Cecilia Ottosson

Universitetsadjunkt Biomedicinsk laboratorievetenskap

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin , Hälsohögskolan

Filosofie magister


Kontakt

Rum
Ga1007
Telefon
+46 36-10 1301
Signatur/Kortnamn
JOCE
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.