Eva Johansson

Universitetslektor logistik
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Docent

Kontakt

Rum
A2215
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Eva Johanssons tidigare forskning har till övervägande del fokuserat på hur man effektivt skall kunna integrera materialförsörjningsaspekter i ett tidigt stadium av produktutvecklingsprojekt genom systematiska utformningsprocesser och förbättrad informationshantering. Forskningen inom logistik vid Tekniska högskolan i Jönköping är inriktad mot planering och styrning, samverkan mellan kunder och leverantörer, materialhantering samt produktions- och logistikekonomi med fokus på små och medelstora företag.

Biografi

Eva Johansson arbetar sedan 2006 som universitetslektor i Logistik vid Tekniska högskolan i Jönköping. Hon avlade sin civilingenjörexamen i Industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola 1992 och efter några år i industrin samt på hemmafronten tillsammans med sina barn återvände hon som doktorand vid Chalmers där hon avlade en teknisk doktorsexamen i Logistik och transport 2006. Efter doktorsexamen styrde Eva sin väg österut, dock inte så långt som till de småländska skogarna norr om Oskarshamn där hon föddes 1969, utan stannade vid Vätterns strand i Jönköping.