Sara Johansson

Universitetslektor nationalekonomi
Nationalekonomi , Jönköping International Business School
Universitetslektor
CEnSE - Centrum för entreprenörskap och regional utveckling , Jönköping International Business School
Ekonomie Doktor

Kontakt

Rum
B5008
Schema
Ändra din information

Artikel

Bjerke, L., Johansson, S. (2015). Patterns of innovation and collaboration in small and large firms The annals of regional science, 55(1), 221-247. More information
Johansson, B., Johansson, S., Wallin, T. (2015). Internal and external knowledge and introduction of export varieties The World Economy, 38(4), 629-654. More information
Nilsson, P., Johansson, S. (2013). Location determinants of agricultural land prices Jahrbuch für Regional Wissenschaft, 33(1), 1-21. More information
Johansson, S., Andersson, M. (2010). Human capital and the structure of regional export flows Technology in society, 32(3), 230-240. More information
Johansson, S. (2008). R&D Accessibility and Comparative Advantages in Quality Differentiated Goods ICFAI Journal of Knowledge Management, 6(6), 29-51 Hyderabad: The ICFAI University Press . More information
Álvarez, R. Andersson, M. Bellone, F. Brandt, L. Castellani, D. Damijan, J. , ... Johansson S. (2008). Understanding Cross-Country Differences in Exporter Premia: Comparable Evidence for 14 Countries Review of World Economics, 144(4), 596-635. More information
Andersson, M., Lööf, H., Johansson, S. (2008). Productivity and International Trade: Firm Level Evidence from a Small Open Economy Review of World Economics, 144(4), 774-801. More information
Johansson, S., Karlsson, C. (2007). R&D Accessibility and Regional Export Diversity The annals of regional science, 41(3), 501-523. More information

Doktorsavhandling

Johansson, S. (2010). Knowledge, Product Differentiation and Trade (Doctoral thesis, Jönköping: JIBS). More information

Antologibidrag

Johansson, S. (2014). The influence of knowledge on firms export decisions. In: Knowledge, Innovation and Space (pp. 103 -138). More information
Andersson, M., Johansson, S., Lööf, H. (2012). Firm performance and international trade: Evidence from a small open economy. In: Charlie Karlsson, Börje Johansson and Roger R. Stough (Ed.), The Regional Economics Of Knowledge And Talent (pp. 320 -342). More information

Konferensbidrag

Alpfält, T., Johansson, B., Johansson, S. (2012). Scope of export varieties and innovation milieu of local economies. ISGEP Workshop 2012, 26-27 September, KTH, Stockholm, Sweden. More information
Nilsson, P., Johansson, S. (2011). Location determinants of agricultural land prices: Expected returns and location. Western regional science association, 27 February -Mars 2, Monterey, CA, USA. More information
Johansson, S. (2008). The Influence of Knowledge on Export Decisions in Heterogeneous Firms. Trollhättan The 11th Uddevalla Symposium, Kyoto, 15-17 May, 2008.. More information

Rapport

Klaesson, J., Johansson, S., Bjerke, L., Allgurin, M. (2019). Innovationer i jordbruket och på Sveriges landsbygder: En sammanställning av Jordbruksverkets innovationsundersökning 2017. Jönköping: Jordbruksverket More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2019). Framtidens kompetensförsörjning i Skaraborg. Skövde: Skaraborgs Kommunalförbund More information
Johansson, S. (2015). Jordbrukets betydelse för en levande landsbygd. Jönköping: Jordbruksverket More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2015). Företagande och arbetsliv i Sveriges lands- och stadsbygder. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Wallin, T., Johansson, S. (2015). Tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt: En litteraturöversikt. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Johansson, S., Norman, T. (2015). Livsmedelsföretagens internationalisering: En förstudie. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Klaesson, J., Norman, T., Wallin, T., Wixe, S. (2015). Tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Johansson, S., Pettersson, L. (2014). Small-scale food production and location of gourmet restaurants in rural Sweden. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014). Platsbunden innovationsförmåga och arbetskraftens sammansättning. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014). Mångfald och utveckling av långsiktigt hållbara innovationsmiljöer. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Bjerke, L., Johansson, S. (2014). Nätverk och dess betydelse för lokala innovationsmiljöer. Jönköping: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) More information
Johansson, B., Johansson, S., Wallin, T. (2013). Internal and External Knowledge – Innovation of Export Varieties. More information
Johansson, S. (2012). Hållbar samhällsutveckling: Vad innebär det?. Jönköping: Jordbruksverket More information
Johansson, S., Nilsson, P. (2012). Vilka faktorer bestämmer priset på jordbruksmark?. Jönköping: Jordbruksverket More information
Bjerke, L., Johansson, S., Pettersson, L. (2012). Arbete och liv på landsbygden: Landsbygdens förutsättningar i kunskapsekonomin. Jönköping: Jordbruksverket More information
Johansson, B., Alpfält, T., Broström, A., Johansson, S., Lööf, H., Nabavi Larijani, P. (2011). Producenttjänster, ekonomisk omvandling och produktivitet. Östersund: Tillväxtanalys - Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser More information
Johansson, S., Norman, T., Norrman, M. (2010). Matlandet ur ett regionalt perspektiv. Jönköping: Jordbruksverket More information
Clarin, A., Johansson, S. (2009). Hållbar konsumtion av jordbruksvaror: Hur påverkas klimat och miljö av olika matvanor?. Jönköping: Jordbruksverket More information
Johansson, S., Burman, C. (2009). Marknadsanpassning av jordbruket: Hur påverkas kollektiva nyttigheter?. Jönköping: Jordbruksverket More information
Johansson, S. (2009). Market Experiences and Export Decisions in Heterogeneous Firms. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology More information
Andersson, M., Johansson, S. (2009). Scale and Scope: human capital and the structure of regional export flows. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS More information
Johanna, N., Johansson, S. (2008). Förädlade livsmedel på den internationella arenan. Jönköping: Jordbruksverket More information
Johansson, S. (2008). Livsmedelsföretagen och exportmarknaden: Vilka faktorer stimulerar företagens exportdeltagande?. Jönköping: Jordbruksverket More information
Pertl, L. Schiavo, S. Muuls, M. Pisu, M. Álvarez, R. Jaramillo, P. , ... Pisu M. (2007). Exports and Productivity: Comparable Evidence for 14 Countries. New York: World Bank More information
Andersson, M., Johansson, S., Lööf, H. (2007). Productivity and International Trade: firm-level evidence from a small open economy. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS More information
Andersson, M., Johansson, S. (2006). Innovationer och Svensk Export: en pilotstudie. Stockholm: VINNOVA More information
Karlsson, C., Johansson, S. (2006). R&D Accessibility and Regional Export Diversity. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS More information
Johansson, B., Johansson, S. (2005). Konkurrenskraft och ”Terms of Trade”. Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) More information