Eva Johansson

Universitetslektor Logistik
Docent

Forskning

Eva Johanssons forskning har till övervägande del fokuserat på hur företag effektivt skall kunna integrera logistik i ett tidigt stadium av produktutvecklingsprocessen genom systematiska utformningsprocesser och förbättrad informationshantering. 

Biografi

Eva Johansson arbetar sedan 2006 som universitetslektor i Logistik vid Tekniska högskolan i Jönköping. Hon avlade sin civilingenjörexamen i Industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola 1992 och efter några år i industrin samt på hemmafronten tillsammans med sina barn återvände hon som doktorand vid Chalmers där hon avlade en teknisk doktorsexamen i Logistik och transport 2006. Efter doktorsexamen styrde Eva sin väg österut, dock inte så långt som till de småländska skogarna norr om Oskarshamn där hon föddes 1969, utan stannade vid Vätterns strand i Jönköping.

Artikel

Reitsma, E., Hilletofth, P., Johansson, E. (2023). Supply chain design during product development: a systematic literature review. More information
Reitsma, E., Haug, A., Hilletofth, P., Johansson, E. (2023). Engaging with ‘Engineer for Supply Chain’ (EfSC): insights from two engineer-to-order manufacturers Production planning & control (Print). More information
Tiedemann, F., Wikner, J., Johansson, E. (2021). Understanding lead-time implications for financial performance – a qualitative study Journal of Manufacturing Technology Management, 32(9), 183-207. More information
Tiedemann, F., Johansson, E., Gosling, J. (2020). Structuring a new product development process portfolio using decoupling thinking Production planning & control (Print), 31(1), 38-59. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J., Johansson, E. (2017). Customer-differentiated triadic interaction based on decoupling points Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, 10(2), 185-205. More information
Wikner, J., Johansson, E. (2015). Inventory classification based on decoupling points Production & Manufacturing Research, 3(1), 218-235. More information
Fredriksson, A., Johansson, E. (2009). Integrating logistics into the outsourcing process International Journal of Logistics, 12(4), 281-298 Oxon: Taylor & Francis . More information
Johansson, E. (2009). Information management for materials supply systems design International Journal of Production Research, 47(8), 2217-2229 Oxon: Taylor & Francis . More information
Johansson, E. (2007). Towards a design process for materials supply systems International Journal of Operations & Production Management, 27(4), 388-408. More information
Johansson, E. (2006). Överföring och användning av information för utformning av logistiksystem PLAN-nytt. More information
Johansson, E., Bellgran, M., Johansson, M. (2006). Evaluation of materials supply systems during product development projects International Journal of Production Research, 44(5), 903-917. More information
Johansson, E., Johansson, M. (2006). Materials supply systems design in product development projects International Journal of Operations & Production Management, 26(4), 371-393. More information
Johansson, E. (2005). Utveckling av logistiksystem i produktutvecklingsprojekt Transport och hantering. More information
Johansson, E., Medbo, L. (2004). On the use of product data in the design of the materials supply system Journal of Manufacturing Technology Management, 15(7), 641-650. More information
Johansson, E., Johansson, M. (2004). The information gap between design engineering and materials supply systems design International Journal of Production Research, 42(17), 3787-3801. More information

Doktorsavhandling

Johansson, E. (2006). Materials supply systems design during product development projects (Doctoral thesis, Göteborg: Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology). More information

Konferensbidrag

Reitsma, E., Hilletofth, P., Johansson, E. (2019). Performing Supply Chain Design Activities during Product Development Projects: A Systematic Literature Review. OSCM 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 15 – 18 December, 2019,Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Tiedemann, F., Johansson, E., Wikner, J. (2016). Strategiska ledtiders inverkan på räntabilitet. PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016: Logistik – teori möter praktik, Växjö, 19-20 oktober, 2016.. More information
Johansson, E., Tiedemann, F. (2016). Using decoupling thinking in NPD. 23rd EurOMA International Annual Conference, June 17 - 22, 2016, Trondheim, Norway. More information
Tiedemann, F., Johansson, E., Wikner, J. (2016). Strategic lead-time implications on return on assets. 23rd EurOMA International Annual Conference, June 17 - 22, 2016, Trondheim, Norway. More information
Tiedemann, F., Johansson, E., Gosling, J. (2015). Extending and applying an engineering based framework for decoupling points. 22nd International Annual EurOMA Conference, Neuchâtel, Switzerland, June 28 - July 1, 2015.. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Johansson, E. (2015). Leagility in a triad with multiple decoupling points. Berlin: Springer, International Conference in Advances in Production Management Systems, Tokyo, Japan, September 5 - 9, 2015. More information
Bäckstrand, J., Johansson, E., Ohlson, N. (2014). Extending the customer differentiated supply method to new product development. 21st International Annual EurOMA Conference, Palermo, Italy, 22-25 June, 2014. More information
Bäckstrand, J., Johansson, E. (2013). Customer-driven Purchasing: Empirical applications. The 25th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Gothenburg, Sweden, 4-5 June 2013. More information
Bäckstrand, J. Johansson, E. Wikner, J. Andersson, R. Carlsson, B. Kornebäck, F. , ... Spaak B. (2013). A method for customer-driven purchasing. 20th International Annual EurOMA Conference, Dublin, Ireland, 9-11 June 2013. More information
Wikner, J., Johansson, E., Persson, T. (2009). Process based inventory classification. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information
Johansson, E. (2007). A design process for materials supply systems. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information
Fredriksson, A., Johansson, E. (2007). Integrating logistics factors into an outsourcing process. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information
Johansson, E. (2007). Information management for materials supply systems design. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information
Johansson, E. (2004). Structuring materials supply systems design according to a stage-gate process. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information
Johansson, E., Bellgran, M., Johansson, M. (2004). Evaluation of materials supply systems during product development projects. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information
Johansson, E., Medbo, L., Johansson, M. (2003). The information gap between design engineering and materials supply systems design. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information
Johansson, E. (2001). Integration of materials supply aspects in product development projects: A case study from the automotive industry. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information
Johansson, E. (2001). Design of materials supply systems in product development projects: An empirical study from the car industry. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information
Johansson, E., Heuman, S., Johansson, M. (2000). Influence of shipment size on logistics costs in the ordering company. The 21st Annual Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden. More information

Licentiatavhandling

Johansson, E. (2001). Design of materials supply systems in product development projects: Difficulties and requirements (Licentiate thesis). Department of Transportation and Logistics, Chalmers University of Technology, Göteborg More information