutet More information

Konferensbidrag

Jegermalm, M., Torgé, C., Wilińska, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Bülow, P. (2019). Filling the gaps? – The role of voluntary organizations in supporting older people with severe mental illnesses in Sweden: Towards increased responsibility for the civil society beyond the dichotomous substitute-or-complement paradigm. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Bülow, P., Bülow, P., Wilińska, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M. (2019). The meaning of illness, times and spaces: Stories about severe mental illness from a life course perspective. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Wilińska, M., Bülow, P., Jegermalm, M. (2018). Similarities and Differences when Comparing Older People with Severe Mental Illness and a Population-based Study of Older People: Care and Living Conditions for Older People with Severe Mental Illness. Aging & Society: 8th Interdisciplinary Conference, Toyo University, Tokyo, Japan, 18–19 September 2018. More information
Wilińska, M., Bülow, P., Bülow, P., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M., Torgé, C. (2018). Severe mental illness from a life course perspective – the meaning of times and spaces. Narratives by older people living in homes for the Elderly. The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2-4 May, 2018, Oslo, Norway. More information
Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Torgé, C., Wilińska, M., Bülow, P., Jegermalm, M. (2018). Older people with and without mental illness – Register-based population study from Sweden. The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2-4 May, 2018, Oslo, Norway. More information
Bülow, P., Bülow, P., Wilińska, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M. (2018). Care and living conditions for older people with severe mental illness in a Swedish municipality. Nationell forskningskonferens i socialt arbete, 9-10 October 2018, Örebro University, Örebro, Sweden. More information
Ernsth Bravell, M., Jegermalm, M., Fransson, E., Zarit, S. (2016). Reciprocal patterns of support of very old people and their families. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016.. More information
Jegermalm, M., Jeppsson Grassman, E. (2012). Civic participation among old-old people in Sweden at a time of change. Ageing in the light of crises: Economic crisis, demographic change, and the search for meaning. Umeå University, October 3-5, 2012. More information
Jegermalm, M., Henning, C. (2012). The role of civil society in health and social services: the Swedish case. IFA 11th global conference on ageing. 28 May- 1 June 2012. More information
Jegermalm, M. (2012). The Importance of Unpaid Caregiving Activities: Lessons from Sweden in an International Perspective. Stony Brook Southampton International Roundtable on Aging, Stony Brook, New York, October 17-19. More information
Anme, T., Henning, C., Jegermalm, M., Lowenstein, A., McCall, M., Scharlach, A. (2009). Supporting elders in various cultural contexts: The Role of Governments, markets and Civil Society in Israel, Japan, Sweden and the United States. XIX World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris July 2009. More information

Rapport

von Essen, J., Jegermalm, M., Svedberg, L. (2015). Folk i rörelse: medborgerligt engagemang 1992-2014. More information
Jegermalm, M., Malmberg, B., Sundström, G. (2014). Anhöriga äldre angår alla!. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Hälsohögskolan i Jönköping More information
Jegermalm, M., Sundström, G. (2014). Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar?. Stockholm: Forum - Idéburna organisationer med social inriktning More information
Svedberg, L., von Essen, J., Jegermalm, M. (2010). Svenskarnas engagemang är större än någonsin: insatser i och utanför föreningslivet. Stockholm: Ersta Sköndal högskola More information
Renblad, K., Henning, C., Jegermalm, M. (2009). Framtidsverkstad som metod inom social planering och samhällsmotiverad forskning: Hur skapar vi ett åldrandevänligt samhälle?. Jönköping: Luppen kunskapscentrum More information
Jegermalm, M., Sundh, K. (2005). Social mobilisering i frivillig regi: en studie av Svenska Röda korsets arbete med lokala utsatthets- och kapacitetsstudier. Stockholm: Sköndalsinstitutet More information
Jegermalm, M. (2002). Anhörigstöd: en uppföljningsstudie av kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga. Stockholm: Sköndalsinstitutet More information
Jegermalm, M., Whitaker, A. (2000). Upptäckten av anhöriga?: kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga i Stockholms län. Stockholm: Sköndalsinstitutet More information
Hansson, J., Jegermalm, M., Whitaker, A. (2000). Att ge och ta emot hjälp: anhöriginsatser för äldre och anhörigstöd - en kunskapsöversikt. Sköndal: Sköndalsinstitutet More information