Susanne Johannesson

Vd-sekreterare
Vd-kansli , Hälsohögskolan

Konferensbidrag

Fauth, B., Johannesson, S., Ernsth-Bravell, M., Johansson, L., Malmberg, B., Johansson, B., Zarit, S. (2019). Sustained and successful model in international gerontological education: A short study abroad course fostering research collaboration and educational training for over a decade. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Johannesson, S., Ernsth Bravell, M. (2010). Training in Gerontology - what is it good for?. 20.e Nordiska kongresen i gerontologi, Island 2010. More information
Larsson, B., Johannesson, S., Brandström, I. (2002). Har distansutbildning betydelse på sikt?: Behållningen av gerontologistudier efter några år.. 20.e Nordiska kongresen i gerontologi, Island 2010. More information
Larsson, B., Johannesson, S., Brandström, I. (1998). Åldrande på distans - en utvärdering av distansutbildning i gerontologi. 20.e Nordiska kongresen i gerontologi, Island 2010. More information