Linda Johansson

Universitetslektor omvårdnad

Forskare
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Filosofie doktor


Legitimerad Sjuksköterska


Linda Johanssons forskning innefattar tre delområden; åldrande, parrelationer och måltider i hemmet.

Hennes avhandling syftade till att utforska och beskriva måltidsrelaterade aktiviteter (planera, inhandla och laga mat), måltider och näringstillstånd bland hemmaboende personer med demenssjukdom. Detta studerades såväl kvalitativt som kvantitativt, och data insamlades från äldre, närstående och personal. Resultaten visade att det finns ett samband mellan minskad kognitiv förmåga och ökad risk för undernäring. Förändringar rörande måltidsrelaterade aktiviteter och måltider påverkar både personer med demens och deras partners. Därför är det viktigt att tidigt stödja både personen med demens och partner. För att möta individuella behov, önskemål och problem skulle personcentrerad vård kunna användas som utgångspunkt vid planering av stödinsatser.

Linda är lektor vid Avdelningen för omvårdnad och har sedan juli 2014 även en postdoktortjänst vid Institutet för Gerontologi i ett projekt som syftar till hitta verktyg för att bemöta, behandla och förebygga multisjuklighet och multipla funktionella problem bland den åldrande befolkningen.

Artikel

Lu, Q., Mårtensson, J., Zhao, Y., Johansson, L. (2019). Living on the edge: Family caregivers’ experiences of caring for post-stroke family members in China: A qualitative study International Journal of Nursing Studies, 94, 1-8. More information
Johansson, L., Silén, M. (2018). Research methods in nursing students’ Bachelor's theses in Sweden: A descriptive study Nurse Education Today, 66, 187-193. More information
Lindmark, U., Jansson, H., Lannering, C., Johansson, L. (2018). Oral health matters for the nutritional status of older persons: A population-based study Journal of Clinical Nursing, 27(5-6), 1143-1152. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2018). Internet-based CBT for insomnia in the general population - a description of design, measurements and interventions in recent RCT studies Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 290-291. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2018). "You can’t always get what you want” - methodological challenges with an internet-based CBT intervention for insomnia among patients with cardiovascular disease Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 291. More information
Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Finkel, D. (2018). Using National Quality Registries In Gerontological Research: Pros and Cons , 2(suppl_1), 149. More information
Johansson, L., Wijk, H., Christensson, L. (2017). Improving Nutritional Status of Older Persons with Dementia Using a National Preventive Care Program The Journal of Nutrition, Health & Aging, 21(3), 292-298. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2017). Internet-based Intervention to treat insomnia in patients with cardiovascular disease European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S75. More information
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2017). Insomnia in patients with cardiovascular disease - a review of causes, consequences and nursing interventions European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S31. More information
Johansson, L., Wijk, H., Christensson, L. (2017). Health Care Professionals' Usage and Documentation of a Swedish Quality Registry Regarding Preventive Nutritional Care Quality Management in Health Care, 26(1), 15-21. More information
Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., Christensson, L. (2017). Staff views on how to improve mealtimes for elderly people with dementia living at home Dementia, 16(7), 835-852. More information
Lannering, C., Johansson, L., Ernsth-Bravell, M. (2017). The effect of a structured nutritional care programme in Swedish nursing homes , 64-70. More information
Lannering, C., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L. (2017). Prevention of falls, malnutrition and pressure ulcers among older persons: nursing staff’s experiences of a structured preventive care process Health & Social Care in the Community, 25(3), 1011-1020. More information
Silén, M., Johansson, L. (2016). Aims and theoretical frameworks in nursing students' Bachelor's theses in Sweden: A descriptive study Nurse Education Today, 37, 91-96. More information
Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., Christensson, L. (2014). Spouses' experiences of mealtimes with a partner suffering from dementia The journal of aging research & clinical practice, 3(4), 237-244. More information
Johansson, L., Christensson, L., Sidenvall, B. (2011). Managing mealtimes tasks: told by persons with dementia Journal of Clinical Nursing, 20(17), 2552-2562. More information
Johansson, L., Sidenvall, B., Malmberg, B., Christensson, L. (2009). Who will become malnourished?: A prospective study of factors associated with malnutrition in older persons living at home The Journal of Nutrition, Health & Aging, 13(10), 855-861. More information

Doktorsavhandling

Johansson, L. (2013). Foodwork and meals in everyday life among persons with dementia and their partners (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Konferensbidrag

Johansson, L. (2018). Effects of using a preventive care model among persons with dementia in ordinary home and nursing home with poor nutritional status. 5th International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, 10-12 September 2018, Vienna, Austria. More information
Johansson, L., Wijk, H., Christensson, L. (2016). Improving nutritional status among persons with dementia by performing individualized interventions. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016.. More information
Johansson, L., Lannering, C., Anna K., D. (2016). Changes in nutritional status and its association with death among older persons. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016.. More information

Övrigt

Lannering, C., Ernsth-Bravell, M., Andersson, A., Johansson, L. . Effects of a preventive care process for prevention of malnutrition, falls and pressure ulcers among older people living in Swedish nursing homes. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information