Joel Johansson

Docent

Forskning

Idag är effektiv kundanpassning en av viktigaste produktionsstrategierna för tillverkningsföretag för att hålla sig konkurrenskraftiga. Det främsta syftet är att öka nivån på kundnöjdhet genom att erbjuda kundspecifika lösningar med nästintill samma effektivitet som vi massproduktion. Företag som lyckats ta tillvara på fördelarna med effektiv kundanpassning de senaste decennierna har i många avseenden säkerställt stora fördelar och vunnit markandasandelar.

För att nå en mycket hög nivå av kundanpassning, individualisering av produkter, har ett ökande antal företag börjat automatisera sina konstruktionsprocesser så att anpassningen är baserad inte bara på standardiserade förtillverkade komponenter, utan också på tekniska lösningar som anpassas till varje enskild order. Den här trenden brukar kallas för design automation och har sina rötter inom både maskinkonstruktion och datavetenskap.

Joel Johanssons forskning har hittills fokuserat på hur:

  • konstruktionssystem kan göras så flexibla som möjligt
  • vad som händer om det finns flera sätt att lösa konstruktionsuppgifterna på
  • hur analys av produktegenskaper kan göras automatiskt (automatiserade FEM-beräkningar)
  • man mäter och hanterar komplexitet i automatiserad konstruktion

Biografi

Joel Johansson har en doktorsexamen i Produkt- och Produktionsutveckling från Chalmers tekniska högskola och en magisterexamen i Maskinteknik med inriktning Produktutveckling och Design från Tekniska högskolan i Jönköping och blev befodrad som docent i produktutveckling 2018.

 

Artikel

Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2020). Multidisciplinary design automation – A conceptual framework for working with product model extensions International Journal of Agile Systems and Management, 13(1), 28-47. More information
Raudberget, D., Elgh, F., Stolt, R., Johansson, J., Lennartsson, M. (2019). Developing agile platform assets: exploring ways to reach beyond modularisation at five product development companies International Journal of Agile Systems and Management, 12(4), 311-331. More information
Johansson, J., Contero, M., Company, P., Elgh, F. (2018). Supporting connectivism in knowledge based engineering with graph theory, filtering techniques and model quality assurance Advanced Engineering Informatics, 38, 252-263. More information
Olofsson, J., Cenni, R., Cova, M., Bertuzzi, G., Salomonsson, K., Johansson, J. (2018). Multidisciplinary shape optimization of ductile iron castings by considering local microstructure and material behaviour Structural and multidisciplinary optimization (Print), 57(5), 1889-1903. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2018). Review of CAD-model Capabilities and Restrictions for Multidisciplinary use Computer-Aided Design and Applications, 15(4), 509-519. More information
Jansson, J., Gustafsson, T., Salomonsson, K., Olofsson, J., Johansson, J., Appelsved, P., Palm, M. (2018). An anisotropic non-linear material model for glass fibre reinforced plastics Composite structures, 195, 93-98. More information
Johansson, J. (2017). Exploring design content in cad-models and knowledge bases using graph theory and filtering , 41(4), 5-15. More information
Olofsson, J., Salomonsson, K., Johansson, J., Amouzgar, K. (2017). A methodology for microstructure-based structural optimization of cast and injection moulded parts using knowledge-based design automation Advances in Engineering Software, 109, 44-52. More information
André, S., Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R. (2017). The design platform – a coherent platform description of heterogeneous design assets for suppliers of highly customised systems Journal of engineering design (Print), 28(10-12), 599-626. More information
Pabolu, V., Stolt, R., Johansson, J. (2017). Flexible manufacturability analysis applied to the welding process to increase sustainability in engineer to order businesses International Journal of Agile Systems and Management, 10(3/4), 271-294. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Capturing, structuring and accessing design rationale in integrated product design and manufacturing processes Advanced Engineering Informatics, 30(3), 522-536. More information
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M. (2015). Managing Risk in the Introduction of New Technology in Products Journal of Aerospace Operations, 3(3-4), 167-184. More information
Johansson, J. (2014). A Feature and Script Based Integration of CAD and FEA to Support Design of Variant Rich Products Computer-Aided Design and Applications, 11(5), 552-559. More information
Johansson, J. (2011). How to Build Flexible Design Automation Systems for Manufacturability Analysis of the Draw Bending of Aluminum Profiles Journal of manufacturing science and engineering, 133(6). More information

Doktorsavhandling

Johansson, J. (2011). Automated Computer Systems for Manufacturability Analyses and Tooling Design: Applied to the Rotary Draw Bending Process (Doctoral thesis, Göteborg: Chalmers Reproservice). More information

Antologibidrag

Elgh, F., Johansson, J. (2020). Traceability in engineer-to-order businesses. In: J. Stjepandić, N. Wognum & W. J. C. Verhagen (Ed.), Systems engineering in research and industrial practice: Foundations, developments and challenges (pp. 115 -145). Cham: Springer More information
Johansson, J., Elgh, F. (2019). Knowledge objects enable mass-individualization. In: Andrés-Pérez E., González L., Periaux J., Gauger N., Quagliarella D., Giannakoglou K. (Ed.), Evolutionary and Deterministic Methods for Design Optimization and Control With Applications to Industrial and Societal Problems. (pp. 371 -386). Cham: Springer More information

Konferensbidrag

Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2021). Capturing and Sharing Design Rationale for Customized Design Variants in an Integrated Design Environment. El Paso, TX, USA: CAD Solutions, CAD’21, Barcelona, Spain, July 5-7, 2021. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2019). Support reuse and maintenance of design information in a development process of custom engineered product. 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 16-19 December 2018, Bangkok, Thailand. More information
Johansson, J., Poorkiany, M. (2019). Integrating knowledge objects and e-books to support six roles in the design automation life-cycle. 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 30 – August 1, 2019, Tokyo, Japan. More information
Poorkiany, M., Johansson, J. (2019). Integrating knowledge objects and design descriptions to support maintenance of design automation systems. 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 30 – August 1, 2019, Tokyo, Japan. More information
Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M., Stolt, R., Raudberget, D. (2018). Traceability of decisions in product realization processes of custom engineered products. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia. More information
Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R., Lennartsson, M., Heikkinen, T., Raudberget, D. (2018). Platform Models for Agile Customization – What's Beyond Modularization?. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2018). Extended design assets enabling automated tool development as a part of a product platform approach. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia. More information
Johansson, J., Elgh, F. (2017). Knowledge Objects Enable Mass-Individualization. Madrid: Technical University of Madrid, EUROGEN2017 : International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, Madrid, Sep 13-15, 2017.. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Review of CAD-model Capabilities and Restrictions for Multidisciplinary use. CAD'17, Okayama, August 10-12, 2017.. More information
Raudberget, D. Levandowski, C. André, S. Isaksson, O. Elgh, F. Müller, J. , ... Stolt R. (2017). Supporting Design Platforms by Identifying Flexible Modules. International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, 21-25 August, 2017.. More information
Olofsson, J., Cenni, R., Cova, M., Bertuzzi, G., Salomonsson, K., Johansson, J. (2017). Multidisciplinary shape optimization of ductile iron castings byconsidering local microstructure and material behaviour. 12th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimisation, Braunschweig, 5th – 9th June, 2017.. More information
Johansson, J. (2017). Exploring design content in cad-models and knowledge bases using graph theory and filtering. 2017 international conference on Methods & Tools for CAE - concepts and applications, 18 Oct – 20 Oct 2017, Bielsko-Biała, Poland. More information
Johansson, J. (2017). Analysing Engineering Knowledge in CAD-models and Spread Sheets using Graph Theory and Filtering. 24th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, 10 July to 14 July, 2017.. More information
Johansson, J., Elgh, F. (2017). Automated Design Assessment as a Strategic Part of Design Platforms. 24th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, 10 July to 14 July, 2017.. More information
Johansson, J., Elgh, F. (2017). Applying Connectivism to Engineering Knowledge to Support the Automated Business. 24th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, 10 July to 14 July, 2017.. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Support management of product families and the corresponding automation systems – A method to capture and share design rationale. ICED17 the 21st International Conference on Engineering Design. More information
Elgh, F., André, S., Johansson, J., Stolt, R. (2017). Design Platform - A Coherent Model for Management and Use of Mixed Design Assets. 24th ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, July 10-14, 2017.. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Extended CAD-models – State of Practice within Three Companies. IEEM2017, International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10-13 December, 2017, Singapore. More information
Johansson, J., Stolt, R., Raudberget, D. (2016). An approach to capture engineering knowledge through visual evaluation of mass generated design proposals. DESIGN 2016, 14th International Design Conference. More information
Elgh, F., André, S., Johansson, J., Stolt, R. (2016). Design Platform: Setting the Scope and Introducing the Concept. DESIGN 2016, 14th International Design Conference. More information
Pabolu, V., Stolt, R., Johansson, J. (2016). Manufacturability Analysis for Welding: A Case Study Using Howtomation© Suite. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016.. More information
