Peter Kammerlind

Universitetsadjunkt

Kontakt

Rum
Ga433
Schema
Ändra din information

Peter arbetar som universitetsadjunkt vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, har en bakgrund som kvalitetsingenjör och har en teknisk licentiat i kvalitetsutveckling med fokus på industriell statistik. Han har en lång yrkeserfarenhet från hälso och sjukvården, där han undervisat i förbättringskunskap, förbättringsmätningar och drivit  lokala, regionala och nationella förbättringsprojekt. Peter har också varit engagerad i användningen  av kvalitetsregister i förbättringsarbete och har alltid drivits av att koppla  praktik och teori.

Rapport

Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K., Kammerlind, P. (2019). Digitala vårdmöten med läkare: Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare More information