Torbjörn Kalin

Universitetsadjunkt Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Rum
Gc518
Telefon
Schema
Ändra din information

Torbjörn Kalin är doktorand i Välfärd och socialvetenskap samt universitetsadjunkt vid Avdelningen för socialt arbete. Kalins forskning berör den sociala barnavården.

I hans avhandlingsarbete undersöker han genom en kombination av självrapportering, institutionella källor och register samhällets förmåga att upptäcka barn som far illa samt den efterföljande barnavårdsprocessen.

Torbjörn Kalin har en bakgrund som socionom i den sociala barnavården samt har varit forskningassistent och FoU-ledare i ett antal forskningsprojekt.

Artikel

Kalin, T., Persdotter, B., Ahlgren, T., Gerdner, A. (2022). How do child welfare referrals in Sweden match children's self-reporting of severe exposure? Child & Family Social Work, 27(2), 100-111. More information
Kalin, T., Ahlgren, T., Persdotter, B. (2022). Gender disparities in child welfare services' assessments of referrals. Findings from Sweden International Journal of Child Abuse & Neglect, 134. More information
Hagborg, J., Kalin, T., Gerdner, A. (2022). The Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF) used with adolescents - methodological report from clinical and community samples Journal of Child and Adolescent Trauma, 15, 1199-1213. More information
Ahlgren, T., Kalin, T., Gerdner, A. (2021). Self-rated child maltreatment, behavioural problems, and contacts with welfare and police authorities–longitudinal community data [Barns självrapporterade övergrepp, försummelse och beteendeproblem samt kontakter med anmälningsskyldiga verksamheter – baserat på en longitudinell befolkningsstudie] European Journal of Social Work, 24(4), 642-656. More information

Antologibidrag

Bengtsson, S., Kalin, T. (2021). Marknadsorienteringen och välfärdssystemens legitimitet. In: M. Dahlstedt, S. Gruber, M. Herz & P. Lalander (Ed.), Socialt arbete - rörelse, motstånd, förändring (pp. 165 -186). Lund: Studentlitteratur AB More information