Stolt, R., Johansson, J., André, S., Heikkinen, T., Elgh, F. (2016). How to Challenge Fluctuating Requirements: Results from Three Companies. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016.. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Assessment of Simulation Ready CAD Models in a Set Based Concurrent Engineering Context. DESIGN 2016, 14th International Design Conference. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Capturing, structuring, and accessing design rationale across product design and FEA. PLM 15: The IFIP WG5.1 12th International Conference on Product Lifecycle Management, Doha, Qatar, October 18-21, 2015.. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2016). An explorative study on management and maintenance of systems for design and manufacture of customized products. 2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 04 Dec - 07 Dec 2016, Bali, Indonesia. More information
Johansson, J., André, S., Elgh, F. (2015). Simulation ready CAD-models as a means for knowledge transfer between technology development and product development. Glasgow, Scottland, UK: The Design Society, 20th International Conference on Engineering Design (ICED), Milan, Italy, July 27-31, 2015. More information
Johansson, J. (2015). Howtomation© Suite: A Novel Tool for Flexible Design Automation. 22nd ISPE-Inc International Conference on Concurrent Engineering, Delft Univ Technol, Delft, NETHERLANDS. More information
Hjertberg, T., Stolt, R., Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2015). Implementation and management of design systems for highly customized products – state of practice and future research. 22nd ISPE-Inc International Conference on Concurrent Engineering, Delft Univ Technol, Delft, Netherlands. More information
Elgh, F., Johansson, J. (2014). Knowledge Object - a Concept for Task Modelling Supporting Design Automation. Amsterdam: IOS Press, 21th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 8-11 September, Beijing, China. More information
Johansson, J., Poorkiany, M., Elgh, F. (2014). Design Rationale Management – a Proposed Cloud Solution. Amsterdam: IOS Press, 21th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2014). Supporting Tooling Design of Customized Products by Instant Access to Design Rationale. Swedish Production Symposium 2014. More information
André, S., Stolt, R., Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M. (2014). Managing Fluctuating Requirements by Platforms Defined in the Interface Between Technology and Product Development. Amsterdam: IOS Press, The 21st ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 8-11 September, Beijing, China. More information
Johansson, J., Elgh, F. (2013). How to Successfully Implement Automated Engineering Design Systems: Reviewing Four Case Studies. Amsterdam: IOS Press, 20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Johansson, J. (2013). A feature and script based integration of CAD and FEA to support design of variant rich products. CAD’13 JUNE 17 ‐ 20, 2013 UNIVERSITY OF BERGAMO BERGAMO, ITALY. More information
Johansson, J., Elgh, F. (2013). Three examples of how DSM enhances engineering design automation. 15th International Dependency and Structure Modelling Conference, DSM 2013; Melbourne, VIC; Australia; 29 August 2013 through 30 August 2013. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2013). A Case Study on Implementing Design Automation: Identified Issues and Solution for Documentation. Amsterdam: IOS Press, 20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 2-6 September, Melbourne, Asutralia. More information
Johansson, J., Cederfeldt, M. (2012). Interactive Case Based Reasoning through Visual Representation: Supporting the Reuse of Components in variant-rich products. Design2012, May 21-24, 2012, Dubrovnik, Croatia. More information
Johansson, J. (2012). Combining Case Based Reasoning and Shape Matching Based on Clearance Analyzes to Support the Reuse of Components. ASME 2012 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2012). More information
Johansson, J. (2009). Automatic Producibility Analysis of the Draw Bending of Aluminium Tubes with Several Bends. Glasgow: NAFEMS Ltd, ASME 2012 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2012). More information
Johansson, J. (2009). Automated Manufacturability Analysis of the Draw Bending of Complex Aluminum Profiles. ASME 2012 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2012). More information
Johansson, J. (2008). Manufacturability Analysis Using Integrated KBE, CAD and FEM. ASME 2008 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2008). More information
Johansson, J. (2007). A flexible design automation system for toolsets for the rotary draw bending of aluminium tubes. ASME 2008 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2008). More information
Johansson, J., Sunnersjö, S. (2006). Automated design of rotary draw bending tools: an approach based on generic CAD-models driven by heuristic and algorithmic knowledge. ASME 2008 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2008). More information

Övrigt

Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. . Capture, structure and share design rationale in a design family development process. More information
Salim, R., Säfsten, K., Winroth, M., Johansson, J. . Automation decisions from a manufacturing strategy perspective – A systematic literature review. More information

Licentiatavhandling

Johansson, J. (2008). Design Automation Systems for Production Preparation: Applied on the Rotary Draw Bending Process (Licentiate thesis, Göteborg: Chalmers). More information