Peter Kammerlind

Peter arbetar som universitetsadjunkt vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, har en bakgrund som kvalitetsingenjör och har en teknisk licentiat i kvalitetsutveckling med fokus på industriell statistik. Han har en lång yrkeserfarenhet från hälso och sjukvården, där han undervisat i förbättringskunskap, förbättringsmätningar och drivit  lokala, regionala och nationella förbättringsprojekt. Peter har också varit engagerad i användningen  av kvalitetsregister i förbättringsarbete och har alltid drivits av att koppla  praktik och teori.

Rapport

Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K., Kammerlind, P. (2019). Digitala vårdmöten med läkare: Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare