Linda Johansson

Ämnesföreträdare Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningschef
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan
Docent

Kontakt

Rum
Ga811
Telefon
Schema
Ändra din information

Linda Johansson är docent i hälsa och vårdvetenskap och disputerad i omvårdnad. Hon är avdelningschef och lektor vid Institutet för gerontologi och innehar också uppdraget som ämnesansvarig/programansvarig i hälsa och vårdvetenskap vid Forskarskolan hälsa och välfärd. 

Hennes avhandling från 2013 syftade till att utforska och beskriva måltidsrelaterade aktiviteter (planera, inhandla och laga mat), måltider och näringstillstånd bland hemmaboende personer med demenssjukdom. Resultaten visade att det finns ett samband mellan minskad kognitiv förmåga och ökad risk för undernäring. Förändringar rörande måltidsrelaterade aktiviteter och måltider påverkar både personer med demens och deras partners. Därför är det viktigt att stödja båda i paret och utgå från ett personcentrerat förhållningssätt.

Mellan 2014-2018 var Linda delaktig i ett projekt som finansierades av Vetenskapsrådet, först som postdok och senare som forskare. Projektet fokuserade på hälsosamt åldrande och några viktiga fynd är att; 1) personer med demenssjukdom har hög risk för malnutrition men också att ett strukturerat preventivt arbetssätt kan förbättra näringstillståndet, 2) det finns ett samband mellan näringstillstånd och oral hälsa bland äldre. Vård och omsorgspersonal behöver således lägga fokus på den orala hälsan och 3) genom att kombinera olika registerdata så är det möjligt att studera vården över tid bland individer.

För närvarande fokuserar Lindas forskning på tvång och begränsningar bland personer med demenssjukdom, våld i nära relationer bland äldre samt preventiv vård för äldre inom bl.a. områdena nutrition, fall, trycksår, oral hälsa och läkemedel.

 

 

Antologibidrag

Torgé, C., Johansson, L., Östlund, L. (2020). Äldres psykiska hälsa och sårbarhet. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 125 -152). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Johansson, L., Östlund, L. (2020). Geriatrisk vård och omsorg. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 301 -352). Malmö: Gleerups Utbildning AB

Artikel

Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2021). Evaluation of older persons' medications: a critical incident technique study exploring healthcare professionals' experiences and actions. BMC Health Services Research, 21(1).
Siebmanns, S., Johansson, L., Sandberg, J., Johansson, P., Broström, A. (2020). Experiences and management of incidents that influence sleep in patients with cardiovascular disease and insomnia Journal of Cardiovascular Nursing, 35(4), 364-374.
Johansson, L. Finkel, D. Lannering, C. Dahl Aslan, A. Andersson-Gäre, B. Hallgren, J. , ... Ernsth-Bravell M. (2020). Using aggregated data from Swedish national quality registries as tools to describe health conditions of older adults with complex needs Aging Clinical and Experimental Research.
Hallgren, J., Johansson, L., Lannering, C., Ernsth-Bravell, M., Gillsjö, C. (2020). Health- and social care in the last year of life among older adults in Sweden BMC Palliative Care, 19(1).
Lindmark, U., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Finkel, D. (2020). Oral health is essential for quality of life in older adults: A Swedish National Quality Register Study Gerodontology.
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). Older persons’ experiences regarding evaluation of their medication treatment: An interview study in Sweden Health Expectations, 22(6), 1294-1303.
Lu, Q., Mårtensson, J., Zhao, Y., Johansson, L. (2019). Living on the edge: Family caregivers’ experiences of caring for post-stroke family members in China: A qualitative study International Journal of Nursing Studies, 94, 1-8.
Johansson, L., Silén, M. (2018). Research methods in nursing students’ Bachelor's theses in Sweden: A descriptive study Nurse Education Today, 66, 187-193.
Lindmark, U., Jansson, H., Lannering, C., Johansson, L. (2018). Oral health matters for the nutritional status of older persons: A population-based study Journal of Clinical Nursing, 27(5-6), 1143-1152.
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2018). Internet-based CBT for insomnia in the general population - a description of design, measurements and interventions in recent RCT studies Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 290-291.
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2018). "You can’t always get what you want” - methodological challenges with an internet-based CBT intervention for insomnia among patients with cardiovascular disease Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 291.
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Finkel, D. (2018). Using National Quality Registries In Gerontological Research: Pros and Cons Innovation in Aging, 2(suppl_1), 149.
Johansson, L., Wijk, H., Christensson, L. (2017). Improving Nutritional Status of Older Persons with Dementia Using a National Preventive Care Program The Journal of Nutrition, Health & Aging, 21(3), 292-298.
Johansson, L., Wijk, H., Christensson, L. (2017). Health Care Professionals' Usage and Documentation of a Swedish Quality Registry Regarding Preventive Nutritional Care Quality Management in Health Care, 26(1), 15-21.
Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., Christensson, L. (2017). Staff views on how to improve mealtimes for elderly people with dementia living at home Dementia, 16(7), 835-852.
Lannering, C., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2017). The effect of a structured nutritional care programme in Swedish nursing homes , 64-70.
Lannering, C., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L. (2017). Prevention of falls, malnutrition and pressure ulcers among older persons: nursing staff’s experiences of a structured preventive care process Health & Social Care in the Community, 25(3), 1011-1020.
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2017). Insomnia in patients with cardiovascular disease - a review of causes, consequences and nursing interventions European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S31.
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2017). Internet-based Intervention to treat insomnia in patients with cardiovascular disease European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S75.
Silén, M., Johansson, L. (2016). Aims and theoretical frameworks in nursing students' Bachelor's theses in Sweden: A descriptive study Nurse Education Today, 37, 91-96.
Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., Christensson, L. (2014). Spouses' experiences of mealtimes with a partner suffering from dementia The journal of aging research & clinical practice, 3(4), 237-244.
Johansson, L., Christensson, L., Sidenvall, B. (2011). Managing mealtimes tasks: told by persons with dementia Journal of Clinical Nursing, 20(17), 2552-2562.
Johansson, L., Sidenvall, B., Malmberg, B., Christensson, L. (2009). Who will become malnourished?: A prospective study of factors associated with malnutrition in older persons living at home The Journal of Nutrition, Health & Aging, 13(10), 855-861.

Doktorsavhandling

Johansson, L. (2013). Foodwork and meals in everyday life among persons with dementia and their partners (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences).

Konferensbidrag

Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Östlund, L. (2019). Wellbeing without restraints and coercion, the zero vision. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Fauth, B., Johannesson, S., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Malmberg, B., Johansson, B., Zarit, S. (2019). Sustained and successful model in international gerontological education: A short study abroad course fostering research collaboration and educational training for over a decade. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). "I trust my physician but want to be involved"  - Older persons' Experiences of regarding evaluation of their medication treatment. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Johansson, L., Ernsth-Bravell, M., Finkel, D. (2019). Health and social care in the most ill older persons. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Finkel, D., Lindmark, U., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Oral health predicts quality of life in data from Swedish National Quality Registries. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Östlund, L., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2019). Wellbeing of persons with dementia without restraints and coercion. 9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER2019), 23-25 May, 2019, Gothenburg, Sweden.
Johansson, L. (2018). Effects of using a preventive care model among persons with dementia in ordinary home and nursing home with poor nutritional status. 5th International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, 10-12 September 2018, Vienna, Austria.
Johansson, L., Wijk, H., Christensson, L. (2016). Improving nutritional status among persons with dementia by performing individualized interventions. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016..
Johansson, L., Lannering, C., Anna K., D. (2016). Changes in nutritional status and its association with death among older persons. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016..

Övrigt