Carina Jonsson

Utbildningshandläggare JTH

Studieadministration , Högskoleservice

Carina har många års erfarenhet av studieadministrativt arbete vid JTH. De senaste åren har även YH-administration blivit en del av arbetsuppgifterna. Hon administrerar följande program:

 Program:
• Logistik och ledning
• Sustainable Supply Chain Management
• Industriell Produktframtagning (Civilingenjör)
• Production Development and Management (Master)
• YH-utbildning