Torbjörn Kalin

Universitetsadjunkt Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Doktorand

Torbjörn Kalin är doktorand i Välfärd och socialvetenskap samt universitetsadjunkt vid Avdelningen för socialt arbete. Kalins forskning berör den sociala barnavården.

I hans avhandlingsarbete undersöker han genom en kombination av självrapportering, institutionella källor och register samhällets förmåga att upptäcka barn som far illa samt den efterföljande barnavårdsprocessen.

Torbjörn Kalin har en bakgrund som socionom i den sociala barnavården samt har varit forskningassistent och FoU-ledare i ett antal forskningsprojekt.

Artikel

Hagborg, J., Kalin, T., Gerdner, A. (2022). The Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF) used with adolescents - methodological report from clinical and community samples Journal of Child and Adolescent Trauma, 15, 1199-1213. More information
Kalin, T., Ahlgren, T., Persdotter, B. (2022). Gender disparities in child welfare services' assessments of referrals. Findings from Sweden International Journal of Child Abuse & Neglect, 134. More information
Kalin, T., Persdotter, B., Ahlgren, T., Gerdner, A. (2022). How do child welfare referrals in Sweden match children's self-reporting of severe exposure? Child & Family Social Work, 27(2), 100-111. More information
Ahlgren, T., Kalin, T., Gerdner, A. (2021). Self-rated child maltreatment, behavioural problems, and contacts with welfare and police authorities–longitudinal community data [Barns självrapporterade övergrepp, försummelse och beteendeproblem samt kontakter med anmälningsskyldiga verksamheter – baserat på en longitudinell befolkningsstudie] European Journal of Social Work, 24(4), 642-656. More information

Doktorsavhandling

Kalin, T. (2024). Om upptäckt och sortering till social barnavård: Longitudinella perspektiv på barn som far allvarligt illa (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Antologibidrag

Persdotter, B., Kalin, T. (2023). Att upptäcka och ge stöd till barn som riskerar att fara illa. In: T. Forkby, S. Enell & J. Thulin (Ed.), Prevention med barn och unga: teori och praktik för socialt och pedagogiskt arbete (pp. 197 -214). Lund: Studentlitteratur AB More information
Bengtsson, S., Kalin, T. (2021). Marknadsorienteringen och välfärdssystemens legitimitet. In: M. Dahlstedt, S. Gruber, M. Herz & P. Lalander (Ed.), Socialt arbete - rörelse, motstånd, förändring (pp. 165 -186). Lund: Studentlitteratur AB More information

Övrigt

Kalin, T. . Examining the likelihood of being referred to the Child Welfare Services in Sweden: Influences at the individual, peer, and school-area levels. More information